Tuesday, October 3, 2023

လဝၵ ၶၢႆႉဢွင်ႈတီႈပၼ်ဝႂ်ၶိဝ်း ၵႂႃႇပဵၼ်တီႈႁူဝ်ဝဵင်းမူႇၸေႊ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ဢွင်ႈတီႈၵဝ်ႇပၼ်ဝႂ်ၶိဝ်း (တိုကင်) တီႈၽၵ်းတူမၢၼ်ႈဝဵင်းၼၼ်ႉ ၶၢႆႉမႃးပၼ် တီႈ လုမ်းၵပ်းသၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ မူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း (မူစယ် – နမ့်ခမ်း ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရုံး) ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈ ႁူဝ်ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပႂ်ႉဢဝ်ဝႂ်ၶိဝ်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းၶဝ်ႈထႅဝ်ပႂ်ႉဢဝ်ဝႂ်ၶိဝ်း တီႈႁူဝ်ဝဵင်းမူႇၸေႊ မိူဝ်ႈၼႆႉ 16/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ လဝၵၶဝ် ၶၢႆႉမႃးပၼ်ဝႂ်ၶိဝ်း တီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ မူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း တီႈႁူဝ်ဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉယဝ်ႉ တိုၵ်ႉၶၢႆႉမႃး မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၺ်းၶႃႈ။ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၶိုင်ႈ မိူဝ်ႈၵႆႈၼႆႉ ၵူၼ်းၵႂႃႇ ၶဝ်ႈထႅဝ် ပႂ်ႉဢဝ် ဝႂ်ၶိဝ်းၵၼ် တီႈၼၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 3,000 ၵေႃႉၼႆႉၶႃႈ။ ၵႃးၼႆႉ တိတ်းၵၼ်ၼမ်ပေႇၸႂ်ၶႃႈယဝ်ႉ တႄႇဢဝ် တိၼ်လွႆတိုင်းၶမ်း တေႃႇထိုင်တီႈ လုမ်းၶဝ်ၼၼ်ႉၼႃႇ မိူဝ်ႈၵႆႈၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 13 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း (လဝၵ) ၶဝ် ၸတ်းဢွင်ႈတီႈပၼ်ဝႂ်ၶိဝ်း တီႈၽၵ်းတူမၢၼ်ႈဝဵင်းမႃး တၼ်းလႆႈ 3 ဝၼ်းသေ မိူဝ်ႈၼႆႉ တွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ် ၸင်ႇၶၢႆႉမႃးပၼ် တီႈႁူဝ်ဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပႂ်ႉဢဝ်ဝႂ်ၶိဝ်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းၶဝ်ႈထႅဝ်ပႂ်ႉဢဝ်ဝႂ်ၶိဝ်း တီႈႁူဝ်ဝဵင်းမူႇၸေႊ မိူဝ်ႈၼႆႉ 16/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယူႇတီႈ ႁဝ်းၶႃႈ တူၺ်းတႄႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပေႃးၵႂႃႇဢဝ်ဝႂ်ၶိဝ်း တီႈၽၵ်းတူ မၢၼ်ႈဝဵင်းၼၼ်ႉ ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႈသမ်ႉ မၼ်းၵႅပ်ႈ ရူတ်ႉၵႃးတိတ်းၼမ်ႁႅင်း။ တီႈႁူဝ်ဝဵင်းၼႆႉသမ်ႉ ဢွင်ႈတီႈမၼ်းတေၵႂၢင်ႈ ရူတ်ႉ ၵႃးတေဢမ်ႇပေႃးတိတ်းၼမ်။ တီႈၽၵ်းတူမၢၼ်ႈဝဵင်းၼၼ်ႉတႄႉ ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်ဝႂ်ၶိဝ်းယဝ်ႉ ၶဝ် ၶၢႆႉမႃးႁဵတ်းတီႈၼႆႈမူတ်းမူတ်း ၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေ ဢမ်ႇၵႃး သင်ဝႃႈ တေၵႂႃႇဢဝ်ဝႂ်ၶိဝ်းၼႆႉ တၵ်းတေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢဝ်မၢႆၾၢင် (ဢၼ်တႄႉ) ၵႂႃႇၸွမ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ၽိုၼ်မိူၼ်မၼ်းၸွမ်းထႅင်ႈ 1 ဝႂ် (မိတ္တူ တစ်စောင်) ၼႆယဝ်ႉ။

ဝႂ်ၶိဝ်းၼႆႉ တႃႇတေၵႂႃႇၶဝ်ႈထႅဝ် ပႂ်ႉႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း (TBP) ၵၼ် တီႈၽၵ်းတူလူင်တင်း ၽၵ်းတူၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ တွၼ်ႈ တႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်း တေၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ။

ၵူၼ်းပႂ်ႉဢဝ်ဝႂ်ၶိဝ်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းၶဝ်ႈထႅဝ်ပႂ်ႉဢဝ်ဝႂ်ၶိဝ်း တီႈႁူဝ်ဝဵင်းမူႇၸေႊ မိူဝ်ႈၼႆႉ 16/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်

ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း (TBP) ၼႆႉ တေမီးၶႂၢင်ႉၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇလႆႈ ထိုင်ၸေႊၵဝ်ႇ – မိူင်းမၢဝ်း။ ဝႂ်ၼႆႉ တေမီးဢႃယု 7 ဝၼ်း 6 ၶိုၼ်းသေ သင်ဝႃႈ ဝႂ်မူတ်းဢႃယုယဝ်ႉ တၵ်းတေလႆႈၶဝ်ႈမႃးၶိုၼ်းတၢင်းမူႇၸေႊၼႆႉသေ ႁဵတ်းဝႂ်မႂ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 4/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၼၼ်ႉမႃး ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ပိုတ်ႇ ႁဵတ်း ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း (TBP – Temporary Border Pass) ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းမီးမၢႆၾၢင်ၵၼ်ယဝ်ႉ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး၊ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈ တၢင်ႇၸႄႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်လႆၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းမူႇၸေႊ ၼမ်။ တႃႇတေၶဝ်ႈမိူင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း