Saturday, April 13, 2024

မႄႈသၢင်ႇလွင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ ဢဝ်ငိုၼ်းႁၢႆ ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇဝၢတ်ႇ

Must read

ပီၼႆႉ ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်း ဢမ်ႇယွမ်း 20 တီႈ မၢင်ဢွင်ႈတီႈ ပေႃႈမႄႈသၢင်ႇ လွင်း – ၵူၼ်းၶဝ်ႈပွႆး ၵႆႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်း – ၾူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉတူၵ်းႁၢႆၼမ် ယွၼ်ႉဝႆႉမဝ်မၢင်။

ပူၼ်ႉမႃး  ဝၼ်းတီႈ 23/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မႄႈသၢင်ႇလွင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁွင်ႉၼမ်ႉ တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးသေ လိုမ်းထူင်ငိုၼ်းဢွၵ်ႇမႃး ထုၵ်ႇႁၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်းႁွင်ႈၼမ်ႉၼၼ်ႉ ပႃးၵႂႃႇငိုၼ်းထႆး 3 မိုၼ်ႇဝၢတ်ႇ (တူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 30 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ) လႄႈ ၾူၼ်း 1 ၶိူင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
ပွႆးသၢင်ႇလွင်း
ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ပီၼႆႉ

ၶွမ်ႊမတီႊ ၸတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်မႄႈသၢင်ႇလွင်း ၵႂႃႇဢၢပ်ႇၼမ်ႉၼႆသေ ဢဝ်ထူင်ငိုၼ်းၵႂႃႇၸွမ်း ဝၢင်းဝႆႉၼႂ်းႁွင်ႈၼမ်ႉသေ လိုမ်းဢဝ်ဢွၵ်ႇမႃး ၽိူဝ်ႇဝႃႈ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈသေ ၵႂႃႇတူၺ်းၵေႃႈ ငိုၼ်းၼႂ်းထူင်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ ပႃးၵႂႃႇ 3 မိုၼ်ႇဝၢတ်ႇ ၾူၼ်း 1 ၶိူင်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၵႂႃႇၸႅင်ႈၵႂၢမ်းဝႆႉ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22 ၼၼ်ႉၵေႃႈ မႄႈသၢင်ႇလွင်း ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇဢၢပ်ႇၼမ်ႉသေ လိုမ်းထူင်ငိုၼ်းဝႆႉ ၼႂ်းႁွင်ႈၼမ်ႉ ၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းႁၢႆ မီးၵူၼ်းႁၼ်သေ ဢဝ်မႃးမွပ်ႈဝႆႉပၼ် တီႈၶွမ်ႊပတီႊပၢင်ပွႆးဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

“ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်ငိုၼ်း – ၶမ်း – ၾူၼ်း ၵႆႉႁၢႆၼမ်ၼႆႉ တေလိုမ်းဝႆႉၼႂ်းႁွင်ႈၼမ်ႉ ပီၼႆႉ တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ မီးၵႂႃႇ 3 ၵေႃႉ။ မႄႈသၢင်ႇလွင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇဢၢပ်ႇၼမ်ႉ လိုမ်းထူင်ငိုၼ်းဝႆႉ ၼႂ်းႁွင်ႈၼမ်ႉ ၼၼ်ႉတႄႉ ၺႃးၵူၼ်းၸႂ်လီသေ ဢဝ်မႃးပၼ်ၶိုၼ်း။ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ လိုမ်းဝႆႉတီႈသုမ်းႁဵတ်းၶဝ်ႈၽၵ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ႁႃပၼ်ထူင်ငိုၼ်းၼၼ်ႉ ပေႃးသုၵ်ႉသၵ်ႉလူင်ဝႆႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁၼ်ၶိုၼ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ထူင်ငိုၼ်း မႄႈသၢင်ႇလွင်း ဢၼ်ႁၢႆၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23 ၼႆႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ”- ၶွမ်ႊမတီႊ ပၢင်ပွႆးသၢင်ႇလွင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း
ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ပီၼႆႉ

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း – ၸၢင်းလွင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 19 တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈၼႆႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 22-24/3/2024 တင်းမူတ်းမီး 47 တူၼ်။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ သင်ပဵၼ်လႆႈ ပေႃးဢမ်ႇလူဝ်ႇၸႂ်ႉၸၢႆႇငိုၼ်းၼမ်ၼႆ ယႃႇပေပႃးၵႂႃႇၼမ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶမ်းၸိူဝ်း ၼႆႉ ပေႃးမီးတီႈၵဵပ်းဝႆႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵဵပ်းဝႆႉလီလီ မိူၼ်ၼင်ႇ – သၢႆၶေႃးၶမ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၽွင်းတဵင်ႇသၢင်ႇလွင်းၵႃႈ ယူႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၶၢတ်ႇသေ တူၵ်းႁၢႆ ၸွမ်းၼႂ်းပွႆးၵေႃႈ မီးမႃးလၢႆၵေႃႉယဝ်ႉ မိူဝ်ႈပွႆးသၢင်ႇလွင်း ပူၼ်ႉမႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႇႁူ၊ ဝႅၼ်ၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ – ၶွမ်ႊမတီႊ ပၢင်ပွႆးဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ပၼ်ၾၢင်ႉလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆ။

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ပီၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ – ဝတ်ႇၵူႈမၼ်ႈ၊ ဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ၊ ဝတ်ႉ ၼွင်ပိုင်၊ ဝတ်ႉသၼ်တိသုၵ်ႇ၊ ဝတ်ႉသၼ်ပူးလိူၺ်း၊ ဝတ်ႉသၼ်မၢၵ်ႇၵဵင်၊ ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း၊ ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ (သွင်)၊ ဝတ်ႉပႃႇၵူၺ်ႈ၊ ဝတ်ႉသီလွမ်ႉ၊ ဝတ်ႉၼၢင်းၽႃးယႃး (ဝဵင်းမိူင်းၾၢင်)၊ ဝတ်ႉ ၼွင်တဵၼ်းၶမ်း (ဝဵင်းၶျႆးပၵၢၼ်း)၊ ဝတ်ႉ ၼွင်ပူၵ်ႇသူမ်ႈ၊ ဝတ်ႉဝၢင်ႉမုၼ်ႉ (ဝဵင်းမႄႈလိမ်း)၊ ဝတ်ႉမူႇပုၼ်ႇ၊ ဝတ်ႉမွၼ်ႉ (ဝဵင်းလွႆသၵဵတ်း)၊ ဝတ်ႉၼွင်ပူဝ်းသူတ်ႇ၊ ဝတ်ႉသီလွၼ်းလူႇ (မႄႈၵႃႉ)၊ ဝတ်ႉတိယသထၢၼ် (ဝဵင်းမႄႈတႅင်)၊ ဝတ်ႉပူင်ႇယႅင်း၊ ဝတ်ႉသီပုၼ်းလိူင်းလႄႈ ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း (ဝဵင်းႁႅင်) ဢိၵ်ႇ လူၺ်ႈထႅင်ႈ လၢႆဢွင်ႈတီႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းလမ်းပုၼ်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း