Friday, February 23, 2024

CATEGORY

ၽိတ်းမၢႆမီႈ

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ တီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ ႁိမ်းမၢၼ်ႈၶႃႇ - မၢၼ်ႈဝဵင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉဝူၼ်ႉၼမ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 21/1/2024 ယူႇတီႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇၽၼ်းၽိုၼ်းသေ ထူပ်းႁၼ် ၸၢႆးဢၢႆႈလူး ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ တီႈတူၼ်ႈမႆႉ တၢင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း မၢၼ်ႈၶႃႇ - မၢၼ်ႈဝဵင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ၸူၼ်ၶဝ်ႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်းတီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ လႆႈၶမ်း 200 ၵျၢပ်ႈ ၶၼ်ငိုၼ်း 6000 သႅၼ်ပျႃး

ဝၼ်းထီ့ 19/01/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ႁၢၼ့်ၶၢႆၶမ်း သႄႇတၢၼ်း ဢၼ်မီး တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း 39  ၊ ပွၵ့်တူၵ်း ၊ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း မႁႃႇဢွင်ႇမေႇ ၊ တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ  ၺႃးၸူၼ်ၶဝ်ႈ ဢဝ်ၶမ်းၵႂႃႇ - ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်းၼၼ့်...

ဢွၼ်ႇယိင်းတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇလွၵ်ႇၶၢႆ ၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းလႃး

ဢွၼ်ႇယိင်းတႆး ဢႃယု 20 ပၢႆ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇဢူၺ်းၵေႃႉ လွၵ်ႇလႅၼ်ၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢႆတူဝ် တၢင်းဝဵင်းမိူင်းလႃး ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 12/9/2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၼၢင်းမူဝ်ၶမ်း ဢေး ဢႃယု 21 ပီ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈသွၼ်း...

ၵူၼ်းမဝ်းယႃႈ ၶဝ်ႈၵဝ်းၼႂ်းယေးငိုၼ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/01/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆ ၵူၼ်းမဝ်းယႃႈ ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပႃးၽႃႉသၢင်ႈလူင်သေ ၶဝ်ႈၼႂ်းယေးငိုၼ်း ၵမ်ႇပေႃးၸ KBZ ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ တီႈပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း ဝႃႈတေ ထုၵ်ႈထွၼ်ငိုၼ်းၼႆသေ...

ဢွၼ်ႇၸၢႆးၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၸူၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ

ဢွၼ်ႇၸၢႆးၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ႁေႉႁၢမ်ႈပွတ်းတၢင်းသေ ၸူၼ်ႁိမ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇ။ ဝၼ်းတီႈ 13/1/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု14 ပွၵ်ႉဝဵင်းၵွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈ(တီႈၵျူႊသျိၼ်ႊ)သေပွၵ်ႈမႃးႁိူၼ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉ  ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢၢၼ်းၸူၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ပွတ်းတၢင်း၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်လႄႈ ၸူၼ်ဢမ်ႇတၼ်းဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇ  ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းသၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မီးၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁေႉၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၸႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးၼၼ်ႉ ၵႂႃႇသူင်ႇမၼ်းတီႈ  တၢင်းၶဝ်ႈတူင်ႈၼႃးပိူၼ်ႈ...

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ထုၵ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈလၵ်ႉ လူႉသုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်

ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယူႇၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ႁႃတိုဝ်ႉတၢင်းၼႆႉသေ ၶဝ်ႈလၵ်ႉၸွမ်းၼႂ်းႁၢၼ်ႉ ၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်း ၵၢတ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းမႃး လၢႆႁၢၼ်ႉ(သႅင်ႇ) ယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 12/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇယွႆႈတင်း ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၼုင်ႈဝႂ် ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈ မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ထုၵ်ႇၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် လၵ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်း...

ၵူၼ်းၶဝ်ႈၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လူင်ထႅင်ႈ – ပႃးၵႂႃႇၶမ်း 3 ၵျၢပ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/1/2024 ၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းပၢႆ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး ၶဝ်ႈၸူၼ် ႁၢၼ်ႉ ၶၢႆၶမ်းႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ  ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း   လႆႈၶမ်းၵႂႃႇ  3 ၵျၢပ်ႈ  ။ ၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၵူၼ်းၸူၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး...

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၺႃးၸူၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/1/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၺႃးၸူၼ် လႆႈၵႂႃႇသၢႆၶေႃးၶမ်းလႄႈ မူင်းၶူၺ်း (မႅင်းၶူၺ်း/ ၸွပ်ႇမိုဝ်း) ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မီးၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶဝ်ႈၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း...

ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်းႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈႁိမ်းၵၢတ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸဝ်ႈႁိူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

ဝၼ်းတီႈ 27/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7 မူင်း မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈယိုဝ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶိူင်ႈၾႆးၾႃႉၵိုၵ်းႁိူၼ်း တီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇ ၾၢႆႇတၢင်းဢွၵ်ႇ။ ၽူႈမႃးယိုဝ်းပဵၼ်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ်တႄႉဢမ်ႇႁူႉလႆႈငိၼ်းဝႃႈ မီးၵူၼ်း လူႉတၢႆ  လႄႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - ယၢမ်းလဵဝ်ၵၢင်ဝဵင်းၼႆႉတႄႉပဵၼ်ပလိၵ်ႈလႄႈသိုၵ်းတဵမ်ၵႂႃႇမူတ်းယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလႄႈလူႉတၢႆၵေႃႈ ပိူၼ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇသူင်ႇႁူင်းယႃယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းယိုဝ်းတႄႉပႆႇတီႉလႆႈ။  သမ်ႉပဵၼ်ၵၢင်ဝဵင်းလီလီလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၵ်းၸႂ်ႁႅင်း-ဝႃႈၼႆ။ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ...

ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပၢင်တေႃႇလွင်း လိူင်ႇၽႄႈၼမ်

ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပၢင်တေႃႇလွင်း လိူင်ႇၽႄႈၼမ်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၵူဝ်ၺႃးလႅၼ်ၵိၼ် တၢင်းဢွၼ်ႊ လၢႆႊထႅင်ႈ ယွၼ်ႉၸုမ်းၵျႃးၽႅၼ်ႉ ၶဝ်ႈမႃးၼမ်။   တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၸၢဝ်းၶႄႇ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ (ၸုမ်း ၵျႃးၽႅၼ်ႉ) ဢွၼ်ၵၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ဝဵင်းမိူင်းယႆ – တၢင်ႉယၢၼ်း ၶၢႆႉလူင်းမႃး သွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ...

ၸုမ်းၵျႃးၽႅၼ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼမ်

ၸုမ်းလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ (ၸုမ်းၵျႃးၽႅၼ်ႉ) ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈထႅင်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၸၢဝ်းၶႄႇ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ (ၸုမ်းၵျႃး ၽႅၼ်ႉ) ဢွၼ်ၵၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ဝဵင်းမိူင်းယႆ - တၢင်ႉယၢၼ်း ၶၢႆႉလူင်းမႃး သွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁႅင်ႈ ၼႂ်းၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ 758 ၵုမ်းၵမ် ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ...

ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်  ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ပီမႃးၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း  ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႆႈၵူဝ်ႁေ ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈၵိၼ် ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈၼွၼ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ  ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃး ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ႁေႉတၢင်းဝႆႉ ႁိမ်းၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ၼႂ်းပွၵ်ႉႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ “ၵူၼ်းႁၢႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢၢၼ်းၸူၼ်ႁိမ်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼၼ်ႉ။ မၼ်းဢမ်ႇၵိုတ်းပၼ်လႄႈ ၺႃးယိုဝ်း 2 ၵမ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေတၢႆၵႂႃႇ...

ၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ယွၼ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၼ်ႈၾႆးတဵၼ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:50 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ပႃႈလိုၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၵဵင်းလဵၵ်း ပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈၶူဝ်းႁိူၼ်းယေးမူတ်း ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးတီႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 7 မူင်း မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၵုၼ်ႇ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၸဵင်ႇႁွင်ႇၵၢတ်ႇ မၢႆ (2) ပွၵ်ႉၵွင်းၼွင် ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းပၢင်ႇသၢႆးထႅင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း တီႈပၢင်ႇသၢႆးထႅင်ႈလၢႆလင် ၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/11/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၸႂ်ႉတရူၼ်ႊပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇလၢႆတီႈ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 2 လင် လႄႈ လုမ်း EPC ၾႆးမႆႈလူႉၵွႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်မႅၼ်ႈၽွင်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း