Tuesday, November 29, 2022

CATEGORY

ၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း မၢတ်ႇ 4 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇၶၢင် တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆး 4 ၵေႃႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉၶလယ 241...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ယိုဝ်းၵၼ်ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတူၵ်းၸႂ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/11/2022 ပူၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉတၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ယိုဝ်းၵၼ်ပွတ်းဝၢၼ်ႈလွႆဝဵင်း ၊ ယိုဝ်းၵၼ်ႁိုင် 2 ဝၼ်း။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - " ၶဝ်တိုၵ်းၵၼ် ၾၢႆႇတႂ်ႈဝၢၼ်ႈၶူဝ်လွင်းဢေႃႈ မၼ်းပဵၼ်သၼ်လွႆဝႆႉ ဢေႃႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်ႁေ ထွႆၵၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉၵမ်းၼႆႉ...

KIA ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ  ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ – ၵူတ်ႉၶၢႆ ၼမ်မႃးႁႅင်း ၸဝ်ႈၵႃးထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ

သိုၵ်းၶၢင် KIA ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃး ၶိုၼ်ႈလူင်း ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ - ၵူတ်ႉၶၢႆ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သင်ဝႃႈ ႁႄႉလႄႈၸဝ်ႈၵႃးၶဝ် ဢမ်ႇၵိုတ်းသႂၢင်း ၶွၼ်ႇ ၸိုင် တေမႂ်ငိုၼ်း 2 ပုၼ်ႈဝႃႈၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵႃး ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း။ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ၸမ်ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ပီၼႆႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – သိုၵ်းၶၢင် သိုပ်ႇယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႅင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၵူၼ်း မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ ၵတ်းလၢင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတီႈယူႇတီႈသဝ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 31/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ထိုင် 4 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈလူင်ၵျႃႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈၾၢႆႇလဵဝ် ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 31/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11:50 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယိုဝ်းၵွင်ႈၾၢႆႇလဵဝ် တီႈ ဝၢၼ်ႈဝဵင်းမႂ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈဝဵင်းမႂ်ႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ယိုဝ်းၵွင်ႈၾၢႆႇလဵဝ် ၵမ်ႉၼိုင်ႈ ။ ၵွပ်ႈသင်လႄႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – သိုၵ်းၶၢင်ယိုဝ်းၵၼ် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႇ တၢႆ 2 မၢတ်ႇ 4

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်၊ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၽူႈယိင်းတၢႆ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ 7 ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 20/10/2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢဝ်းတၢင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉမိူဝ်း သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸႂ်ႉယူႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  ယၢပ်ႇၸႂ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းတင်းမူတ်းၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉသဵင်ႈဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢၼ်မႃးမီးတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  ဝူၼ်ႉၵႂင် ဢမ်ႇၸၢင်ႈမိူဝ်း၊ သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းပိုၼ်ႉတီႈသမ်ႉႁၢမ်ႈ ပႆႇႁႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼႆလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၸႂ်။ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းတိုၵ်ႉၵိုတ်းဢမ်ႇယွမ်း 5 ႁဵင်ပၢႆ။ တေၵွင်ႉသၢၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်သေတုၵ်းယွၼ်းတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႂ်ႈလႆႈသိုပ်ႇယူႇၵႂႃႇတေႃႇထိုင်ပီၼႆႉသဵင်ႈဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “  ယၢမ်းလဵဝ်ဝူၼ်ႉၵႂင် ဝႆႉ ဢေႃႈ။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈပွၵ်ႈမိူဝ်းယူႇတီႈဝၢၼ်ႈၶိုၼ်း၊...

ၸၢဝ်းတႆးမိူင်းမွၵ်ႇထုင်ႉၼမ်ႉၵဵဝ် ႁူဝ်ၵူၼ်း 600  ပၢႆႈၽေး သိုၵ်းၶၢင်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ်

ၸၢဝ်းတႆး မိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈမၢၼ်ႈမေႃႇ မိူင်းၶၢင် ၺႃးၸၢင်ႇသိုၵ်းသၢၵ်ႇသိူဝ် ဢိင်ၼိူဝ် သိုၵ်းၶၢင် တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ်သေ  ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 600 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ်၊ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆဝၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၵျႃႇ၊...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းမိူင်း ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸွမ်း 3 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ယိုဝ်းၵၼ် တီႈဢိူင်ႇမိူင်းပေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းတႅၵ်ႇ သႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ  ပႃးၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၽူႈၼမ်းၶၢင် KIA တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၽွမ်ႉၵၼ်သႂ်ႇႁႅင်း တိုၵ်းတေႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပူတ်းပင်း

ဝၼ်းမိူဝ်ႈ ၼႆႉ 25/10/2022 ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၶၢင် ၶွပ်ႈတဵမ် 62 ပီ၊ ၽူႈၼမ်းၶၢင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ဢႅၼ်ႊပၼ်ႊလ လၢတ်ႈဝႃႈ တေသႂ်ႇႁႅင်း “ပၢင်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶၢဝ်းၽိူဝ်ႁုၼ်ႈ  Spring Revolution ” သေ ၵူၼ်ႇပူတ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈဝႃႈၼႆႉ။ ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၶၢင် KIO ၶွပ်ႈတဵမ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယိုဝ်းၵၼ်တီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းပေႃႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်း MNDAA ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယိုဝ်းၵၼ်တီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းပေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 24/10/2022  ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယိုဝ်းၵၼ်တီႈ ႁူဝ်ဝႃး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵွင်း ။ ၽူႈၸၢႆး မွၵ်ႈဢႃယု 30...

ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းပၢင်ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ KIO တီႈၽႃၵၢၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 50 ၵေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 23/10/2022 မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းပၢႆ 40 မိၼိတ်ႉ KIO ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၶၢင် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်မူၼ်ႈၸႂ် မၢႆတွင်းဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇၵၢၼ်ၵေႃႇတင်ႈ KIO ၶွပ်ႈတဵမ် 62 ပီ တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းၶၢင် ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးယိုဝ်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်းသိုၵ်းပႃးၸဵမ်ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်း လူႉတၢႆ 50 ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ်။  သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶၢင် KNG...

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉယိုဝ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆၸွမ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4:07 မူင်း  ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈယိုဝ်း   ႁိူၼ်းၽူႈၵွၼ်းၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမဵဝ်ႉမ မၢႆ 3 လႄႈ တပ်ႉၵဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပႂ်ႉဝႆႉ တီႈတၢင်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၶူးဝဵင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႊ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ။   ၵူၼ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၶဝ်ဝႃႈ...

သိုၵ်းလွႆ TNLA ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼိူဝ်တၢင်းလူင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ – မူႇၸေႊၵဵပ်းၶူဝ်းငိူင်ႉပၢႆႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢၼ်ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃး ၶိုၼ်ႈလူင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ - မူႇၸေႊ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မုင်ႈႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းမႃးလႄႈ ပႃးၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈ ဢွၵ်ႇယၢၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ။   ဝၼ်းတီႈ 17-18/10/2022 သိုၵ်းလွႆတဢၢင်းTNLA တင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ် ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ယွၼ်းငိုၼ်းၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼိူဝ်တၢင်းလူင်ဝဵင်းလိူဝ်ႇ -...

သိုၵ်းၶၢင် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ  ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း လိူၼ်ၼႆႉသဵင်ႈ  သႂ်ႇႁႂ်ႈယဝ်ႉ

သိုၵ်းၶၢင် KIA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸူးၸဝ်ႈၶွင် ယေးငိုၼ်း(ပၢၼ်ႇ)၊ ႁူင်းၵၢၼ်လႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇယႂ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉ ၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇသႂၢင်းပၼ် တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၼႆႉသဵင်ႈ။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇသိုၵ်းၶၢင် KIO ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ၸူးၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း