Thursday, May 23, 2024

လုၵ်ႈၸၢႆး ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းသိုၵ်းႁႃႊမတ်ႉသ် တၢႆယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ်ဢိတ်ႉသ်ရေႊ တင်း 3 ပီႈၼွင်ႉ

Must read

သိုၵ်းဢိတ်ႉသ်ရေႊ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းတီႈၵုၼ်ၵႅပ်ႈၵႃႊသႃႊ တိူဝ်ႉၺႃးလုၵ်ႈၸၢႆး ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်း သိုၵ်းႁႃႊမၢတ်ႉသ် တၢႆ 3 ၵေႃႉ။

ဝၼ်းတီႈ 10 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ သိုၵ်းဢိတ်ႉသ်ရေႊ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်းသႂ်ႇ တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်း ႁႃႊမတ်ႉသ်။  ပဵၼ်ၽွင်းလုၵ်ႈၸၢႆး ဢိတ်ႉသ်မေလ်း ႁႃႊၼီႊယႃႊ ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်း ႁႃႊမၢတ်ႉသ် တိုၵ်ႉၼင်ႈပၢင်သဝ်းဝႆႉ။ တၢႆတင်း 3 ၵေႃႉ ပီႈၼွင်ႉ။ ၸိုဝ်ႈၶဝ်ႁွင်ႉဝႃႈ – ႁႃႊၸမ်ႇ၊ ဢႃႊမီႊယႃႊလႄႈ မူဝ်ႊႁႃႊ မတ်ႉ။ ၸိူဝ်းၶဝ်ၵေႃႈပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်း ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းႁႃႊမတ်ႉသ် ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇရၢႆႊထိူဝ်ႊတႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉဝႃႈ – ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းႁႃႊမၢတ်ႉသ်ၼႆႉ သုမ်းလုၵ်ႈၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇ ၵႃး – ဢၼ်ပဵၼ် လၢၼ်ဢွၼ်ႇမၼ်း 4 ၵေႃႉ (ယိင်း 3 ၸၢႆး 1 ) ၵေႃႈ တၢႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ ပဵၼ်ၽွင်းၶၢဝ်း ဝၼ်း ဢိတ်ႉဢႄလ်ႊ ၾႃႊၻႃႊ ၶွင်ၸၢဝ်းမုတ်ႉသ်လိမ်ႇၶဝ်လႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းႁူဝ်ၼႃႈသိုၵ်းႁႃႊမၢတ်ႉသ် ဢိတ်ႉသ်မေလ်း ႁႃႊ ၼီႊယႃႊ  မႃးႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တီႈႁိူၼ်းၶဝ် ဢၼ်မီးတီႈပၢင်သဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေး ဢၼ်မီးတီႈ ၵႃႊသႃႊသီးတီးၼၼ်ႉလႄႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်းတိူဝ်ႉတၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင် – DVB

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း