Thursday, March 23, 2023

CATEGORY

ၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ဢမ်ႇယွမ်း 8 လုၵ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 2/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ ၶလယ 68 ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇတူၵ်း ၼႂ်းၵႄႈလွႆလႅင်လႄႈပၢင်ၶူၵ်ႉ ႁိမ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 8 လုၵ်ႈ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဢႃယုမွၵ်ႈ 35 လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -  “ ႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆတႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ မၢၼ်ႈၶဝ်...

ပၢင်တိုၵ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်လၢမ်းထိုင်မိူင်းတႆးဝဵင်းပၢင်လွင်း ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းပဵၼ်ယိူဝ်ႇ ၺႃးၶႃႈတၢႆ 3 ၵေႃႉ

 မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 27/2/2023 ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃမႆႉသၢင်း( တောင်မဲသင်း)  ၺႃးၶႃႈလူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်လွင်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ဢၼ်ၺႃးၶႃႈတၢႆတႄႉ 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃမႆႉသၢင်းၵူၺ်း ။ ပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်းၽႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇႁူႉ” - ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း ။ တႄႇမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 26/2/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈသွၼ်ႈဝႆႉတီႈလွတ်ႈၽေး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ တီႈယူႇတၼ်းသဝ်း။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢင်း လွင်ႈလႆႈသႂ်ႇၶွၼ်ႇပၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼမ်

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢႅဝ်ႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း မႃးၶိူဝ်းယႂ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶၢင်းပွင်ႉ ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း ယွၼ်ႉလႆႈသႂ်ႇပၼ် ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းၶၢင် KIA, သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၸိူဝ်းၼႆႉ တူၵ်းလိၵ်ႈ ၸူးၸဝ်ႈၶွင်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း PDF, TNLA, KIA ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉ တူဝ်ႈမိူင်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇသမ်ႉ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႃးၶိူဝ်းယႂ်းသေဢမ်ႇၵႃး ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းၸွႆႈထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင် 3 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

သိုၵ်း TNLA ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူးတၢင်းၸေႊလၢၼ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢဵၼ်ႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 70 ၵေႃႉ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူး တၢင်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 19/2/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢဵၼ်ႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 70 လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉ ၸၢင်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇထႅင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/2/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဵၼ်ႁႅင်း 30 ပၢႆ တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတဝ်း - မိူင်းပေႃႈ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈPDF ယိုဝ်းၵၼ်တီႈၼွင်ၶဵဝ် တိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေးလႄႈဝတ်ႉဝႃးၵွႆၼမ်

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႆႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ဝတ်ႉဝႃးမုၼ်ၸဝ်ႈ ပဵၼ်ပဝ်ႉမၢႆသေ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ႁႅင်း သိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇယိုဝ်းသႂ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ် လူႉၵွႆ သုမ်းငိုၼ်းမွၵ်ႈ 400 သႅၼ်ပျႃး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/2/2023 တႄႇဢဝ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တႂ်ႈတပ်ႉမ 99...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းၸွႆႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း 3 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ပႆႇယဵၼ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ယိုဝ်းၸွႆႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 10 လုၵ်ႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 13-15/2/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်း...

TNLA ထတ်း / ႁၢမ်ႈ ၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢဵၼ်ႁႅင်း 20 ၵေႃႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇ ထတ်း ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်လူင် သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵူတ်ႇၶၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၵ်းၸႂ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 123 ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇတၢင်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ...

ပွႆးဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS ပွၵ်ႈၶိုၼ်းထိုင်လႅၼ်လိၼ်ထႆး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/2/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပွႆးဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဢၼ်ယူႇတီႈ ၸွမ် ၸိၵ်းသိုၵ်း မၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၽူႈၼမ်းယိုတ်းမိူင်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းၼၼ်ႉ...

ပၢင်တိုၵ်းတီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 20 ပၢႆ သုမ်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇတင်းၼမ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ MDY-PDF (မၢၼ်းတလေး) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်  ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆၼမ် သုမ်းမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်းတင်းၼမ် ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉပဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 10/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း  ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တၢႆ 25 ၵေႃ့ ၊  ၺႃးယိုတ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းတင်းၼမ်  ၾၢႆႇ MDY- PDF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆ့ၼင်ႇၼႆ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – PDF ယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေး ဢမ်ႇယွမ်း 500 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶိူင်ႈမိၼ် လေႃႇတိုၵ်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸဵမ်ယိင်းၸၢႆး၊ ၼုမ်ႇထဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇဝႆႉတီႈဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 500 ၵေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ ၶူဝ်းဢုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵၼ်ၶိူဝ်းယႂ်းတီႈၵူတ့်ၶၢႆ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵၼ်ၶိူဝ်းယႂ်းတီႈဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 10/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ၶိူဝ်းယႂ်း ႁိမ်းသိဝ်ႉၶိၼ်းတႃႇ ၸေႊဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ Photo : ႁၢင်ႈ တူင့်ၼိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ရူတ့်ၵႃးၵႂႃႇမႃး သဵၼ်ႈတၢင်းၵူတ့်ၶၢႆ ႁိမ်းၵိၵ့်ၼမ့်ၶႆ့ ပိၼ်ႇမႃးတီႈၾၢႆႇမၢၼ်ႈသႅင်လီ ၸဝ်ႈၵႃးၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၸဝ့်ပုၼ့်ဢေႃႈၼၼ့်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း