Friday, February 23, 2024

CATEGORY

ၽိတ်းမၢႆမီႈ

ၸူဝ်ႈမီးမၢႆမီႈႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈတၢႆ  4 ၵေႃႉ

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၢႆမီႈႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း(တႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်း ယမၶ ၵုမ်းၵမ်) ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ 4 ၵေႃႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း တင်ႈတင်ႇၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်းတေႃႇထိုင် ၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း တႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/11/2023  ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်း ဢွၵ်ႇယူႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ၵွၼ်ႇလႄႈလင်ၶၢဝ်းယၢမ်းတတ်းမၵ်းဝႆႉဢိတ်းဢီႈ ၵေႃႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၼၢင်းယိင်းတၢႆ 2 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆၽွင်းယူတ်းယႃတူဝ်။ ဝၼ်းတီႈ 15/1/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 3 မူင်းၼၼ်ႉ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵႅင်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉလူႉတၢႆထင်တီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆၽွင်းယူတ်းယႃတူဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “...

ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ  

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ 2 ၵေႃႉ ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင်ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းပိူၼ်ႈ သိမ်းလၢၼ်ႉသိမ်းသႅင်ႇသေ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းႁင်းၽႂ်မၼ်း။ၵူၺ်းၼႃႇ မီးၵူၼ်းၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ မႃးလၵ်ႉႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈပိူၼ်ႈဢွၵ်ႇပၢႆႈ။ ၵူၼ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇတၼ်းႁၼ်သေ ၸွႆႈၵၼ်လမ်းႁေႉသေၺွပ်းလႆႈ 2 ၵေႃႉ။ ဢႃယုၶႃ...

ၽူႈမၢႆဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၺႃးၸူၼ်ၵၢင်ဝၢၼ်ႈ ပႃးၵႂႃႇၾူၼ်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၸူၼ်ႁိမ်ဢဝ်ၾူၼ်းၽူႈမၢႆဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ် ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၵႂႃႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၽွင်းၽူႈမၢႆတိုၵ်ႉပႆၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း မီးၸုမ်း ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ၶီႇၵႃးၶိုၼ်ႈလူင်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းသႃႇ သၢႆးၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တီႈၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ့်ပိင်းၼႃႈၵၢတ်ႇလူင် ပႃးမိတ်ႈပႃးလႅဝ်းလမ်းႁဵတ်းႁၢႆ့ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ

ၽွင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးႁိမ်း 4 မိုၼ်ႈယူႇၼႆ့ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ၵဵင်းမႆႇၼိဝ်းသ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆ့ဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၸုမ်းၼိုင်ႈ မီးသိပ်းပၢႆ ၵႂႃႇၶွၼ်ႈၵၼ်ယူႇတီႈၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ့်ပိင်း ၼႃႈၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇသေ ယိပ်းမိတ်ႈ ယိပ်းလႅဝ်းလမ်းႁဵတ်းႁၢႆ့ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ - တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပလိၵ်ႈထႆး လူင်းပိုၼ့်တီႈ တီ့ၺွပ်းသူင်ႇပွၵ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇၼိဝ်းသ်တႅမ်ႈဝႆ့ဝႃႈ - ၶမ်ႈၶိုၼ်းဝၼ်းတီႈ 11...

ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊႁူမ်ႈၵၼ်တီႉ  ၵူၼ်းၸူၼ် 2 ၵေႃႉ တီႈၽၵ်းတူႁေႃၶမ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/11/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 6 မူင်း  မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ 2 ၵေႃႉ ၸူၼ်ႁိမ်ဢဝ် ငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ့်တီႈ တီႈၽၵ်းတူႈ ႁေႃၶမ်းလူင် (နန်းတော်ပေါက်) ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ  ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ် တီႉၺွပ်း  လႆႈတင်း 2 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၶဝ်ဢဝ်ၽႃႉမိတ်ႈငႃသေ ၸူၼ်ပိူၼ်ႈၼႆဢေႃႈ...

ယေးငိုၼ်း CB Bank သႅၼ်ဝီ ၺႃးမၢၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇ သုမ်းငိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်သႅၼ်

မီးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇယေးငိုၼ်း CB Bank ဝဵင်းသႅၼ်ဝီသေ ၶဝ်ႈဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈၵႂႃႇယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈလွတ်ႈၽေး။ ဝၼ်းတီႈ 6/11/2023  ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ  ၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇယေးငိုၼ်းသေ ၶဝ်ႈဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်သႅၼ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈပဵၼ် သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ  ဝႃႈၼႆ။ ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းသႅၼ်ဝီလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ပဵၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီဢေႃႈ။ ၶဝ်ၸႂ်ႉၵူၼ်းၼႂ်းပၢၼ်ႇၼၼ်ႉဢွၵ်ႇမူတ်းသေယဝ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈသွၵ်ႈတဝ်တီႈဝႆႉငိုၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ၽႂ်ၶႂ်ႈဢဝ်ၵေႃႈဢဝ်ႁဵတ်းၼႆဢေႃႈ ငိုၼ်းၼႆႉ တေပႃးၵႂႃႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်သႅၼ်မၼ်းဢေႃႈၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းၸၢႆးတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽဝ်ႁိူၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇသေၶႃႈတူဝ်တၢႆ

ၵူၼ်းၸၢႆးတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽဝ်ႁိူၼ်းၽဝ်ယေးၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၶႃႈတူဝ်တၢႆၶိုၼ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလူမ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ၽဝ်ႁိူၼ်းယေးတူဝ်ၵဝ်ႇသေ ၶႃႈတူဝ်တၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်းၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မၼ်းယွင်ႇယႃႈယူဝ်ႉထၢင်ႇတႄႉ။ႁၼ်မၼ်း သူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈဢေႃႈ ၵူႈပွၵ်ႈၵေႃႈ။မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ မၼ်းၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းမၼ်းဢွၼ်တၢင်းသေ ၸင်ႇၽႅၼ်ၶေႃး ၶႃႈတူဝ် တၢႆဢေႃႈၼၼ်ႉ ” -...

ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ မွၵ်ႈ 800 တီႈမိူင်းယႆ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၶၢႆႉတီႈထႅင်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၸုမ်းလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈမိူင်းယႆ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 800 ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် သိုပ်ႇ ၶၢႆႉၵႂႃႇတၢင်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းလႄႈ မိူင်းလႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းယႆလၢတ်ႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 31/10/2023 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၸုမ်းလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းပၢင်သၢင်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်ႉဝႃႉ UWSA ၼၼ်ႉသေ ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ...

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လင်ၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇသွၵ်ႈတဝ်

ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်ပျႃး။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/10/2023 ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၽၢႆ ပွၵ်ႉ 6 ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လင်ၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးသေ လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 500 သႅၼ်ပျႃး မိူဝ်ႈၽွင်းၸဝ်ႈ ၶွင်ႁိူၼ်း ဢမ်ႇယူႇ။...

လိူၼ်လဵဝ် ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇသွၵ်ႈတဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 20 လင်

ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉၵူၺ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 20 လင် ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ်ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ႁိူၼ်းပီႈၼၢင်းၶႃႈၵေႃႈ ၺႃးသွၵ်ႈဢေႃႈ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းဢမ်ႇယူႇ။ ၽိူဝ်ႇထိုင်ႁိူၼ်းၶိုၼ်း လႆႈႁၼ် တိူၵ်ႈသႂ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ယုင်ႈယၢင်ႈမၢၵ်ႇမိူဝ်ၵႂႃႇမူတ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၽိူဝ်ႇတူၺ်းၼႂ်း CCTV လႆႈႁၼ် ၵူၼ်းသၢမ်ၵေႃႉ ၶီႇ...

ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းတၢႆ ၵိုၵ်းႁိူၼ်း

ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ လၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ တၢႆထင်တီႈ ၵိုၵ်းႁိူၼ်း မၼ်းၸၢႆး။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ၸၢႆးၾႆး ဢႃယု 32 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၽၢႆ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၶၢႆထီႇ ၼႂ်းၵၢတ်ႇလၢႆးၶႃႈ ပႃးပီႈၼွင်ႉ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၶၢႆထီႇ ၼႂ်းၵၢတ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၺွပ်းပႃးပီႈၼွင်ႉ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသေ ထိုင်တီႈမီးလွင်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၽိတ်းမေႃးၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းပေႃးလႆႈၶဝ်ႈၵႄႈ လိတ်ႈၸွႆႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၶၢႆထီႇ ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင်ဝဵင်း လၢႆးၶႃႈ ၺွပ်းၵႂႃႇၼၢင်းမျႃႉသူၺ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉယိင်း...

ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ပိင်ႈယၢင်ႈ (ယူႇၼၢၼ်ႇ) တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးပွႆႇမၢၵ်ႇ

မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶီႇၵႃးမႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆပိင်ႈယၢင်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈ မီးၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး သီလမ် မႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆပိင်ႈယၢင်ႈ (ယူနန်အကင်ဆိုင်) ဢၼ်မီးဝႆႉ ၼႂ်းပွၵ်ႉၵွင်းမူးလွႆ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ် လိၼ်တႆး -...

ၵႃး – ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽႃႇၵၼ် တီႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ လူႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်းၶိုင်ႈ ၵႃးတင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽႃႇၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈမိၼ်းမထိ (မြင်းမထိရွာ) လႄႈ ၼၢၼ်းတၢႆး(နန်းတိုင်းရွာ) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ လူႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵပ်းၾူၼ်းၸူးႁဝ်းၶႃႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း