Monday, May 20, 2024

ပီ 2020 ၼႆႉ ၵႃႇလမူ ၶဝ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢႆလၢႆၵမ်း မူတၢႆ ပဵၼ်လၢႆလၢႆၶွၵ်ႈ

Must read

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီ 2020 ၼႆႉမႃး မူလူမ်ႉတၢႆ တင်းၼမ်လၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇႁတ်းသိုဝ်ႉၵိၼ်ၼိူဝ်ႉမူ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွၵ်းၵၢတ်ႇၵႃႉၶၢႆမူ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်။

Photo Credit to Owner : ႁၢင်ႈမူတၢႆမိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ 2020 ၼႆႉ ပႅတ်ႈတူၵ်းၼမ်ႉႁွင်ႈ

ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼွၵ်ႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တေႃႇထိုင်ပိၵ်ႇထိူၼ်ႇႁၢင်ၶိူဝ်း ပေႃးမီးႁူင်းဢိတ်ႇၶဝ်ႈ/ၶူၵ်ႉၸၢၵ်ႈ၊ မီးႁႆႁုင်လဝ်ႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်လဵင်ႉမူ၊ ၼႂ်းတူဝ်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူင်းဢိတ်ႇၶဝ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 30 လင်ပၢႆ ၊ ႁႆႁုင်လဝ်ႈၵေႃႈမီးၼမ်။ ဢၼ်လဵင်ႉမူ လဵင်ႉၵႆႇ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈတႄႉ ပဵၼ် ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၾၢႆ ၊ ဝၢၼ်ႈၽူၺ်းႁႆး ပွၵ်ႉပီႈၼွင်ႉတႆးၼိူဝ် တႆးမၢဝ်းယူႇ ၶႂ်ႈဝႃႈ လဵင်ႉမူၵူႈႁိူၼ်း – ၸိူဝ်းၼႆႉ ၺႃးၽေးၵႃႇလမူ/ မူတၢႆ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ။

- Subscription -

လုင်းဢွင်ႇလႃႉ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉမဵဝ်ႉမ လၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မူပေႃးၶႂ်ႈမူၺ်ႉမူတ်း ယဝ်ႉ။ တၢႆတၢင်းၶွၵ်ႈ တၢင်းၶွၵ်ႈၶႃႈဢိူဝ်ႈ။ ၶဝ်ဝႃႈ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ဢွၵ်ႇမၢၵ်ႇၼႂ်းၵူင်ၶေႃးမူၼႆဝႃႇ။ ႁူဝ်ႁဵင်တူဝ်မၼ်း ယူႇၶႃႈယူဝ်ႉ တၢႆၼႆႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈမူတၢႆၼႆႉသေ ၸဝ်ႈမူမၢင်ၵေႃႉ ပႅတ်ႈလူင်းၼႂ်းၼမ်ႉတဵင်း၊ပႅတ်ႈၸွမ်းၵွင်ယုၵ်းယၢၵ်း မဵၼ်တူႇ မဵၼ်ၼဝ်ႈ။

ဢၢႆႈၸၢႆး ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “မူတၢႆၼႆႉ ပႅတ်ႈမၢၵ်ႇမိူဝ်၊ မဵၼ်တူႇလူင်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈ မူၶဝ် မၢင်ၵေႃႉဢမ်ႇၾင် ၸူးငၢႆႈသေ ပႅတ်ႈတူၵ်းၼမ်ႉတဵင်းၵေႃႈမီး၊ ပႅတ်ႈဝႆႉၸွမ်းၵွင်ယုၵ်းယၢၵ်းၵေႃႈမီး။ ဢၼ်ၾင်တႄႉ ၾင်ယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ မီးဢေႇ၊ ၽႂ်ၵေႃႈ ပေႃးဢမ်ႇႁတ်းသိုဝ်ႉၵိၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ”  – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ 2020 ၼႆႉ ၵႃႇလမူ ၶဝ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ၊ ဢၼ်ပဵၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ႁွပ်ႈတီႈသွင် ။ မိူဝ်ႈၵမ်းတီႈၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽွင်းၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ် ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ၊ ဢၼ်ပဵၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼႆႉ တႄႇၵၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵၢတ်ႉသ်ႊၼႆႉမႃး။ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိူဝ်းလဵင်ႉမူ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၽေးၵႃႇလမူၶဝ်ႈၵမ်းၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၊ ပႃးၸဵမ်ၾၢႆႇလဵင်ႉလူသတ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇမီးၽႂ် လူင်းၸွႆႈထႅမ် ပၼ်သင်ၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

တီႈမိူင်းထႆး ၵေႃႈတေႃႈၼင်ႇၼၼ်။ ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈ လမ်းပုၼ်း ၊ ၵဵင်းမႆႇ ၵေႃႈထူပ်းၽေးမူပဵၼ်ၵႃႇလ။ ၾၢႆႇပႆၢးယူႇလီ တူဝ်သတ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် PRRS -Porcine reproductive and respiratory syndrome ။ ထိုင်တီႈလႆႈ ၶုတ်းလုမ်ယႂ်ႇလူင်သေ ၾင်တူဝ်တၢႆမူ ပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၾုင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ Thairath ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း