Sunday, May 26, 2024

မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇဢွၼ်ႇယိင်း တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2

Must read

ဢွၼ်ႇယိင်း 3 ၵေႃႉ ၽွင်းပွၵ်ႈမိူဝ်းဢဝ်ၼမ်ႉၵိၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၺႃးမၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇလူႉ တၢႆထင်တီႈ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ။

ဝၼ်းတီႈ 8/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း ဢွၼ်ႇယိင်း 3 ၵေႃႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼၢင်းမျႃႉၸိင်ႇ ဢႃယု 18 ပီ၊ ၼၢင်းယဵၼ်ႇပိၼ်း (ႁွင်ႉ) ၼၢင်းထၼ်ႇၵျီႇ ဢႃယု 21 ပီလႄႈ ၼၢင်းဢေးတၢၼ်း ဢႃယု 15 ပီ ဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈတူၺ်ပူး (တွေပူးကျေးရွာ) ဢိူင်ႇလွႆပုတ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မိူဝ်ႈ ၽွင်းမိူဝ်းဢဝ်ၼမ်ႉၵိၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၺႃးမၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵေႃႉပဵၼ်ၼၢင်းမျႃႉၸိင်ႇ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
ၽွင်းသူင်ႇဢွၼ်ႇယိင်း သူင်ႇယူတ်းယႃ တီႈတူၼ်ႈတီး
Photo by – PNLA/ ၽွင်းသူင်ႇဢွၼ်ႇယိင်း တီႈႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၢၵ်ႇဢၼ်ယိုဝ်းမႃးတူၵ်းသႂ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇ လူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမႃး တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၼၢင်းမျႃႉၸိင်ႇ လူႉတၢႆထင်တီႈ။ ၼၢင်းဢေးတၢၼ်းတင်း ၼၢင်း ထၼ်ႇၵျီႇတႄႉ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇ ထုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢွၼ်ႇယိင်း 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်း တူၵ်းသႂ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသိပ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၺ်ပူး (ဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းပဢူဝ်း)။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း ယူႇတီႈ တၢင်းဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ်ၼၼ်ႉသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် မႃးတၢင်းဝၢၼ်ႈတူၺ်ပူးလႄႈ ဝၢၼ်ႈလွႆပုတ်း ပဵၼ်လၢႆၵမ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၺ်ပူး ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႂ်း ၶိူဝ်းၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢၼ်ႈတူၺ်ပူးၼႆႉ ယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇလွႆပုတ်း ဝၢၼ်ႈၼႆႉ တေယၢၼ်ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ မွၵ်ႈ 10 လၵ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ မီးဝႆႉ ၼႂ်းၵႄႈသၢႆးၶၢဝ်လႄႈ သီႇသႅင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း