Wednesday, May 22, 2024

ၵႄႇပၢၵ်ႇႁိူၼ်း တီႈမိူင်းသၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၵႂႃႇၸႅတ်ႈထၢမ်

Must read

ၵႄႇပၢၵ်ႇႁိူၼ်း (ပူႇသိင်ႇ) တီႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈၸီႉသင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ၸႂ်ႉႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉလႄႈ ၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၸႅတ်ႈထၢမ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 11/4/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ယူႇတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁူမ်ႈတင်း လဝၵလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၶဝ် ၸီႉသင်ႇၵၢင်ႉၵႄႇ တီႈပွၵ်ႉဝဵင်းၼိူဝ် ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ႁႂ်ႈၸတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵႄႇပၢၵ်ႇႁိူၼ်း ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းလႄႈ ၺႃးတီႉ ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းသၢတ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၶဝ် ၸႂ်ႉပူႇသိင်ႇ ၶဝ်သေ ၸီႉသင်ႇၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၵၼ်တင်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉဝဵင်းၼိူဝ်ၼႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပူႇသိင်ႇ သမ်ႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈ ၸီႉသင်ႇၶဝ်လႄႈ ၸင်ႇတီႉၺွပ်း တူဝ်ပူႇသိင်ႇ ဝဵင်းၼိူဝ်ၵႂႃႇ ၶိုၼ်ႈသၢၼ် ၶိုၼ်ႈလုမ်း။ တီႉၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ထိုင်ၵၢင်ၶမ်ႈ ၸင်ႇပွႆႇတူဝ်ဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပၼ်ၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ ဢၼ်ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ တႃႇပၼ်တၢင်းႁူႉ လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄၽေး သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁႄႉၵင်ႈၾႆးမႆႈပႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ငဝ်းလၢႆး ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းတႆးသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်သင်ၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းထၢင်ႇပဵၼ်လွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ပူႇသိင်ႇ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်း ၶေႃႈၸီႉသင်ႇ ပၢင်ၵုမ်သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၵူၺ်းၵေႃႈ ၶဝ်ယင်းတီႉၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉ တဵၵ်းၵဵပ်းသိုၵ်းမႃးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇပၼ် ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၸိုင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိင်ႈၶႅၼ်း တေၸႂ်ႉဢႃႇၼႃႇ၊ ဢဝ်ၵွင်ႈၵၢင်ႇလွၵ်ႇငိုတ်ႈသေ ၸႂ်ႉလၢႆးၵူတ်ႉ ႁဵတ်းမိူၵ်ႈတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း ႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉၼႆ – ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းသၢတ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။  

“တေႃႈၼင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇဢုပ်ႇၵုမ် လွင်ႈၽေးသၽႃႇဝၼႆႉၵူၺ်းၵေႃႈ ထိုင်တီႈတီႉၺွပ်းပူႇၵႄႇၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပေႃးထိုင်တီႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းမႃး ၶဝ်ၶႅၼ်းတေၸႂ်ႉ ဢၢမ်းၼၢတ်ႈ မွၵ်ႈႁိုဝ်၊ ၶဝ်ၶႂ်ႈၼႄဝႃႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁဵတ်းလႆႈထိုင်မွၵ်ႈၼၼ်ႉ ၼႆၼၼ်ႉၼႃႇ” – ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေဢၢၼ်းၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ပဵၼ်တီႈဝတ်ႉပွၵ်ႉဝဵင်းၵွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ။ ၸုမ်းဢၼ်ယူႇၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ တေဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလဝၵ ၊ ၾၢႆႇၶႄၾႆးလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉၵူၺ်း တီႈဝၢၼ်ႈမႄႈၼိမ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈတင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ ၽူႈၵွၼ်း ၸႄႈဝဵင်း၊ ၾၢႆႇၶႄၾႆး ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁွင်ႉၸတ်းပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉတႄႉ သင်ႇလၢတ်ႈသင်ၵႂႃႇၼႆ ပႆႇႁူႉၸွမ်းႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း