Monday, September 20, 2021

ၽိတ်းမၢႆမီႈ

crime

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉသီႇပေႃႉ 2 ၵေႃႉပူႇယႃႈ ၺႃးၵူၼ်းယွင်ႇယႃႈ ၽၼ်း ၵေႃႉ႞ တၢႆ ၵေႃႉ႞ မၢတ်ႇ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸေႈၶၢၼ် သီႇပေႃႉ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ - သွင်ၽူဝ်မေး ၺႃးၵူၼ်းယွင်ႇယႃႈ လၢၵ်ႈလႅဝ်း လမ်းၽၼ်း၊ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ် လူႉတၢႆ၊ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၵေႃႈ မၢတ်ႇၸဵတ်းၸွမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 20/7/2021...

ၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယိုဝ်းတူဝ်တၢႆ တီႈႁူဝ်မိူင်း တၢင်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး

0
ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယိုဝ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆ ၶိုၼ်း တီႈဝဵင်းႁူဝ်မိူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈလႅပ်ႈပဵၼ်လွင်ႈသုၵ်ႉၸႂ်ၼႂ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6...

ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇ ၵူတ်ႉၶၢႆ မႆႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းမွၵ်ႈ 30 ႁၢၼ်ႉ

0
ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း မွၵ်ႈ 30 ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းၶွင်သင် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 12:40 မူင်း ၾႆးတႄႇမႆႈ...

ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ

0
ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း (ၶ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ၊ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်းဢမ်ႇလိူဝ်သင် ၵိုတ်းၽဝ်ႇၵူၺ်း လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼင်ႇၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၼႃႈလုမ်း ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ မူႇၸေႊ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ

0
မီးၵူၼ်းမႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ မၢၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တီႈၼႃႈလုမ်းၾႆးၾႃႉ မူႇၸေႊသေတႅၵ်ႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈ တိူဝ်ႉၵူၼ်းမၢတ်ႇ ၸဵပ်း လူႉတၢႆသင် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12.03 မူင်း...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈဢၼ်မီးပၢင်တေႃႇလွင်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

0
မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈယၢင်းလႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် တီႈမီးပၢင်တေႃႇလွင်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉဢမ်ႇမီး ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်လၢႆလွင်ႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းပၢႆၼႆႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈယၢင်းလႃႉ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ...

ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈ ယိုဝ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇတၢႆ တီႈဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ်

0
ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တင်း ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး ၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းသေ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ထိုင်တီႈယိုဝ်းၵၼ်တၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ...

ၵူၼ်းပႂ်ႉတႃႈႁိူဝ်း တီႈၼမ်ႉၶမ်းၺႃးယိုဝ်း

0
ၵူၼ်းပႂ်ႉတႃႈႁိူဝ်း တီႈၼွင်တိူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းတၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/7/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းပႂ်ႉတႃႈႁိူဝ်း ၼွင်တိူၼ်း...

ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸူၼ်ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵိုၵ်းႁိူၼ်း တီႈၵဵင်းတုင်

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၼၢင်းပိၼ်းတိပ်ႉ ဢႃယု မွၵ်ႈ 29 ပီ ထုၵ်ႇၸူၼ်သေ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵိုၵ်း  ႁိူၼ်း မၼ်းၼၢင်း...

မူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းလွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

0
ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ ဝဵင်းမူႇၸေႊလႄႈ တၢင်းထုင်ႉမၢဝ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်း Social Media (Facebook)ဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵဵပ်းသိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈဢမ်ႇဝႆႉ ၽူႈယိင်းၵေႃႈဢဝ် ပေႃးဢမ်ႇပၼ်လႆႈ တေလႆႈပၼ်ငိုၼ်း...

ၵူၼ်းမိူင်း မူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈယိုဝ်းထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း

0
ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 38 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇ မူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉၶဝ်ႈယိုဝ်းထိုင် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း။   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ...

ၽူႈၵွၼ်းလုမ်းၾၢႆႇတႅၵ်ႈတီႈလိၼ် မိူင်းၵိုင်ႇ ထုၵ်ႇယိုဝ်း

0
ၽူႈၵွၼ်းလုမ်းၾၢႆႇတႅၵ်ႈတီႈလိၼ် (မြေစာရင်းဉီးစီးရုံး) ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၺႃးၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉၶဝ်ႈယိုဝ်း  လႆႈ တိူဝ်ႉ ၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈယူတ်းယႃတူဝ် ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးယိုဝ်းႁိမ်းၵၢတ်ႇၼွင်ပိင်

0
မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 26/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃး ၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ 2 ၵေႃႉ မႃးယိုဝ်းတၢႆ တီႈႁိမ်းၽၵ်းတူၵၢတ်ႇ ၼွင်ပိင် ။ ၵေႃႉၺႃးယိုဝ်းတၢႆၼၼ်ႉပဵၼ် ၸၢႆးယူင်ႇ...

ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယႆ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

0
ဝၢႆးလင် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ်မႃး ၵူၼ်းမိူင်း ပွတ်းမိူင်းယႆ မႆႈၸႂ် ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 24/6/2021 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၽႅမ်း ၵႂႃႇၽၼ်းမႆႉသေ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်း PDF

0
ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၢပ်ႈၼႄးဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၵေႃႉ တၢႆတီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ၼႂ်းၸုမ်း PDF ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/6/2021...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း