Saturday, May 18, 2024

သိုၵ်းယၢင်း ယိုတ်းလႆႈတပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇမၢၼ်ႈ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႃႇလၢၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ မျႃႉဝတီႇ – မႄႈသွတ်ႇ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 5/4/2024 တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း KNLA လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ယိုတ်းလႆႈတပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇ လမ်ႇလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ် တပ်ႉတိၼ်ႇၵၢၼ်းၺီႇၼွင်ႇ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ လႅၼ်လိၼ်ထႆး – ယၢင်း။

တပ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်တပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ တႃႇလၢၼ်ႇၵႃႉၶၢႆမျႃႉဝတီႇ လႅၼ်လိၼ်ထႆး – မၢၼ်ႈ။ ၶၢဝ်ႇယၢင်း KIC တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉဝႃႈ – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းယၢင်းသမ်ႉ ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်း Y12 ပိုတ်းယိုဝ်း သေ ပွႆႇမၢၵ်ႇဢမ်ႇထၢတ်ႇ၊ ယိုဝ်းၽိတ်းယိုဝ်းၽူၼ် တိူဝ်ႉပႃးတပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇၶဝ်ၶိုၼ်း။ တေႃႇ ထိုင် သိုၵ်းယၢင်း ပေႃးယိုတ်းလႆႈတပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇၶဝ်။ ဝၢႆးလင် ယိုတ်းလႆႈယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမႃးယိုဝ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၢႆးလင် သိုၵ်းယၢင်း ယိုတ်းလႆႈတပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇ တိၼ်ႇၵၢၼ်းၺီႇၼွင်ႇယဝ်ႉ သိုပ်ႇၶဝ်ႈယိုဝ်း တပ်ႉၶလရ 275 ထႅင်ႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းလိမ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇတူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းပွၵ်ႉ 5 ၊ ပွၵ်ႉ 6 လႄႈ ပွၵ်ႉမႂ်ႇတွင်ႇၵလေး၊၊ ပွၵ်ႉမႂ်ႇသူၺ်ႇမျႃႇ ၸၼ်ႇတီႇဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ။ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းၾႆးမႆႈလူႉၵွႆ။

ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇလူင်းတီႈမႄႈသွတ်ႇ
ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇလူင်းတီႈမႄႈသွတ်ႇ

တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 8 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထွႆဢွၵ်ႇဝဵင်းမျႃႉဝတီႇယဝ်ႉသေ သိုၵ်းယၢင်း ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵုမ်းလႆႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ 90 ပိူဝ်းသႅၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႅတ်ႈၶဝ်ႈဢုပ်ႇတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ယွၼ်းဢဝ် ၶိူင်ႈမိၼ် MNA ဢၼ်သိုၵ်းၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈသေ မႃးလူင်းတီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ တႃႇငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ။

တၢင်းထႆး တူၵ်းလူင်းပၼ်ၶႂၢင်ႉႁႂ်ႈၶိူင်ႈမိၼ်မႃးလူင်း ၸွတ်ႇတၢင်ႇၶူဝ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8 ထိုင် 10 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ပဵၼ်လွင်ႈငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉတႃႇ 2 ၸိုင်ႈမိူင်း ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆတႄႉ ဢမ်ႇလၢတ်ႈပႃး ႁူဝ်ယွႆႈ တႅတ်ႈတေႃးသေတႃႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ – ပဵၼ်တႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးတေႃႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းလႄႈၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်၊ ငိုၼ်းတွင်းလႄႈၶိူင်ႈၵွင်ႈ ၵၢင်ႇဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈၶဝ် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း