Thursday, May 23, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႂႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၸဝ်ႉလိူဝ်ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုပ်ႈႁႅၵ်ႈ တေပဵၼ်ၼႂ်းလိူၼ်မေႊ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ဝၢႆးလင်ၵဵပ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈယဝ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉႁွင်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႂႃႇ ၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ၼၼ်ႉလႄႈ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ။

လွင်ႈၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်း တိၼ်ႇဢွင်ႇၸၢၼ်း လၢတ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ တီႈပၢင် ၵုမ်ငဝ်ႈငုၼ်းလွင်ႈႁွင်ႉၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼၼ်ႉဝႃႈ – ယၢမ်းလဵဝ် ပိူင်ၵဵပ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ တႅမ်ႈဝႆႉယုၵ်းယၢင်ႇမၼ်းယဝ်ႉ။ လူဝ်ႇၶိုၼ်း ထတ်းထွင်ၵၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈသေ လူဝ်ႇဢဝ်ၶေႃႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵူၺ်းယဝ်ႉ – ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼိုင်ႈၸုပ်ႈ တေႁိုင် 3 လိူၼ်ၼႆသေတႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၾၢႆႇတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထႅင်ႈဝႆႉဝႃႈ – ပၢင်ၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ  ၼိုင်ႈၸုပ်ႈၼိုင်ႈလိူၼ်ၵူၺ်းယဝ်ႉသေ ၼိုင်ႈၸုပ်ႈ တေပဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်း 5,000 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈဝႆးၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ယိင်ႈၶႅၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမိူင်း တီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်လႄႈ တႃႈရူတ်ႉတႃႈၵႃးသမ်ႉ ပေႃးၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၵႂႃႇမူတ်း။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉထႅင်ႈဝႃႈ – သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းမၢႆမီႈၸိုင် တေလႆႈႁပ်ႉတူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 5 ပီ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဢၢင်ႈဢိင် – RFA

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း