Sunday, June 16, 2024

ၵူဝ်ႊရီႊယႃႊႁွင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶိူင်ႈၵွင်ႈလူင်ၶိုတ်းၵၢပ်ႈပၢၼ် ဢွင်ႇမၢၼ်

Must read

မိူင်းၵူဝ်ႊရီႊယႃႊႁွင်ႇ (ၼိူဝ်) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶိူင်ႈၵွင်ႈလူင်သႅၼ်းယိုဝ်း တႃႈၵႆလႄႈ တႃႈၵၢင် ဢၼ်မၢၵ်ႇၵွင်ႈၵႂႃႇဝႆးၼၼ်ႉ ဢွင်ႇမၢၼ်လီငၢမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် TV ၸိုင်ႈမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ၼႆႉဝႃႈ ၽူႈၼမ်းၸိုင်ႈမိူင်း ၶိမ်ႊၵျွင်ႊဢိုၼ်ႊ ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း တီႈပၢင်ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၼၼ်ႉသေ ပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ယွင်ႈဢၢမ်းၾၢႆႇပၢႆးသၢႆႈ ၼႂ်း ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵူဝ်ႊရီႊယႃႊႁွင်ႇ။ ပဵၼ်ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးလူၺ်ႈ လွၵ်းလၢႆးပၢႆးတိုၵ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇ၊ ၶိုတ်းၵၢပ်ႈလိူဝ်သုတ်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတီႈသႄႉၼႄးၸီႉၸမ်ႈသင် – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၶိူင်ႈယိုဝ်းသႅၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶိူင်ႈဢၼ်ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇႁႅင်းထၢတ်ႈ၊ မီးၶိူင်ႈၵုမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈ ႁႅင်းဝႆး တီႈၸိၵ်းႁူဝ်မၢၵ်ႇၼၼ်ႉ – ပဵၼ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၼိဝ်ႊၶလီႊယႃႊၼႆ – ၶိမ်ႊၵျွင်ႊဢိုၼ်ႊ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 2 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႅၼ်းတႃႈၵၢင် လုၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ လွင်ႈၼႆႉ ၵူဝ်ႊရီႊယႃႊၸၢၼ်း၊ ၵျပၼ်ႊလႄႈ ဢမေႊရိ ၵၼ်ႊၵေႃႈ  ၼႅတ်ႈသႄႉသွမ်းသၢၼ်ၶတ်း ၵူဝ်ႊရီႊယႃႊႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ဢၢင်ႈဢိင် – DVB

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း