Wednesday, April 17, 2024

CATEGORY

ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၶိူင်ႈမိၼ် ၻရူၼ်ႊ (Drone) လမ်ႇလွင်ႈ တႃႇပၢင်တိုၵ်းၸိူင့်ႁိုဝ်?

တီႈၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ၵၢပ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇ (ဢမ်ႇၼၼ်) ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ တီႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ယၢမ်း တေႃႈလဵဝ်ၼႆ့  ဢမ်ႇမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းလႂ်ၵုမ်းလႆႈတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ်သေတႃႉ သင်မီးၶိူင်ႈ မိၼ် ၻရူၼ်ႊ ဢၼ်ႁၢမ်းၵူၼ်းၶပ်းႁေႃႈ ၼၼ်ႉၵူၺ်းၵေႃႈ ပေႃးၸွပ်ႇဢဝ် ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းတီႈၼႂ်းၼႃႈ လိၼ်သိုၵ်းလႄႈ တိုၵ်းယိုဝ်းလႆႈယဝ့်။ သင်လႆႈႁၼ် ၶိူင်ႈမိၼ်ၻရူၼ်ႊ မိၼ်ဝႆ့ယူႇတီႈၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်ၸိုင် ပေႃးပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ် ယႂ်ႇလူင် တႃႇၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ဢၼ်မီးတီႈၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း ၸိူဝ်းၼၼ့်...

TNLA ၸၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢၼ်ယိုတ်းလႆႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸၢမ်းယိုဝ်းတူၺ်း ၵွင်ႈလူင် 3-4 ဝၼ်း ထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2024 ၼႆႉမႃး တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ တိၼ်လွႆမၢၼ်ႈဝဵင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ဢွၵ်ႇတပ်ႉၵႂႃႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်သူးသိုၵ်းရတ်ႉသျႃး 27 ၵေႃႉ ဢၼ်မႃးၸွႆႈၵၢၼ်သိုၵ်းၶဝ်

ဝၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ(မၢႆတွင်း ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ၾႅတ်ႉသိတ်ႉ) ၼႆသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ ယူႇတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈ ပၼ်သူးၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ပၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼႂ်းသိုၵ်းရတ်ႉသျႃး 27 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ၽူးၼမ်း ၼႂ်းသိုၵ်းရတ်ႉသျႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ယုၵ်ႉမုၼ်းၾိုၵ်းသွၼ်ပၼ်တႃႇ ႁႂ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်း ဢၼ်ၶိုတ်းၵၢပ်ႈၶိုတ်းပၢၼ်ၼႆသေ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇသီႇပေႃႉ ပၢႆႈမိူင်းပေႃးယဵၼ် ၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သီႇပေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝဵင်း မိူင်းပေႃးယဵၼ်လႄႈ တႃႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပီၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပူင်သွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊမႃး တေႃႇထိုင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သႅၼ်းဢႃယု 18 ပီ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ၸဵမ်ယိင်း ၸဵမ်ၸၢႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်...

ၼႂ်းပီ 2024 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ရတ်ႉသျႃး တေႁူမ်ႈၵၼ်ၾိုၵ်း ၵၢၼ်သိုၵ်း 50 ၵမ်း

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RIA ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းရတ်ႉသျႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းပီ 2024 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းရတ်ႉသျႃး တေႁူမ်ႈၵၼ်ၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵႂႃႇ 50 ၵမ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ၼၼ်ႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈရတ်ႉသျႃးပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေၾိုၵ်းၵၢၼ်ပိုၼ်ႇၼႃႈသိုၵ်းလႄႈ ၵၢၼ်ႁပ်ႉတိုၵ်း ဢိၵ်ႇၽႅၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပၵ်းတႃၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ - ပဵၼ်ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သုမ်းသိုၵ်းဝႆႉသေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆဢွင်ႈတီႈ

တီႈဝၢၼ်ႈထီႇၶူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းဢမ်ႇမီးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇဝၢၼ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈတင်းဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 27/3/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈတၢင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတူၵ်းသေ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 20 လုၵ်ႈ ၾႆးမႆႈဝၢၼ်ႈသူၼ်ႁိူၼ်းယေးတင်းၼမ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈတၼ်းပၢႆႈပူၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ...

သိုၵ်း MNDAA တင်း SSPP ၶဵင်ႇတီႉၵူၼ်းသိုၵ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

သိုၵ်း SSPP တင်း MNDAA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ တင်းသွင်ၾၢႆႇ မီး လွင်ႈၶဵင်ႇတီႉၺွပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းၼင်ႇၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း လုင်းသၢင်ႇၶမ်း ၵူၼ်း သိုၵ်း SSPP ၵႂႃႇ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇဝတ်ႉ...

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS ႁူပ်ႉထူပ်းပၼ်ႁႅင်း ၵေႃႉသိုၵ်းမႂ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၵေႃႉသိုၵ်းမႂ်ႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶွင် RCSS...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းတႆး SSPP တင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ - ၵုၼ်ၵွၵ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ဝီ - ၵုၼ်လူင် ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။   ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ...

ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်း KIA, PDF ၼမ်

ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်း တီႈမိူင်းမိတ်ႈ ယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်း KIA တင်း PDF တင်း ၼမ် တႃႇလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉတိုၵ်းတေႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်း - ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၵဵပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆၼၼ်ႉမႃးသေ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းၶၢင်...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းၼၢႆး ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈပေႃးယဵၼ် ၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ၸွမ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇသေဝႃႈ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တၵ်းတေလႆႈ ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမိူင်းပေႃးယဵၼ်။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2024 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း၊ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း၊ ပလိၵ်ႈ မၢၼ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း (လဝၵ) ႁွင်ႉထူပ်းၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ပွၵ်ႉဢူးယဵၼ်ႇ၊ ပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ၊...

သိုၵ်းဝႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈသိုၵ်းၸုမ်းလႂ် ၶဝ်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ  

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၶဝ်ႈၵုမ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈဝႆႉသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈသိုၵ်းၸုမ်းလႂ် မႃးၵဵပ်းၶွၼ်ႇ တႃႇ 3 ပီ ဝႃႈၼႆ။ လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ - သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၶိုၼ်း တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၶိုၼ်း တီႈၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းလုၵ်းပဵမ်ႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇတဝ်တၢင်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႁုင်း ၊ ၵႂႃႇႁိုၵ်ႉသႂ်ႇၵၼ်တင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA တၢင်းဝၢၼ်ႈပဵင်းၵၢင်ႈ သေယိုဝ်းၵၼ်။ လုၵ်ႉတၢင်း ၶလယ 41 သေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၸွႆႈ ယိုဝ်းၵႂႃႇတၢင်းႁွင်ႇ ထပ်းၵၼ်မွၵ်ႈ...

ၽူႈၼမ်းပဢူဝ်း တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ၸဵဝ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 24 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2024 ပဵၼ်ဝၼ်းလိူၼ်သီႇမူၼ်း တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းပဢူဝ်း ၶွပ်ႈတဵမ် 75 ပီသေ ဢိင်ၼိူဝ် ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းဢမ်ႇၼိမ်လႄႈ ပီၼႆႉ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဝႃႈၼႆ။   ၶုၼ်ႇမျိၼ်ႉထုၼ်း ၽူႈၼမ်း  PNLO - PNFC လၢတ်ႈဝႃႈ - “တေပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇၵဵပ်းပႃးသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၼၢင်းယိင်း တႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇၵဵပ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇသေ ယၢမ်းလဵဝ် ၵဵပ်းပႃးသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၼုမ်ႇယိင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း 5 ႁဵင် ၵေႃႉ - ဢၼ်ပဵၼ်တပ်ႉၼမ်ႉ၊ တပ်ႉလူမ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ တႄႇၵဵပ်းပႃးသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၼုမ်ႇယိင်းထႅင်ႈတႃႇ ၾိုၵ်းပၼ်ၵၢၼ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း