Tuesday, October 3, 2023

ၶၼ်ငႃးလမ် တီႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ပဵၼ်ၵၢၼ် 36 ၵီႊလူဝ်ႊ ၶၢႆလႆႈ 1,500 ဝၢတ်ႇပၢႆ

Must read

ပီၼႆႉ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းထႆး ႁပ်ႉသိုဝ်ႉငႃးၼမ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၼ်ငႃးလမ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းထိုင် 150,000 ပျႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

 

- Subscription -

တႄႇဢဝ် လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် – လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၶၼ်ငႃးလမ် တၢင်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈ မိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ငႃးလမ် 36 ၵီႊလူဝ်ႊ ၶၢႆလႆႈငိုၼ်းထႆး 1,530 ဝၢတ်ႇ (တူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 150,000 ပျႃးပၢႆ) ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းတူၼ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈမိူင်းတူၼ် ပီၼႆႉ ငႃးလမ် ဢွၵ်ႇၼမ်ၼႃႇ ၶၼ်ၵေႃႈ လႆႈလီလိူဝ် ၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃး။ ပီၼႆႉ 36 ၵီႊလူဝ်ႊ ၶၢႆလႆႈ 1,530 ဝၢတ်ႇ ဢၼ်ၼႆႉ ႁပ်ႉသိုဝ်ႉတီႈၸဝ်ႈသူၼ်ၵမ်းသိုဝ်ႈ။ ၵမ်းၼႆႉ သင်ႁဝ်းၶႃႈ ၶၢႆ တေႃႇၵႂႃႇတၢင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၼၢႆးၼႃႈ (ၵူၼ်းၵၢင်) ၶဝ်ၸိုင် 36 ၵီႊလူဝ်ႊ ၶၢႆလႆႈ 1,570-1,580 ဝၢတ်ႇၼႆႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၵူႈပီ ၶၼ်ငႃးလမ် တီႈမိူင်းတူၼ်ၼႆႉ 36 ၵီႊလူဝ်ႊတေမီး 400 – 500 ဝၢတ်ႇ မွၵ်ႈၼႆႉ ၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ငႃးလမ် ဢၼ်ဢွၵ်ႇတၢင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်ၼႆႉ တေသူင်ႇၶၢႆၸူး တၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ တေႃႉၶဝ်ႈတၢင်းမိူင်းထႆး ဢမ်ႇ ၼၼ် တၢင်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ယၢမ်းလဵဝ် တီႈမိူင်းတူၼ် ငႃးလမ်ၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈဝၢႆးယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၶၢႆလႆႈၶၼ်သုင်လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢႆၵႂႃႇၼမ်ယဝ်ႉ ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်။ ပူၼ်ႉမႃးပႆႇႁိုင်ၼႆႉ တၢင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ်ၼၼ်ႉ ၵႃးလူင် 10 လေႃႉ တေႃႉဢွၵ်ႇမႃး ငႃးလမ်ၼႆႉ မွၵ်ႈ 10 လမ်းၼႆႉဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် တေၵိုတ်းၵေႃႈ ၸိူဝ်းၵူၼ်းမီးၶဝ် ၵဵပ်းသိုဝ်ႉဝႆႉ ပႂ်ႉၶၢႆမိူဝ်ႈၶၼ်မၼ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ ၸိူင်ႉၼၼ် ၵူၺ်း”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းတူၼ် လၢတ်ႈ။

ငႃးလမ် တီႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေၽုၵ်ႇၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ တေၽုၵ်ႇႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ် ဢမ်ႇ ၼၼ် 100 ဝၼ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇတေဢဝ်။ ငႃးလမ်ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ်၊ ၼူမ်းငႃးလမ်၊ သႂ်ႇၸွမ်းၶဝ်ႈမုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈတိုဝ်းတၢင်းထႅင်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 15 ၼႆႉ ၶၼ်ငႃးလမ် 32 ၸွႆႉ ၶိုၼ်ႈထိုင် 150,000 ပျႃး ငႃးလႅင်တႄႉ ၶၼ်မၼ်းမီးဝႆႉ 135,000 ပျႃး တေႃႇထိုင် 150,000 ပျႃး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းလၢတ်ႈ။

လိူဝ်သေ ၶၼ်ငႃးၼႆႉ ၶိုၼ်ႈယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ထူဝ်ႇလိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶၼ်ၶိုၼ်ႈမိူၼ်ၵၼ် တၢင်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ ထူဝ်ႇလိၼ် (လၢႆးမိူင်းထႆး) ၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃး 1 ၸွႆႉ ၶၢႆလႆႈ 1,500 ပျႃး ပီၼႆႉ ၶၢႆလႆႈ 3,000 ပျႃးထိုင် 4,000 ပျႃး။ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ(ၶဝ်ႈၶႄႇ) ၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် ယၢမ်းလဵဝ် 1 ၸွႆႉ ၶၢႆလႆႈ 800 ပျႃးယဝ်ႉ ၸဝ်ႈသူၼ်ထူဝ်ႇလိၼ် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း