Tuesday, November 29, 2022

CATEGORY

ၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ သၢင်ႈပၢင်တိုၵ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၸီႉသင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/10/2022 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸီႉသင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ပႅင်ႈ ဢိူင်ႇၼွင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉ ၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်း သိုၵ်း...

ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတီႈမူႇၸေႊ

ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 421 ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႈ  ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇယိုဝ်း တၢႆၽွင်းၵႂႃႇမႄးရူတ်ႉ ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/10/2022  ၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းၶိုင်ႈ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင် 421 ၸဝ်ႈသိုၵ်း ပျေႉၽဵဝ်းဢွင်ႇ ၺႃးယိုဝ်းတီႈ ႁၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉတီႈ 105 လၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႈ     ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၸုမ်းလႂ်တႄႉပႆႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵိၼ်ယမ်ႉလႄႈယႃႈယႃ

ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းမိူင်း ပဵၼ်မႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇတူဝ်ႈသေပွၵ်ႈ ၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵူတ့်ၶၢႆမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ မႃးယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈပၢင်သဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ပီ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပၢႆႈၽေး သိုၵ်း ၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇယူႇလီ။ ၸပ်းၶႆႈၼၢဝ် ထိုင်တီႈဢမ်ႇလုၵ့်လႆႈၵေႃႈမီး။ ၸုမ်းၸဝ်ႈတႃႇၼ ၵေႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA, PDF တူင်ႉၼိုင်ႁႅင်း တၢင်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ တူင်ႉၼိုင်ႁႅင်း တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉမၢႆ 114 တင်း 115 ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဵၼ် ႁႅင်းသိုၵ်းမွၵ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလွၵ်ႉၸွၵ်ႇယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 324 လုၵ်ႉတီႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈတႃႇၸီႇ ဢိူင်ႇၼွင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႅၼ်း 60 mm ၵႂႃႇတၢင်းႁူၺ်ႈလွႆ ၾၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းမွၵ်ႈ 3 လၵ်းပၢႆ   တူၵ်းၸႂ်မႆႈၸႂ်ၵူဝ် ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်း ။ ဝၢၼ်ႈၵဵင်းၶမ်း...

ပၢင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ NCA  7 ပီတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ NCAs EAOs  7 ၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 15/10/2022 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 7 ပီ ၾၢႆႇသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်မၢႆတွင်း မီးတူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 7 ၸုမ်း RCSS/SSA ၵေႃႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉ မီး ၸဝ်ႈသႅဝ်းႁၢၼ်လႄႈ ၸဝ်ႈလွၼ်ႉသၢင်...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉထၢမ်ၶၢဝ်ႇၵူၼ်းထိူၼ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ပေႃႉထုပ်ႉထဵတ်ႈထၢမ် ၶၢဝ်ႇၵူၼ်းထိူၼ်ႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 14/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉၵွင် ၶလယ 23 ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ...

PNLO လႄႈ  RCSS ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းထုင်ႉဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS လႄႈ ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLO ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်း ဢိူင်ႇ ၵိူၼ်ႇတူလူင်( ၵတူးၵျီး) ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 11/10/2022 ပူၼ်ႉမႃး PNLO လႄႈ  RCSS ယိုဝ်းၵၼ်တီႈ ဢိူင်ႇၵိူၼ်ႇတူလူင် ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၾၢႆႇ PNLO...

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ PNO တီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ  3 ၵေႃႉ ၼႄးဝႃႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

သိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ မဵဝ်ႉသူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်းၸွၵ်ႇ 3 ၵေႃႉ ၼႄးဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆသေဢဝ်ၵွင်ႈပေႃႉထုပ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/10/2022 ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ဝဵင်းလွၵ်းၸွၵ်ႇ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉသေ ပေႃႉထုပ်ႉ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉယွၼ်းငိုၼ်းပႃးထႅင်ႈလႄႈမၢတ်ႇၸဵပ်း။ “ၶၢဝ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်း ၸုမ်းၶဝ်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈတီႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉသေပေႃႉထုပ်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၵူၼ်းမိူင်းတီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်းၵူႈဝၼ်း တီႉပႃးၸုမ်းပရႁိတ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႆႉတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ၶႂ်ႈဝႃႈမီးလွင်ႈတီႉၺွပ်းၵၼ်ၵူႈဝၼ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ  10 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ၸုမ်းပရႁိတ ၸုမ်းလူႇလိူတ်ႇ ၵႂႃႇ 5 ပေႃး ပႃးတင်းႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်း။ “ႁဵတ်းသင်လႄႈမႃးတီႉဢမ်ႇႁူႉ ။ မိူဝ်ႈၶဝ်မႃးတီႉၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇလပ်းသိင်ႇ။ တီႉၵႂႃႇပႃး ၵူဝ်တယူၵ်ႉၵျီး ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းလူႇလိူတ်ႈ။ ၼႂ်းဢွင်ႇပၢၼ်းၼႆႉတႄႉ ပိူၼ်ႈႁူႉၸၵ်းမၼ်းၼမ်ဢေႃႈ။...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ထႅင်ႈ 4 လုၵ်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇ 1 ၵေႃႉ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် 4 လုၵ်ႈ  တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထႅင်ႈ 4 လုၵ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵွၵ်ႇ - ဝၢၼ်ႈၽွင်းသႅင် ဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၶမ် ၼႂ်းတူဝ်လႆႈပီပၢႆ လူဝ်ႇငိုၼ်းတႃႇဢဝ်ဢွၵ်ႇ

လုင်းဢိင်ႇတၵ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၶမ်ဝႆႉ ၸွမ်းၶႃ ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈပႆလႆႈ၊ ၶႂ်ႈဢဝ်ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇဢွၵ်ႇယူႇၵေႃႈဢမ်ႇမီးငိုၼ်းတွင်းၵႃႈယူတ်းယႃ  ။ လုင်းဢိင်ႇတၵ ဢႃယု 50 ပၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်တွင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႁူႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၽွင်းပၢင်တိုၵ်းလိူင်ႇပီၵၢႆ 2021 ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိုၵ်ႉ ၶမ်ဝႆႉ...

RCSS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် 

RCSS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေယိုၼ်းမိုဝ်း ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵႂႃႇ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 တေႃႇထိုင် ႁူဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2023 ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/10/2022 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုၼ်းမိုဝ်း ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယိူင်းဢၢၼ်းဝႃႈ လုၵ်ႉတီႈၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယွၼ်းႁႂ်ႈသိုပ်ႇယူႇၵႂႃႇထႅင်ႈ ထိုင်ပီၼႆႉသဵင်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 5 ႁဵင်ပၢႆ တေဢွၼ်ၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ႁႂ်ႈလႆႈသိုပ်ႇယူႇၵႂႃႇထႅင်ႈ တေႃႇ ထိုင်ပီၼႆႉသဵင်ႈ။ ပေႃးလိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉသဵင်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃး သွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး၊ ဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈလႄႈ ၵိင်ႇၽႄၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈဢွၼ် ၵၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း...

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းသူၼ်ထူဝ်ႇလိၼ် ၵူၼ်းမိူင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4:30 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇလူင်သႅၼ်း RPG - 2 တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းသူၼ်ထူဝ်ႇ လိၼ် ၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ပွႆး ၼႂ်းဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လွင်ႈတုမ်ႉ တိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း