Monday, September 20, 2021

ၽိတ်းမၢႆမီႈ

crime

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉ ၶူးပူင်သွၼ် Computer ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇပႃး

0
ၶူးပူင်သွၼ်ၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊ (Computer) ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႈ ႁႅင်းသေ တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 20/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၺႃးၽဝ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ – မူႇၸေႊ

0
ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ ၵႃးလူင်တၢင်ႇၵုၼ်ႇ ၺႃးၽဝ်ထပ်းၵၼ်လၢႆလၢႆလမ်း၊ ၸဝ်ႈၵႃးၵမ်ႈၽွင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ၼႆသေတႃႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁၼ်တႂ်ႈတႃ၊ ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးၸိူဝ်းၺႃးၽဝ် ၵေႃႈ...

ထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလႆႈယူႇၵတ်းယဵၼ်

0
ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းပွတ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇလႆယူႇၵတ်းယဵၼ်ၸႂ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈတမ်းၸႂ်ဝႆႉဝၢင်းႁိူၼ်းယေးၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 3 မူင်းၼႆႉ မီးၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၶီႇၵႃးမႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ...

ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ သႅၼ်ဝီ ၺႃးယိုဝ်း

0
ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းသႂ်ႇ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈ (မေႇမဵဝ်ႉ) ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸၢႆးသူၺ်ႇပႃႉ ဢႃယု...

ၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ပင်း လွမ်ႉႁူဝ်ႉဢဝ်လိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ တႃႇၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈ

0
တီႈလိၼ်ၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ထုၵ်ႇၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ပင်း ဢထမ်ႇမ လွမ်ႉႁူဝ်ႉဢဝ်ထႅင်ႈသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ၵၼ် ၶတ်းၸႂ်ယႃႉႁူဝ်ႉပႅတ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေလႆႈၶိုၼ်းတီႈလိၼ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/6/2021 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ...

ၵႃးလူင် 22 လေႃႉ သွင်လမ်း ၺႃးၽဝ်ၼႂ်းၵႄႈ ၵူတ်ႉၶၢႆ – ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 12 မူင်း ၵႃးလူင် 22 လေႃႉ 2 လမ်း ထုၵ်ႇၾႆးၽဝ် တီႈလွႆသိဝ်ႉၶိၼ်းတႃႇ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သီႇပေႃႉ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

0
ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ လုၵ်ႈၸုမ်းပရႁိတ သီႇပေႃႉ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ဢမ်ႇႁူႉလူၺ်ႈလွင်ႈတၢင်း၊ လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 2...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ/ ၸူၼ်ၽၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

0
ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၸူၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ၺႃးၽၼ်းသႂ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉမွၵ်ႈ 4 မူင်းပၢႆ  ၵူၼ်းၼုမ်ႇ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းသၢတ်ႇ ၽိတ်းမေႃးၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆ ၸမ်ထိုင်ဝူင်ႈယဝ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဢမ်ႇတီႉလႆႈၵူၼ်းႁၢႆႉ

0
ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းသၢတ်ႇ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်သေ ထိုင်တီႈ ပေႃႉထုပ်ႉၵၼ် လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 1 တၢႆ 1 ၊ ထိုင်မႃးၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်ၼိုင်ႈဝူင်ႈယဝ်ႉၵေႃႈပလိၵ်ႈပႆႇတီႉလႆႈၵူၼ်းလူင်းမိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၸမ်ၸႂ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼၼ်ႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်းၺႃးလူမ်ႇယိုဝ်း ပလိၵ်ႈတၢႆ ၵေႃႉ႞

0
မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ လူမ်ႇယိုဝ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈၼႃႈႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းပလိၵ်ႈ မၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈလူႉတၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 9/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဝၢၼ်ႈလီႈ ၼမ်ႉလၼ်ႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

0
မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၵၢတ်ႇဝၢၼ်ႈလီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8  /6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ/ ၸုမ်း...

ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇၼွင်ၶဵဝ် ၽွင်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း လူႉသုမ်းၼမ်

0
ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇၼွင်ၶဵဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း ပဵၼ်ၶၢဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢမ်ႈၵူၼ်း ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း လူႉသုမ်းမူတ်းတႃႇ 6 ႁၢၼ်ႉ ၊ တႃႇ 16 ႁၢၼ်ႉ လူႉၵွႆၸွမ်းၽွင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/6/2021...

သဵၼ်ႈတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ-ၵူတ်ႉၶၢႆ ၸူၼ်လိူင်ႇ ၸဝ်ႈၵႃးၺႃးၸူၼ်ၶႃႈတၢႆ

0
ၸဝ်ႈၵႃး ဢၼ်လဵၼ်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ - ၵူတ်ႉၶၢႆ - မူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸူၼ် ၶႃႈႁႅမ်တၢႆသေ ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇ 24 သႅၼ် ပျႃး...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းႁၢၼ်ႉသိူဝ်းမူၼ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ၼၢႆႉၶလပ်ႉ(Night Club)တီႈတႃၶီႈလဵၵ်း 2 လုၵ်ႈ

0
မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁိမ်းၼၢႆႉၵလၢပ်ႉ ႁၢၼ်ႉၵိၼ်ၵျေႃႇသိူဝ်းမူၼ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ၵျီးမျၢတ်ႉတေႃးသူၺ်ႇမျိၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် သေ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 2 လုၵ်ႈထပ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/6/2021...

ၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်း တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ သွင်လင်တိတ်းၵၼ် ၵူၼ်းထဝ်ႈသွင်ၽူဝ်မေး တၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်း

0
ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ 11 လႃႈသဵဝ်ႈ သွင်လင်တိတ်းၵၼ် ၵူၼ်းထဝ်ႈ သွင်ၽူဝ်မေး ဢႃယု 60 ပီ ဢမ်ႇတၼ်းပၢႆႈ လူႉတၢႆ ၵိုၵ်းႁိူၼ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း