Saturday, July 13, 2024

သဵတ်ႇထႃ ထဝီႊသိၼ် ပႃႇတီႇၽိူဝ်ႉထႆး လႆႈပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး ၵေႃႉထူၼ်ႈ 30

Must read

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လိူၵ်ႈၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆးၵေႃႉထူၼ်ႈ 30 ပဵၼ် ၶုၼ်ႊသဵတ်ႇထႃ ထဝီႊသိၼ် ဢႃယု 61 ပီ ၽူႈၼမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းပႃႇတီႇၽိူဝ်ႉထႆး ။

ဝၼ်းတီႈ 22/8/2023 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇပႃႇတီႇၽိူဝ်ႉထႆး တၢင်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်း 3 ၵေႃႉ တႃႇၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆးၵေႃႉမႂ်ႇ ။ ပဵၼ်ၶုၼ်ႊသဵတ်ႇထႃ ထဝီႊသိၼ်၊ ၼၢင်းသၢဝ်ၽႄးထွင်းထၢၼ်း သျိၼ်ႊၼဝတ်းလႄႈတင်း ၶုၼ်ႊၶျႆႊၵသဵမ်ႊ ၼိတိသီႇရီႇ ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၽွင်းတႅၼ်းၼႂ်းသၽႃး 747 ၵေႃႉ ပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လိူၵ်ႈၶုၼ်ႊသဵတ်ႇထႃ ထဝီႊသိၼ် ၊ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ် 450 ပၢႆ – (ၼမ်လိူဝ် 374 ၶႅပ်း ၸွမ်းၼင်ႇသၽႃးတတ်းမၵ်းဝႆႉ) လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်တႅပ်းတတ်း လႆႈၸႂ်ယုၵ်ႉဢဝ် ၶုၼ်ႊသဵတ်ႇထႃ ထဝီႊသိၼ် ၶိုၼ်ႈပဵၼ် ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး ၵေႃႉထူၼ်ႈ 30 ။

- Subscription -

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇ ထၵ်းသိၼ် သျိၼ်ႊၼဝတ်း ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈ ၼၢင်းသၢဝ်ၽႄးထွင်းထၢၼ်း သျိၼ်ႊၼဝတ်း(ႁူဝ်ၼႃႈပႃႇတီႇၽိူဝ်ႉထႆး) ၵေႃႈ ပွၵ်ႈမိူင်းထႆးၶိုၼ်း (ဝၢႆးလင်လႆႈပၢႆႈဢွၵ်ႇမိူင်း ႁိုင်ၼၢၼ်းၶၢဝ်းတၢင်း 17 ပီ) ။ ယၢမ်းလဵဝ်မၼ်းၸၢႆးယူႇဝႆႉၼႂ်း တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 10 ပီဝႆႉလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ဢဝ်သႂ်ႇၶွၵ်ႈၽိသဵတ်ႇဝႆႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵၢၼ်မိူင်းမိူင်းထႆးတႄႉဢွၼ်ၵၼ်ထတ်းသၢင်ဝႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉပႃႇတီႇ ၽိူဝ်ႉထႆး(လုၵ်ႈယိင်းမၼ်း) လႆႈပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆးတႄႉ မၼ်းၸၢင်ႈတေပူၼ်ႉလွတ်ႈတူတ်ႈတၢမ်ႇတင်းပိုၵ်းယူႇ- ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း