Saturday, April 13, 2024

သင်ၶၸဝ်ႈ ၼမ်ႉလၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢမ်ႇၸတ်းပွႆးလိူၼ်သီႇ

Must read

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ တႅတ်းတတ်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ ပွႆးလိူၼ်သီႇပီၼႆႉ တေဢမ်ႇၸတ်းယဝ်ႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 16/3/2024 ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်ပွႆးၽြႃးလိူၼ်သီႇ ၼမ်ႉလၼ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 118 ၼႆႉသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ ပီၼႆႉ ဢမ်ႇၸတ်းပွႆးလိူၼ်သီႇယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း။

- Subscription -

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – “ၼႂ်းပီ 2024 ၼႆႉ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈထူပ်းၽေးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်း သိူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈတူင်ႇဝဵင်း ပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈပၢႆႈၽူင်ႉမၢၵ်ႇမိူဝ်၊ ပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးၶူဝ်းၶွင် တင်းၼမ်တင်းလၢႆ လႆႈပၢႆႈသေႃႉ တႃႇလွတ်ႈ ၽေး တူဝ်ၸႂ်ၽႂ်မၼ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶူဝ်ၵွႆတၢင်းလူႉ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ ယဵၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၵႂႃႇယၢပ်ႇ ပႆ ၵိၼ်းဢမ်ႇၵႃး ၶၼ်ၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆၵူႈၸိူဝ်းၵူႈလွင်ႈလႄႈ ၶွၼ်ႇၵူႈ ပိူင်ပိူင်ၵေႃႈ ၵႃႈယႂ်ႇၶၼ်သုင်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇသႃႇ ဢမ်ႇလူမ်ၸႂ် ႁႃၵိၼ်ယၢပ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈ ၼႆ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵူႈဝၢၼ်ႈၵူႈပွၵ်ႉလႄႈ ႁူဝ်ၵၢင်ႉႁၢင်ၵႄႇၶဝ် လႆႈတိုၼ်ႇၽၢၼ်ႈၵူဝ်ႁေ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ သၢႆငၢႆငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ။ ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းၵမ်ၶဝ် ၸိူဝ်းဢၼ်ယၢမ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼႃႈဝၢၼ်ႈၼႃႈပွၵ်ႉ ၼႃႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ပွႆးလၢမ်းမႃးၼၼ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လႆႈလဵၵ်ႉၵေႇဢေႇမၢင် ယူပ်ႈယွမ်းၵႂႃႇတင်းၼမ် ၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပွႆးၽြႃးလိူၼ်သီႇ ၼမ်ႉလၼ်ႈ ဢၼ်ယၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးယူႇၵူႈပီၼႆႉ တႄႇဢဝ်လိူၼ်သီႇ လွင်ႈပႅတ်ႇၶမ်ႈ တေႃႇထိုင် သိပ်းၶမ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 118 ၼႆႉ တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉ တေၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ ဝႃႈ ၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈထၢတ်ႈမေႃႇၵိူဝ် ဝဵင်းသီႇပေႃႈတႄႉ တေၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလိူၼ်သီႇ ဝၼ်းတီႈ 22-24/3/2024 ၼႂ်းပွႆးလိူၼ်သီႇၼႆႉ တေမီးပၢင်လွတ်ႈႁေႃးပထၢၼ်း၊ လွင်းသွမ်းသၢၼ်၊ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ လူႇ တၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈထၢတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇ မိူင်းၵိုင်းတႄႉ ပီၼႆႉ တေဢမ်ႇၸတ်းယႂ်ႇ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈမိူၼ်ၵူႈပီ တေမီးပွႆးတၢင်ႇထီး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 24/3/2024 ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ပွႆးတၢင်ႇထီး ထၢတ်ႈမူၺ်တေႃႇ မိူင်းၵိုင်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပွႆးတၢင်ႇထီး ထၢတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇ မိူင်းၵိုင်

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပွႆးလိူၼ်သီႇ မိူင်းၵိုင် ပီၼႆႉ ဢမ်ႇၸတ်းယႂ်ႇၵိုၼ်း ၶွၼ်ႈ မိူၼ် ၵူႈပီယဝ်ႉ သုမ်းတၢင်းၶၢႆတႄႉ မီးဢိတ်းဢွတ်းႁႂ်ႈပေႃးတဵမ် မိူၼ်ၵူႈပီတႄႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ။ ယၢမ်း လဵဝ် ဝၢၼ်ႈမိူင်းယဵၼ်မူတ်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပွႆးလိူၼ်သီႇ မိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပွႆးယႂ်ႇမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီယဝ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 ထိုင်မႃးပီ 2023 ၼႆႉ ၸင်ႇၸတ်းယႂ်ႇၶိုၼ်းသေ ထိုင်ပီ 2024 ၼႆႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ လႆႈပဵၼ် ၸတ်းယႂ်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း