Saturday, June 22, 2024

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်ႈၵဵတ်ႉၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလၢႆတီႈ

Must read

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်ႈၵဵတ်ႉလၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ လွႆလႅမ်၊ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ လၢင်းၶိူဝ်း လၢႆလၢႆတီႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇမေႃၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်ႁႄ – ၺႃးၵူတ်ႇထတ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၵဵတ်ႉ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၼႃႈၵျွင်းၸဝ်ႈမျၢတ်ႈ မိူင်းပၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 23/8/2020 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ (တပ်ႉဢမျွၵ်ႈ) မိူင်းပၼ်ႇ (ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း) ႁူမ်ႈၵၼ် တင်း ပလိၵ်ႈ/ယေး သေ တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းမိူင်းပၼ်ႇ – မိူင်းတူၼ် တီႈႁူဝ်ၼႃး ၼႃႈၵျွင်းၸဝ်ႈမျၢတ်ႈၶူၼ်ႁူဝ်ယၢဝ်း၊ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ သမ်ႉ တင်ႈၼႃႈတပ်ႉ ၶလယ 64 တၢင်းၵႂႃႇဝဵင်းမိူင်းၵိုင်၊ တပ်ႉဢၼ်ပၵ်း တီႈ ၶူဝ်ၼမ်ႉတဵင်း မၢၵ်ႇလၢင်း – တၢင်းၵႂႃႇ ပၢင်ႇၽူၼ်း – မိူင်းၼွင် ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။  

- Subscription -

လုင်းဢွင်ႇပေႉ ပေႃႈၾႃႉမႄႈမိူင်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်တႄႇၵူတ်ႇထတ်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23 ၼႆႉ တေႃႇထိုင် ယၢမ်း လဵဝ်။ ၵႃးၵႂႃႇမႃးၸွမ်းတၢင်းၵူတ်ႇထတ်းၼၼ်ႉ သွၵ်ႈတဝ်ၶူဝ်းလဵင်းၼႂ်းၵႃးၵူႈလမ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတူၼ်မႃး ၵေႃႈ ၵူတ်ႇထတ်း၊ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းပၼ်ႇၵႂႃႇၵေႃႈထတ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ၶဝ်ၵိၼ်ၼွၼ်းပႂ်ႉတီႈၼၼ်ႈၵမ်းလဵဝ်ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ တိုၼ်းဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးၶႃႈ ” –  ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်ႈၵဵတ်ႉ ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းၵိုင်-လၢႆးၶႃႈ

ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းတီႈ ႁူဝ်ၶူဝ်ၼမ်ႉတဵင်း ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼၼ်ႉတႄႉ တႄႇမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇ တပ်ႉလွႆတွၼ်း မိူင်းၵိုင်။ ႁူၵ်းမူင်း ၵၢင်ၶမ်ႈ တေႃႇ ႁူၵ်းမူင်း ၵၢင်ၼႂ် တႄႉ တိုၼ်းဢမ်ႇပၼ်ၽႂ်ၵႂႃႇမႃး၊ ဢၼ်တင်ႈမႂ်ႇသေ ၵူတ်ႇထတ်းမႃး ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်သ်ႉၼႆႉ တႄႉ ပဵၼ်ၼႃႈတပ်ႉ ၶလယ 64 ႁူဝ်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တၢင်းႁွင်ႇ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၸူးတၢင်းမိူင်းၵိုင်။

လုင်းသၢင်ႇၸၢႆး ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – တီႈမၢၵ်ႇလၢင်း တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈႁဝ်း ၵႂႃႇတၢင်း မိူင်းၼွင်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶႅၼ်း ၵူတ်ႇ ထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇၶႃႈယဝ်ႉ။ ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 4 ၼႆႉမႃး။ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းၵႂႃႇႁႆႈၵႂႃႇ သူၼ်တႄႉ ဢမ်ႇၵူတ်ႇ။ ပေႃးပဵၼ်ၵႃးလူင် ၵႃးဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ၵူတ်ႇထတ်းပေႇၸႂ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ထၢမ်ဝႃႈ လုၵ်ႉလႂ်မႃး တေၵႂႃႇလႂ် မႃးၵၼ်လၢႆၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼႂ်းၵႃးၵေႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းတႄႉၶႃႈ။ သမ်ႉတီႈ ၼႃႈတပ်ႉ 64 ၼႆႉၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ – ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼိူဝ်တၢင်းလူင်လွႆလႅမ် – ပၢင်လူင် ဢၼ်တေဢွၵ်ႇမႃးတၢင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး မိူၼ်ၵၼ်။ 

ၸၢႆးၵွင်ၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၵူၼ်းမိူင်း လၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – ပူၼ်ႉမႃး 2-3 ဝၼ်းၼႆႉ ႁၼ်ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းၵႄႈ ပၢင် လူင် – လၢႆးၶႃႈဢေႃႈ။ ႁၼ်ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ရူတ်ႉဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇ၊ ၵႃးလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ။ ယႃႇၵူတ်ႇထတ်းၼႆတႄႉ ႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈႁင်းၶဝ် မၼ်းပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်။  တႃႇႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ပေႃး တေၵႂႃႇမႃးငၢႆႈ ၼၼ်ႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တေၶပ်းၶိုင် ဢုပ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ၵႂႃႇယူႇၶႃႈ – ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၼမ် ထတ်းသၢင်ဝႃႈ ၶႂ်ႈယႃႉပၢင် လိူၵ်ႈတင်ႈၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ။ မၢင်ၵေႃႉသမ်ႉထတ်းသၢင်ဝႃႈ ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 4 ၼႆႉမႃး ၶႅၼ်း ၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလိူဝ်ၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ ၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းၼွင် လႄႈ ၵဵတ်ႉတပ်ႉတၢင်းလွႆ ၵိဝ်ႇမွၵ်ႇၶၢဝ် ဝူင်ႈၵၢင် မိူင်းၼွင် – မိူင်းသူႈ ၊ ၵဵတ်ႉပၢင်ႇၽူၼ်း ဝူင်ႈၵၢင် မိူင်းၼွင် လၢႆးၶႃႈ၊ ၼမ်ႉပုၵ်း ဝူင်ႈၵၢင် ၵေးသီး – မိူင်းယႆ ၊ ၵဵတ်ႉၵွင်းလၢင်း၊ ၵဵတ်ႉၼမ်ႉလွင်း ဝူင်ႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈႁႆး – မိူင်းယႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃး ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း