Tuesday, May 21, 2024

သိုၵ်းယၢင်း ဢဝ်ၻရူၼ်ႊယိုဝ်း မိူဝ်ႈၽွင်းၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸူဝ်းဝိၼ်း မႃးၸတ်းသိုၵ်း တီႈမိူင်းမွၼ်း

Must read

တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းယၢင်းလႄႈ တပ်ႉၽွမ့်ႁူမ်ႈ ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵုမ်းလႆႈ 90 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊယဝ်ႉ ၼႆၼၼ်ႉ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸူဝ်းဝိၼ်းလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉတိူင်းပွတ်းၸၢၼ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇၼင်ႈလုမ်းတီႈဝဵင်းမေႃႇလမျႅင်ႇ ၸႄႈမိူင်းမွၼ်းသေ ၸတ်းသိုၵ်း တႃႇလႆႈၶိုၼ်းဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ။

ဝၼ်းတီႈ 8/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၽွင်းၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း ၸူဝ်းဝိၼ်းလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းၶဝ် တိုၵ်ႉပၢင်ၵုမ်ၵၼ်ယူႇ ၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈယၢင်း ဢဝ်ၻရူၼ်ႊ မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်သေ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵိုတ်းပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉ ၼႅတ်ႈၶီႇၶိူင်ႈမိၼ်ၵျႅတ်ႉ ပွၵ်ႈၶိုၼ်း ၼေႇပျီႇတေႃႇ ၵမ်းလဵဝ် သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမွၼ်းသၼွင်းထၢႆမ်း (ဢၼ် ၸိုဝ်ႈမၢၼ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ တၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ထၢႆးမ်) ၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

လွင်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇႁၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုတ်ႇလၢတ်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သင်။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်တပ်ႉၽႄ Alpha Bats ၶွင်တပ်ႉၸုမ်းသျႃႇထူးဝေႃႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၼၼ်ႉဝႃႈ – ဢဝ်ၻရူၼ်ႊ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇတီႈတိူင်းသိုၵ်း 2 ၵမ်း။ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၸၼ်ႉၼႃႈလႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ႁၢၼ် 4 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 30 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း ၸူဝ်းဝိၼ်း – ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉၵေႃႉ ၵႅမ်ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မျႃႉထုၼ်းဢူးလႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶဝ် မႃးၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ၶူင်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ တီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် မေႃႇလမျႅင်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၺႃးၻရူၼ်ႊပိုတ်းယိုဝ်း ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၽွင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႃးၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈလူႉၵွႆ 2 လမ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း