Thursday, May 23, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသႂ်ႇႁူင်းယႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ။

ဝၼ်းတီႈ 22/03/2024 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႅၼ်း 500 ပွင်ႊ တီႈဝၢၼ်ႈလဢိ ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် 4 ၵမ်း။ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈဢမ်ႇပဵၼ်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် လၢမ်းလိမ်းပွႆႇမၢၵ်ႇ တူၵ်းသႂ်ႇႁူင်းယႃဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ – ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇယၢင်းလႅင်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၶုၼ်ႇပၺႃးဢွင်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2 IEC ၶွင်ႊသီႊၽွင်းငမ်းၸူဝ်ႈၵၢင် မိူင်းယၢင်းလႅင် လၢတ်ႈတီႈၶၢဝ်ႇတီႊဝီႊပီႊ ဝႃႈ – “ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ႁူင်းယႃဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ပိၵ်ႉဝႆႉယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၽွင်းၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီး။ မိူဝ်ႈၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တူၵ်းသႂ်ႇႁိမ်းႁူင်းယႃ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈ 5 ၵေႃႉ လႅၼ်ႈမႃးဢဝ်ယႃႈယႃလႄႈၶူဝ်းၸႂ်ႉဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ ၼႂ်းႁူင်းယႃၼၼ်ႉ။ ၽွင်းၶဝ်ဢဝ်ၶူဝ်းယဝ်ႉသေလႅၼ်ႈဢွၵ်ႇမိူဝ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉမၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇႁူင်းယႃၼၼ်ႉထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈလႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၽူင်ႉသႂ်ႇၶဝ် တၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃႉ။ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ၵေႃႉ။ ”- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးယိုဝ်းသႂ်ႇႁူင်းယႃၼႆႉသေ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းသွႆတီႈႁူင်းယႃလႄႈ ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းပဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉလူႉၵွႆမူတ်း။

ဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ်ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊ ပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးယိုဝ်းတီႈဝၢၼ်ႈၻေႃးသီႇဢီးလႄႈလွႆၼၢင်းၾႃႉ ။ ၼၼ်ႉၵေႃႈတူၵ်းသႂ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလင်ၼိုင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆ 7 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 40 ပၢႆ။

ၼႂ်းၶေႃႈလႆႈၸႂ် ၵျီႊၼီႊဝႃႊ ၶွမ်ႊဝႅၼ်ႊသျိၼ်ႊၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ – ၸုမ်းသိုၵ်းၼႆႉ ႁၢမ်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇတီႈဢၼ်မီးႁူင်းႁဵၼ်း ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁၢမ်ႈၸႂ်ႉမၢၵ်ႇဢၼ်ၸၢင်ႈမီးၽေးယႂ်ႇလူင် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁိမ်းသူၼ် ဢၼ်ၸၢင်ႈတေတိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း – ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း