Saturday, June 22, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း မႃးတၢင်းမိူင်းယႆ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း လုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မႃးတၢင်းမိူင်းယႆ တႃႇၵႃးလူင် 8 လမ်း ႁႅင်းၵူၼ်းတေမီး မွၵ်ႈ 400 ၵေႃႉ။

ဝၼ်းတီႈ 9/4/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မႃးတၢင်းမိူင်းယႆ ဢဵၼ် ႁႅင်းမွၵ်ႈ 400 ၵေႃႉ မႃးလူင်းတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပုင်ႇ ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းမိူင်းယႆ ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 9 လၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းယႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း ႁဝ်းၶႃႈထၢင်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းသူႇသမ်း ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႆၵွၼ်ႇဢေႃႈ။ တီႈတႄႉမၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈ ဢၼ်မႃးၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢေႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶူဝ်းသိုၵ်းတႄႉ ဢမ်ႇသႂ်ႇ ပႃးၵွင်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ တူဝ်ၶိင်းၶဝ် မင်ႈသင်ႈလၢႆလၢႆၶႃႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၶဝ်မႃး ၶမ်ႈဝႃးၼၼ်ႉ ႁၼ်မီးၵႃး ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၼႃႈလင် ပႃးထႅင်ႈၵွၼ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈမႃး မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းမႃးၵႃးလူင် (တွႆးၵႃး) 8 လမ်း မႃးလူင်းတီႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပုင်ႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵႂႃႇၼွၼ်းတီႈတပ်ႉၶဝ် ဢၼ်မီးႁိမ်းဝၢၼ်ႈၽႅတ်ႇ လႅၼ်လိၼ်မိူင်းယႆ – ၵေးသီး ၾၢႆႇၸၢၼ်းမိူင်းယႆ ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 20 လၵ်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၸင်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵူၼ်းသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မႃးပွႆႇပႅတ်ႈတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပုင်ႇ ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းမိူင်းယႆၼႆႉ မီးသွင်ပွၵ်ႈယဝ်ႉ။

“မိူဝ်ႈပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႃႉၵူၼ်းသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် မႃးပွႆႇပႅတ်ႈတီႈဝဵင်းမိူင်းယႆၼႆႉ မီးသွင်ပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈလႂ် ၶဝ်မႃးပွႆႇ မွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ။ ယူႇတီႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဝူၼ်ႉတူၺ်းတႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တေမီးၽႅၼ်ၵၢၼ် သေမဵဝ်းမဵဝ်းယူႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈပႃးသၢႆလပ်ႉၶၢဝ်ႇ၊ ၶီႇယႃႈ၊ သိုၵ်းပွမ်တူဝ်မႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းယႆ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႃႉၵူၼ်းသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် မႃးပွႆႇပႅတ်ႈတီႈမိူင်းယႆၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/3/2024 ၼၼ်ႉ မႃးပွႆႇယဝ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 29/3/2024 ၼၼ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းသွင်ပွၵ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းယႆ ႁူမ်ႈၵၼ် တေႃႉသူင်ႇ ၶိုၼ်းတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း