Sunday, April 14, 2024

တီႈဝဵင်းႁႅင် လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶၢမ်ႇမဵတ်ႉ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 300 ပၢႆ   

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶၢမ်ႇ မဵတ်ႉ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 329 ၵေႃႉ တီႈဝတ်ႉၵွင်းလူမ်း ဢိူင်ႇမိူင်းႁႅင် ၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းႁႅင် လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး မၢႆတွင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၼၢင်းသီရိထွၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉယိင်း ၸဝ်ႈမုၼ် ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း မိူင်းထႆး တူၼ်ထီႉ 10 ဝႃႈၼႆ။  

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းႁႅင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶၢမ်ႇမဵတ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်မႃးၶၢမ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ဝဵင်းႁႅင် တင်းမူတ်း မႃးၶၢမ်ႇမဵတ်ႉၵၼ်မီး 329 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး။ တႃႇမၢႆတွင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇၽရႃႉထဵတ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၶပ်ႉမၢႆ ပၢင်ၶၢမ်ႇမဵတ်ႉၼႆႉ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/4/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈ ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ပေႃႈမႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ထႃႁူဝ်ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉပွၼ်ႈထမ်းပၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။  

“ပၢင်ၶၢမ်ႇမဵတ်ႉၼႆႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၼႂ်းၶူင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ဢွၼ်ၸတ်းၵမ်းလဵဝ်လႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းသင်ၸွမ်းသေဝၢတ်ႇ။ ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိူၼ်ႈဢွၵ်ႇပၼ် မူတ်းမူတ်း မိူၼ်ၼင်ႇ – ၸဵမ်သပိတ်ႈ၊ သၢင်ႇၵၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းႁႅင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်ၶၢမ်ႇမဵတ်ႉ တီႈဝဵင်းႁႅင်
Photo by – ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း/ ပၢင်ၶၢမ်ႇမဵတ်ႉ တီႈဝတ်ႉၵွင်းလူမ်း ဝဵင်းႁႅင် မိူဝ်ႈၼႆႉ 2/4/2024

ပၢင်ၶၢမ်ႇမဵတ်ႉ 329 ၵေႃႉ တီႈဝတ်ႉၵွင်းလူမ်း ဝဵင်းႁႅင်ၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ထႃႁူဝ်၊ ၼုင်ႈၶူဝ်းၶၢဝ်။ ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼုင်ႈလိူင် ႁပ်ႉသိလ်သေ ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၼႂ်းသႃႇသၼႃႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။  

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တီႈဝဵင်းႁႅင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်ၶၢမ်ႇမဵတ်ႉလႄႈ ၶၢမ်ႇသၢင်ႇလွင်းၼႆႉ ဢၼ်လႂ်ၵေႃႈ လႆႈၵုသူလ် မိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ လွင်ႈၶၢမ်ႇသၢင်ႇၼႆႉ ၵႂၢမ်းႁပ်ႉသိလ် 10 ၊ ၵႂၢမ်းၶၢမ်ႇသၢင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁပ်ႉမိူၼ်ၵၼ်မူတ်း ပဵၼ်ပိူင်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်မူတ်းၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ လွင်ႈၶၢမ်ႇသၢင်ႇလွင်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းပွႆးယႂ်ႇပွႆးလူင်ၵူၺ်း လႆႈၵုသူလ် ၶၢမ်ႇမဵတ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵုသူလ်မိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။ ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇထိုင်တႄႉ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆးႁဝ်း ၸိူဝ်း မႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်မေႃၵဵပ်းငိုၼ်းၽွင်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၵဵပ်းငိုၼ်းတႃႇႁဵတ်းပွႆး လူႇတၢၼ်း ထိုင်တီႈ ပေႃးပဵၼ်ၼီႈ ၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ် ၵၢၼ်လူႇတၢၼ်းၼႆႉ လူႇဢေႇလူႇၼမ်ၵေႃႈ လႆႈၵုသူလ် မိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပီၼႆႉ ပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝဵင်းႁႅင် တင်းမူတ်းမီး 4 တီႈ ပေႃးဢဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ဝႃႈၸိုင် ဢမ်ႇယွမ်း 25 တီႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်းၸႄႈတွၼ်ႈလမ်းပုၼ်း၊ ၼူၼ်းထပူးရီးလႄႈ ရယွင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း