Thursday, March 23, 2023

CATEGORY

ၵၢၼ်သိုၵ်း

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ယိုဝ်း တိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 5 မူင်းၶိုင်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်း PDF, KIA လႄႈ TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ် ဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်း၊ ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 5 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်းၶၢင်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈၵူတ့်ၶၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်းၶၢင်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 9/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်းၶၢင်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈ ၵွင်းၶၢၼ် ဢိူင်ႇမၢၼ်ႈပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ၵူၼ်းၵူတ့်ၶၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၼၼ့် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁေႃႈၵႃးသိုၵ်းၶဝ်မႃး မွၵ်ႈ 10...

ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ၶူဝ်လမ်လွၵ်ႇႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလွႆတႆးလႅင်း

ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်း ပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼမ်ယူႇသေတႃႉ ၵွၼ်ႇပဵၼ်ပွႆး ဝၼ်းသွင်ဝၼ်း ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ၶူဝ်လမ် လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႆၶိုၼ်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၶၢဝ်းတၢင်းလႄႈ ပွႆးဢမ်ႇပေႃးၵိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီၼႆႉ RCSS လႄႈၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ...

PDF မိူင်းပၢႆး ပၼ်ၾၢင့် ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းဢွင်ႈတီႈၵႆ့ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း

PDF မိူင်းပၢႆး ပၼ်ၾၢင့် ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ၵႆ့ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ယွၼ့်ပၢင်တိုၵ်း ၸၢင်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ်လႆႈ ၵူႈၶိင်ႇၶၢဝ်း ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈဝႆ့လႄႈ PDF မိူင်းပၢႆး ပၼ်ၾၢင့် ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ၵႆ့ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ယွၼ့်ပၢင်တိုၵ်း ၸၢင်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ်လႆႈ ၵူႈၶိင်ႇၶၢဝ်း။ ယွၼ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းလႄႈသင် ဢဝ်ၵႃးတႅင့်( ၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆး  တိုၼ်ႇပၢႆႈပၢင်တိုၵ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လႄႈ PDF ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူဝ်ႁႄတူင့်တိုၼ်ႇ လႆႈပၢႆႈယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/2/2023 ၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းထိုင် 9 မူင်းပၢႆၼၼ့် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လႄႈ PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၸၢတ့်တေႃႇယႃႇ တီႈမိူင်းပၢႆးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူဝ်ႁႄတူင့်တိုၼ်ႇ ၽူင့်ပၢႆႈၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းၵမ်းလဵဝ် ။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ...

ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈတီႈလွႆၶေႃ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ တၢႆ 4 ၵေႃႉ

ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တီႈလွႆၶေႃ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ   ၵူၼ်းၶီႇမႃးၸွမ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ လူ့တၢႆထင်တီႈ 4 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/2/2023 ဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ၵႃးၵူၼ်းႁိူၼ်း လမ်းၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၸယၢတ်ႉၽိဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလွႆၶေႃ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ၵေႃႉ လူ့တၢႆထင်တီႈ...

SSPP ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းထိုင် 10 မူင်း ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး မီးၵူၼ်း မိူင်း၊ ၵူၼ်းသိုၵ်းလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ...

ပီၼႆႉ RCSS တေၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ

ၸူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းမႃးသေ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း RCSS ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးဝၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးမႃး ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီယဝ်ႉလႄႈ ပီၼႆႉ တေၸတ်းယႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီလႄႈ ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ဝီ – ၵူတ်ႉၶၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆလၢႆၸုမ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႈ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်းတွင်း တီႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈၸဝ်ႈၵႃး ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ဝီ - ၵူတ်ႉၶၢႆ။ ၵူၼ်းၵႃႉ သႅၼ်ဝီ- ၵူတ်ႉၶၢႆၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ တၢင်းသႅၼ်ဝီ - ၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ ၵႆႉမီးၼႃႇၶႃႈ။     သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုၵ်းလွႆ  သိုၵ်းၶၢင်  KIO - KIA ၸိူဝ်းၼႆႉၼေႈ ။ ...

ဝဵင်းမိူင်းလႃး တေၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းပၼ် တႃႁၢၼ်ဝၢၼ်ႈ (ၸၢႆးငၢၼ်ဝၢၼ်ႈ)

ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4 ဝဵင်းမိူင်းလႃး ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းပၼ် ၽူႈၸၢႆး တႃႇပဵၼ်တႃႁၢၼ်ဝၢၼ်ႈ (ၸၢႆး ငၢၼ်ဝၢၼ်ႈ) ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 45 ဝၼ်း။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 2/2/2023 ၸိုင် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4 ဝဵင်းမိူင်းလႃး တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၵၢၼ် သိုၵ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုင်ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆ့ ပဵၼ်လၢႆးဢိုတ်းတၢင်း တီႇမူဝ်ႇၶရေၸီႇၵူၺ်း

မိူဝ်ႈပူၼ့်ၼၼ့် ႁဝ်းလႆႈပၢႆးၼႄၵၼ်မႃး လွင်ႈဝႃႈ NSPNC ၸုမ်းဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ႁွင့်ထူပ်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်လုၵ့်ၽိုၼ့်သေ ပၢႆးၼႄလၢႆးၵၢၼ်ၶဝ် တႃႇတေမူၼ့်မႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ။ ၼႂ်းၼၼ့်ပႃးၸဵမ်မတ့်တႃ 120 လႄႈ 188 ၼႆ သမ့်လႆႈထတ်းသၢင်ၼပ့်သၢင်ႈယဝ့်မႃး လွင်ႈ မတ့်တႃ 95။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ပေႃးမႃးတူၺ်းမတ့်တႃ 120  ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၼၼ့်ၼႆ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်း...

မၢၵ်ႇၵွင်ႈတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်း တီႈမိူင်းပၢႆး လူ့ၵွႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈမိူင်းပၢႆး လႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်၊  မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/1/2023 ၵၢင်ၶိုၼ်း 9 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈၺွင်ႇဝၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ဢွၼ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်လူင်တူၵ်းသႂ်ႇလူ့ၵွႆၼမ်။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-  “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်ၵေႃႈ...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း RCSS တင်း ၸွမ်သိုၵ်း ယႃႇပျေႉ SAC ႁူပ်ႉၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းထိုင် 3 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်း ၸွမ်သိုၵ်း ယႃႇပျေႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊...

ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ႇလဵပ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈႁႆး ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP

ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းၶွင် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈဝၢၼ်ႈႁႆး ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 24/1/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းပၢႆ  ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း Jet Fighter သႅၼ်း YKA 130 လမ်းၼိုင်ႈ မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈႁႆး ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢမ်ႈၸတ်း ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးတီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ  

ဝၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 76 ပီဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉဢၢၼ်းတေၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဢိူင်ႇၼႃးဝွၼ် ဝၢၼ်ႈၼႃးသႃလႄး ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်း ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ့် သိုၵ်းမၢၼ်ႈလူင်းပိုၼ့်တီႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးသႃလႄး ဢိူင်ႇၼႃးဝွၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ တီႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇႁၢင်ႉႁႅၼ်းပွႆးၼၼ်ႉသေ ႁၢမ်ႈၸတ်းပွႆး ၊ ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈၵိုတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႆႉမူတ်း။ ၽူႈတူင့်ၼိုင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်ပွႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းထႃႇၼသႅင်ႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း