Tuesday, May 21, 2024

တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်းလႆႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ တင်းမူတ်းယဝ်ႉ

Must read

တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNLA /PDF/KNA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဝၢႆးလင်ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃး တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵိုတ်းဢၼ်လဵဝ် တီႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ လႅၼ်လိၼ်ထႆး – မၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶလယ 275 ၼၼ်ႉၵေႃႈ တူၵ်းသုမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 275  ထွႆတပ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ သိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ယိုတ်းလႆႈလီငၢမ်းသေ ယၢမ်းလဵဝ် ဝဵင်းမျႃႉဝတီႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းယၢင်းလႅင် ၵုမ်းလႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

တီႈပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆမၢတ်ႇ လၢႆၵေႃႈတႄႉ ပႆႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃးသေတႃႉ ၾၢႆႇတၢင်းသိုၵ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈယၢင်းလႅင်တႄႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 14 ၵေႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ပႃးၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးဝႆႉၸွမ်းၶူဝ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးဝႆႉၸွမ်းၶူဝ် ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် တီႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထွႆဢွၵ်ႇတပ်ႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈပႅၵ်ႇတႃ သႂ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်း ၾၢင်ႁၢင်ႈလႅပ်ႈပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈထွႆတပ်ႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉတီႈႁူဝ်ၶူဝ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် မျႃႉဝတီႇၼၼ်ႉ။ ၾၢႆႇတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးယိုဝ်းယူႇဢမ်ႇထၢတ်ႇ၊ ၾၢႆႇတၢင်း သိုၵ်းထႆးၵေႃႈ ၵူဝ်မၢၵ်ႇၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉၶဝ်ႈမႃး တူၵ်းတၢင်းလိၼ်ထႆးၼႆသေ မႃးဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝႆႉၼႅၼ်ႈၼႃ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းမီႈသေ မႃးမိၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၵေႃႈ မီးၵူႈဝၼ်းၵူႈၶိုၼ်း – ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉသေ ၵၢင်ၼႂ်ဝၼ်းတီႈ 11 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ သိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸူးၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းမျႃႉဝတီႇဝႃႈ – သိုၵ်းမၢၼ်ႈထွႆထွၼ်တပ်ႉၼၼ်ႉ ၵႂႃႇမီးဝႆႉၸွမ်းလၢၼ်ႇ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တင်းၼမ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶႅၼ်းတေႃႈ ယႃႇၵႂႃႇၶဝ်ႈထႅဝ်ၵၼ် ၶၢမ်ႈၶူဝ် – ပၼ်ၾၢင်ႉဝႆႉၼင်ႇၼႆ။  

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ တူၵ်းၵႂႃႇၼႂ်းမိုဝ်း သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼႆႉသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ပႆႇ ဢွၵ်ႇမႃးပိုတ်ႇလၢတ်ႈသင် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။

ဝၢႆးလင် ပၢင်တိုၵ်း 1027 ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ပၢင်တိုၵ်း 1111 ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈသုမ်းတပ်ႉယႂ်ႇတပ်ႉလူင်ပၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 100 ပၢႆယဝ်ႉ ၾၢႆႇတၢင်းသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄ ၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း