Thursday, May 23, 2024

ပလိၵ်ႈမိူင်းဢီႊၵုၺ်းၻေႃႊ ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇ ၼႂ်းလုမ်းၽွင်းတၢင်

Must read

ပလိၵ်ႈမိူင်းဢီႊၵုၺ်းၻေႃႊ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်တီႈလုမ်းတၢင်မႅၵ်ႊသီႊၵူဝ်ႊ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းၵီႊတူဝ်ႊ မိူင်းဢီႊၵုၺ်ႊၻေႃႊ တီႉၺွပ်း ဢဝ်ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇမိူင်းဢီႊၵုၺ်ႊၻေႃႊၵႂႃႇ။

ၽွင်းတၢင်မိူင်းမႅၵ်ႊသီႊၵူဝ်ႊလႄႈ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်တီႈလုမ်းတၢင် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း၊ ထိုင်တီႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းမႅၵ်ႉသီႊၵူဝ်ႊၵေႃႈ  တတ်းလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၵၼ် တၢင်း ၵၢၼ်မိူင်း။

- Subscription -

ဢၼ်ဢီႊၵုၺ်ႊၻေႃႊ ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၽူႈမီးတၢင်းႁူႉၾၢႆႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ၊ ၸွမ်ၸိုင်ႈ၊ ၽွင်းတၢင်ၵူႈမိူင်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်သႄႉသွမ်း ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း ၼႄးဝႃႈ လၢႆးႁဵတ်းဢမ်ႇၸွမ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း၊ ပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇဢမ်ႇလီ ဝႃႈ ၼႆ။

တၢင်းႁဵတ်း ဢီႊၵုၺ်ႊၻေႃႊၼႆႉ တေဢဝ်တၢင်ႇတီႈလုမ်းတြႃးလုမ်ႈၾႃႉ ICJ ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းမႅၵ်ႊသီႊၵူဝ်ႊ ဢလီႊသီႊယႃႊ ပႃႊသီးၼႃႊ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ 

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းႁဵတ်း ဢီႊၵုၺ်ႊၻေႃႊၼႆႉသေ 18 ၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလႅတ်ႊထိၼ်ႊဢမေႊရိ ၵၼ်ႊ၊ 20 ၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းယူႊရူပ်ႊလႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ၵမ်ႉထႅမ် ယူႇၾၢႆႇမိူင်းမႅၵ်ႊသီႊၵူဝ်ႊ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင် – DVB

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း