Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လၢႆးၶႃႈ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉလႄႈမႄႈမၢၼ်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးမီးတီႈလၢႆးၶႃႈ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇလၢႆပိူင်

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ  ၼၼ်ႉ မႄႈမၢၼ်း လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇယူႇတႃႇၵိၼ် ပႃးၸဵမ် ၽႃႈဢွမ်ႈ လႄႈ ဢႃႇႁႃႇရ ၼမ်ႉၼူမ်း၊ ဢီႈယႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ မီးမႄႈမၢၼ်း 6 ၵေႃႉ။...

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထိုင် လၢႆးၶႃႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၼမ်

သွင်သၢမ်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင်  ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ  လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ  ၽႃႈႁူမ်ႇ ၶူဝ်းၼွၼ်း ၶူဝ်းဢုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10/1/2022 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင်မႃး တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈ ႁႅင်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ပၢင်ႇ ပွၵ်ႉ 7 လႄႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်း ရူတ်ႉၵႃး/ ထူဝ်ႈတၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းငိူင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉတီႈၶူဝ်ၼမ်ႉတဵင်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ ဢထမ်ႇမ ၵဵပ်း/ ယွၼ်းငိုၼ်း ရူတ်ႉၵႃး/ ထူဝ်ႈတၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းငိူင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၶၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်းၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈလမ်းလႂ် ၵဵပ်း 1,000 ပျႃး တေႃႇထိုင် 2,000 ပျႃး။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2022 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 515 လႄႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းသၢပ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တေႃႉၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းထႃႈ

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2022 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိူဝ်းယူႇသၢပ်ႇဝဵင်း လႅၼ်ၶႅၼ်ႈမိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေႃႉၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၶူဝ်းလဵင်း ပၢႆႈၶဝ်ႈ ဝဵင်း ထႃႈ ဝႃႈၼႆ။   ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢတ်ႇမွၵ်ႇ၊ ႁူဝ်လူမ်း၊ ၼမ်ႉလိူဝ်ႇ၊ ၵုၼ်ၵွၵ်ႇ  တေႃႉၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်း ၵိၼ် ၶဝ်ႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇပေႃးလီ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယႂ်ႇလူင် ၼႆယဝ်ႉ။...

ၵူၼ်းထဝ်ႈၵျွၵ်ႉမႄးပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထိုင်လၢႆးၶႃႈ လူႉတၢႆ

ထဝ်ႈၸၢႆး ဢႃယု 79 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်း ထဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/11/2021 လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:45 မူင်း   ဢူႈထဝ်ႈၸၢင်းၵျေႃႇ ဢႃယု 79 ပီ ၵူၼ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး...

ၵႃးလူင်တၢင်ႇမႆႉ ပိၼ်ႈတူၵ်းတၢင်း တီႈလၢႆးၶႃႈ ပလိၵ်ႈယိုတ်းတင်းရူတ်ႉတင်းမႆႉ

ၵႃးတၢင်ႇမႆႉပိၼ်ႈတူၵ်းတၢင်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈလမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၶွင်ၽႂ်လုၵ်ႉလႂ်မႃးဢမ်ႇႁူႉ   မႆႉၼႂ်းရူတ်ႉၵႃးၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇပႃႇမႆႉ  ယိုတ်းၵႂႃႇမူတ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်   ၵႃးလူင် လၵ်ႉတၢင်ႇမႆႉ လမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈတူၵ်းတၢင်း တီႈၶူဝ်ၸၢတ်ႈ(ၼမ်ႉပုၺ်း) ၾၢႆႇ ႁွင်ႇဝဵင်း ၼႂ်းၵႄႈလၢႆးၶႃႈ - မိူင်းၵိုင် ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႃးႁၼ်ၵိုတ်းဝႆႉရူတ်ႉၵႃးၵူၺ်း...

ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈထိုင်တီႈလႆႈပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉ

ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉပုင်ႈၶိုၼ်ႈၸွမ်း  ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ   ၵူၼ်းမိူင်း   ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ်   ။ ၽွင်းႁၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊလႄႈ ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ၼႆႉမႃး ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းသေ မၢင်ႁၢၼ်ႉဢမ်ႇ မီးၼမ်ႉမၼ်းၶၢႆ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉၵေႃႈမီး။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ   ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ပႃးၸဵမ်...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢႆးၶႃႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇလွၵ်ႇငိုတ်ႈ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢႆးၶႃႈ ၸိူဝ်းမီးၼမ်ႉၸႂ်ႁူမ်ႈၵၼ် ၵဵပ်းငိုၼ်းလူႇ ၊ ၶူဝ်းၶွင်လႄႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉ  တင်းၵိၼ်  ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၊ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸၵ်း သိုပ်ႇၾူၼ်းမႃးလွၵ်ႇငိုတ်ႈထိုင်သၢႆၸႂ်။   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/10/2021   ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တူင်ႉၼိုင်ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တုင်းႁပ်ႉငိုၼ်းလူႇ ၊ ၶူဝ်းၶွင်လႄႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၵိၼ် တႃႇဢဝ်ၵႂႃႇၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ။ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ သူင်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် တိုၵ်ႉလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၽွင်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းလွႆႁူၼ်း  ဢၼ်မႃးမီးဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၼၢင်းဢူးပဵမ်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 100 ပၢႆၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈႁိူၼ်း ယေးၵၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20-21/7/2021 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူင်းၼမ်ႉမေႃႇတင်း ဝၢၼ်ႈပဵင်းမၢၵ်ႇမူင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူၺ်ႈ လူင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 102 ၵေႃႉ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၼၢင်းဢူးပဵမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်...

ပလိၵ်ႈၸၼ်ႉၸဝ်ႈႁၢၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈလၢႆးၶႃႈ ယိုဝ်းတူဝ်တၢႆ

သွင်ၽူဝ်မေးၽိတ်းမေႃးၵၼ်သေ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ် ပလိၵ်ႈ/ ယေး ၸၼ်ႉၸဝ်ႈႁၢၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈလၢႆးၶႃႈ ၶိုၼ်းၶႃႈႁႅမ်တူဝ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 22/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 9 မူင်း မွင်ႇတၢၼ်ႉသိၼ်ႇ ဢႃယု 30 ပၢႆ တင်းမေးၼၢင်းမၼ်းလႆႈတွပ်ႇထဵင် ၽိတ်းမေႃး ၵၼ် တီႈဢွင်ႈႁိူၼ်းပလိၵ်ႈ(အိမ်ရာ) ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ပေႉပုၼ်ႈ ၵိၼ်ၶၢတ်ႇထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢွင်ႇပေႉလႆႈသဵင်ၼမ်သုတ်းဝႆႉ တင်းဝဵင်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020  ၼႆႉတီႈၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လႆႈသဵင်ၶႅပ်းမႄးၼမ် ပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇဝႆႉတင်း 4 တီႈၼင်ႈ၊ တီႈၼင်ႈ ၽူႈတႅၼ်း သၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊...

ပေႃႈတႄႉမႄႈတႄႉၵိူတ်ႇလဵင်ႉလုၵ်ႈယဝ်ႉထိုမ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈႁူဝ်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၽူႈၸႂ်လီႁပ်ႉၵဵပ်းၵႂႃႇလဵင်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ပေႃႈမႄႈတႄႉ (ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈပဵၼ်ၽႂ်)ၵိူတ်ႇလဵင်ႉလုၵ်ႈယဝ်ႉ ဢဝ်လုၵ်ႈလႅင်ထိုမ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ ႁူဝ်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မီးၵူၼ်းႁူပ်ႉႁၼ်သေ မွၵ်ႇႁွင်ႉၾၢႆႇယူႇလီၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း၊ ၵူၼ်းၸႂ်လီ ႁပ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇလဵင်ႉပဵၼ်လုၵ်ႈပဵၼ်လၢင်း ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/9/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 မူင်း မီးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ငိၼ်းသဵင်လုၵ်ႈဢွၵ်ႇႁွင်ႉႁႆႈ ၼႂ်းႁူၺ်ႈ တီႈၵွင်းလွႆႁိၼ်ၵေႃႇ (ဢၼ်မီးႁိမ်းၸမ်ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၵုင်းတီး) ႁူဝ်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ (ၾၢႆႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇၸူးတၢင်းပၢင်လူင်) ပဵၼ်ၾၢႆႇၶႂႃမိုဝ်း။...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်ႈၵဵတ်ႉၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလၢႆတီႈ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်ႈၵဵတ်ႉလၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ လွႆလႅမ်၊ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ လၢင်းၶိူဝ်း လၢႆလၢႆတီႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇမေႃၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်ႁႄ - ၺႃးၵူတ်ႇထတ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 23/8/2020 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ (တပ်ႉဢမျွၵ်ႈ)...

တႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တင်းၾၢႆႇလဝၵ လူင်းႁဵတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ် ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢိၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇဝႂ်ၵပ်းတူဝ် လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်/မၢႆၾၢင်။ ၽွင်းႁၢင်လိူၼ်ၵျူႊလႆႊ 2020 မႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (SNLD) ႁိုဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း (လဝၵ) ဢွၼ်ၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁဵတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း /မၢႆၾၢင် (မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ)။...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး 3 ၵေႃႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ  ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ်  

ၵူၼ်းၼမ်ႉၸၢင် -လၢႆးၶႃႈ သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး ပႃးလုၵ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ်  ၺႃးၽၼ်းတႅင်းၶႃႈ တၢႆ ၸွမ်းၵၼ်တင်း 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ် ဢၼ်တေႃႇၼႃႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸေႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး  ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းသၢမ်ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ။  လႆႈႁူႉဝႃႈပဵၼ်လုင်းယႃႇၸိင်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img