Wednesday, April 24, 2024

ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၶွင်မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈဝႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႈပဵၼ်ၾႆးယဝ်ႉ

Must read

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ တၵ်ႉလၢတ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ယဵၼ်းပဵၼ်ၾႆးၼႂ်းမိူင်းယဝ်ႉလႄႈ လူဝ်ႇတၢင်းၶဝ်ႈၵႄႈၸွႆႈထႅမ် ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃၼႂ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ ထိုင်ၸၼ်ႉဢၼ်သူႇၸူး ၾႆးၼႂ်းမိူင်းယူႇယဝ်ႉၼႆ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းပရိတ်ႇထဵင်ႇ ၻေးဝိတ်ႉ ၵႅမ်ႇမရုၼ်း တၵ်ႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈ တီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ၽွင်းမၼ်းၸၢႆး ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈႁွတ်ႈ ထိုင် မိူင်းထႆးဝႃႈ – ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ယၢမ်းဢၼ်မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ မိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇၶဝ် ၶဝ်ႈၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ယဝ်ႉ – ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈသေ လႆႈၸွႆႈထႅမ်တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ တႃႇငိုၼ်းပွၼ်ႊ (ဢိင်း ၵလဵတ်ႈ) 120 လၢၼ်ႉပၢႆယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼမ်မႃး လိူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈ တေသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ် ၵႂႃႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင် – RFA

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း