Sunday, April 14, 2024

ပီၼႆႉ မိူင်းထႆးတေၸတ်းပွႆးလဵၼ်ႈၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈ ၶၢဝ်းယၢဝ်း

Must read

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတွင်ႈတဵဝ်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႃႇပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ၶၢဝ်း တၢင်း 3-4 ပီ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လၢမ်းၽႄႈၼႆႉ ၼႆသေ ၼႂ်းပီၼႆႉ တေၸတ်းပွႆးလဵၼ်ႈၼမ်ႉတႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်းၽၢၵ်ႇလိူၼ်သၢဝ်းဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 20 တေပၼ်ၵူၼ်း ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတွင်ႈ တဵဝ်း လဵၼ်ႈၼမ်ႉမူၼ်ႈသိူဝ်း ၸွမ်းၶူးၸွမ်းဝဵင်း ၼႂ်းဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းလူင် မိူင်းၵွၵ်ႇ – ၵဵင်းမႂ်ႇ – ၵဵင်း ႁၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

တေမီးပႃးပၢင်ၼႄ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း မိူၼ်ၼင်ႇ သွၼ်းၼမ်ႉၽြႃး ၵဝ်ႇၵႄႇ ၊ သွၼ်းၼမ်ႉၵွင်းမူးၸိုဝ်ႈ သဵင်လိုဝ်းလင် ၼႂ်းမိူင်းၵဵင်းမႂ်ႇ၊ ၵၼ်ႇတေႃးၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းလူင်၊ လွင်းသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ၊ ပၢင်ၶူၼ်ႉၶႆႈၼႄ ပိုၼ်းၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းပီမႂ်ႇမိူင်းပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်၊ ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇႁဵတ်းတၢင်းၵိၼ်ပိုၼ်ႉမိူင်း၊ ပၢင်ႁွင်ႉၵႂၢမ်း တၢင်းၵႃႈ ပၢၼ်ၵဝ်ႇပၢၼ်မႂ်ႇ ၊ တေမီးလွင်ႈၶၢႆမွၵ်ႇမၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈႁူဝ်၊ ၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ၵိုၵ်းမိူင်းလၢၼ်ႉၼႃး ၊ တေမီးလွင်ႈၽွမ်ႉၸႂ်ၵၼ်သေ ၼႄလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼုင်ႈၶူဝ်းပိုၼ်ႉမိူင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပိူင်လူင်မၼ်း တႃႇယုၵ်ႉမုၼ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူႉႁၼ်ၾိင်ႈထုင်း ဢၼ်လီႁၵ်ႉၶွင် ၵူၼ်းမိူင်းထႆး တႃႇယုၵ်ႉမုၼ်းၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ – လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၶၢဝ်းလိူၼ်ႁႃႈသွၼ်းၼမ်ႉ ၾိင်ႈထုင်းၸၢဝ်းတႆးၼႆႉ ပဵၼ်ပီမႂ်ႇပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း (ဢၼ်တႆးႁူႉၸၵ်းဝႃႈ ထႆးယူၼ်း) ၸိူဝ်းယူႇ မိူင်းၵဵင်းမႂ်ႇ။

ဢၢင်ႈဢိင် – TAT Chiang Mai

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း