Saturday, May 25, 2024

ထူဝ်ႈၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈလမ်းၼိုင်ႈ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 4

Must read

ထူဝ်ႈ/ ထေႃႈ ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉသေ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈတူၵ်းႁွင်ႈႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း ၶီႇမႃး ၸွမ်းၼႂ်းထူဝ်ႈၼၼ်ႉ တၢႆထင်တီႈ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈ ထူဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်း လမ်းၼိုင်ႈ ႁေႃႈဝႆးသေ ဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈႁႅင်းဝႆး ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈတူၵ်းႁွင်ႈၼမ်ႉ (ႁွင်ႈလွႆး) ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းၵႂႃႇ တီႈၾၢႆႇႁွင်ႇဝတ်ႉၵုင်းၵေႃႇ ၼႂ်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းႁေႃႈထူဝ်ႈ ၸိုဝ်ႈ ႁွင်ႉ ၸၢႆးၶမ်းလႃႉ ဢႃယု 20 ပီ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယွၼ်ႉႁေႃႈဝႆးသေ ဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈႁႅင်းဝႆးမၼ်း မႅၼ်ႈတၢင်းငွၵ်ႈ လႆႈဢဝ်လေႃႇတူၵ်းႁွင်ႈၼမ်ႉ (ႁွင်ႈလွႆးတၢင်း) ၼၼ်ႉၵႂႃႇသေ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၼ်းႁေႃႈမၼ်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးၶမ်းလႃႉတႄႉ လူႉတၢႆထင်တီႈၼၼ်ႈၵမ်းလဵဝ်။ ၵူၼ်းၶီႇမႃး ၸွမ်းၼႂ်းထူဝ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ထူဝ်ႈၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းမႃး တေၵႂႃႇဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵူၼ်းၶီႇမႃးၸွမ်းၼႂ်းထူဝ်ႈ ဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 4 ၵေႃႉၼၼ်ႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ယိင်း 3 ၵေႃႉ ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃၼမ်ႉလၼ်ႈယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉၵူၺ်း လွင်ႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႇ ၵႃးၽႃႇသႂ်ႇၵူၼ်းလႄႈ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ တူၵ်းတၢင်း ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပဵၼ်မႃးၶိူဝ်းယႂ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵႃးၽႃႇသႂ်ႇ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 20 ပၢႆ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၵႃးၽႃႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်သႅင် ၼၢင်းဢွင်ႇမေႇ ဢႃယုမွၵ်ႈ 50 ပီ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းသေ ထိုင်တီႈလႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃသူၺ်ႇမူႇၸေႊ။

ဝၼ်းတီႈ 8/4/2024 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ႁေႃႈၽႃႇသႂ်ႇ ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉမႄးၵႃး ယူႇႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း တီႈဝၢၼ်ႈတယႅၵ်ႉပု (သရက်ပုကျေးရွာ) ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢွင်ႇပၢၼ်း – တူၼ်ႈတီး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ ၽွင်းႁၢမ်ႈသူင်ႇႁူင်းယႃ တူၼ်ႈတီး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6 မူင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႃးတၢင်ႇထၢၼ်ႇႁိၼ် လမ်းၼိုင်ႈ ပရိတ်ႈၶၢတ်ႇသေ ပဵၼ်ၽေး ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈတဵင်သႂ်ႇၵႃးဢွၼ်ႇ တီႈတၢင်းလူင်း တူၼ်ႈတီး – ဢေးတႃႇယႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းလူႉတၢႆၸွမ်း 5 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 8 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း