Thursday, May 23, 2024

မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 4 ၶူပ်ႇ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ  

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်း တူၵ်းသႂ်ႇဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 4 ၶူပ်ႇ တၢႆထင်တီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း။

ဝၼ်းတီႈ 10/4/2024 ဢွၼ်ႇၸၢႆး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၶုၼ်ႇၺဵင်းၶျၢၼ်း ဢႃယု 4 ၶူပ်ႇ ၺႃးမၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ တီႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၸူင် ဢိူင်ႇၼမ်ႉတူၵ်း ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းသေ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်း လိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၸူင် တိူဝ်ႉသႂ်ႇဢွၼ်ႇၸၢႆး ၶုၼ်ႇၺဵင်းၶျၢၼ်း လူႉတၢႆထင်တီႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃ တူဝ် ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလႄႈ ဝဵင်းၼွင်တယႃးဝႆႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 10 မူင်း မၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈပေႇၵျိၼ်း ၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃယု 3 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 12 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 65 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ။ လိူဝ် ၼၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ ၼႂ်း ၼၼ်ႉ ၽူႈယိင်း 4 ၵေႃႉ ၽူႈၸၢႆး 1 ၵေႃႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေမီးဢႃယု 7 ၶူပ်ႇ ထိုင် 37 ပီ ဝႃႈၼႆ။

ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပေႇၵျိၼ်း ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်
ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပေႇၵျိၼ်း ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ

မိူၼ်ၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်း ဢွၼ်ႇယိင်း 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉၼႂ်းထိူၼ်ႇၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈမိူဝ်းဢဝ်ၼမ်ႉၵိၼ် တီႈဝၢၼ်ႈတူၺ်ပူး ဢိူင်ႇလွႆပုတ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၺႃးမၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၼၢင်းမျႃႉၸိင်ႇ ဢႃယု 18 ပီ လူႉတၢႆထင်တီႈ။ ၼၢင်းယဵၼ်ႇပိၼ်ႇ ဢႃယု 21 ပီ လႄႈ ၼၢင်းဢေးတၢၼ်း ဢႃယု 15 ပီသမ်ႉ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆႉ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း၊ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ၊ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်း ပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၸိူဝ်းၼႆႉ တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇလႄႈ ပၢင်လွင်းၼႆႉ မီးဝႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ မၢင်ၸိူဝ်း ပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈ မိူဝ်းဢဝ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်သေ ၺႃးယိုဝ်းၸွမ်းတၢင်းၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း