Saturday, June 15, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် တိုၵ်ႉလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၽွင်ႈ

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းလွႆႁူၼ်း  ဢၼ်မႃးမီးဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၼၢင်းဢူးပဵမ်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 100 ပၢႆၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈႁိူၼ်း ယေးၵၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင်

ဝၼ်းတီႈ 20-21/7/2021 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူင်းၼမ်ႉမေႃႇတင်း ဝၢၼ်ႈပဵင်းမၢၵ်ႇမူင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူၺ်ႈ လူင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 102 ၵေႃႉ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၼၢင်းဢူးပဵမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းယေးၵၼ် မူတ်းယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်းၶႃႈ တီႈဝတ်ႉ ၼၢင်းဢူးပဵမ်ႇ 102 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းမိူဝ်ႈဝႃးၵေႃႈမီး။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉထႅင်ႈ 30 ပၢႆၼႆႉၵေႃႈ တေဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈမိူဝ်း မူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်း 100 ပၢႆၼႆႉ ႁိူၼ်းယေးဝၢၼ်ႈသူၼ် ယၢၼ်ၵႆၵၼ်ဝႆႉတင်းပၢင်တိုၵ်းတၢၼ်ႇတၢၼ်ႇလႄႈၸင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

“ၵူၼ်းၸိူဝ်းမႃးသွၼ်ႈတီႈဝတ်ႉၼၢင်းဢူးပဵမ်ႇၼႆႉ ဝၢၼ်ႈၶဝ်တေၵႆ ပၢင်တိုၵ်းဝႆႉဢိတ်းၼိုင်ႈ။ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈ ဢွၵ်ႇမႃးၼႆႉ ၵေႃႈ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ႁႅင်း သဵၼ်ႈတၢင်းၵေႃႈ ႁႅင်ႈဝႆႉလႄႈၶဝ်ပၢႆႈဝႆႉထႃႈ။   ၵူၺ်းၵႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်းပွတ်းဝၢၼ်ႈ ၶဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ သမ်ႉယဵၼ်ဝႆႉသေၶဝ် ၸင်ႇၶိုၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်မိူဝ်းၶႃႈဢေႃႈ”-  ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းၸိူဝ်း ၵိုတ်းဝႆႉတႃႇႁူဝ်ၵူၼ်း 800 ပၢႆ ၸိူဝ်းၵိုတ်းဝႆႉ တီႈဝတ်ႉပၢင်ႇလႅင်၊ ဝတ်ႉၼွင်လီ၊ ႁူင်းႁဵၼ်း၊ ဝတ်ႉႁူၺ်ႈလူင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်လႅင်ႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၶိုၼ်း  တိုၵ်ႉလႆႈသိုပ်ႇယူႇသဝ်းဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 20/7/2021 ၵူၼ်း  မိူင်းၵိုင် ဢၼ်သိုပ်ႇပၢႆႈၵႂႃႇ တၢင်းတၢတ်ႇမွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူဝ် ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 200 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉၼွင်လႅင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ယဝ်ႉၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး သိုၵ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉ RCSS တင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ပွတ်းဢိူင်ႇမိူင်းၶုၼ် တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊမႃးမီးၶၢဝ်းတၢင်း ၽၢၵ်ႇလိူၼ်ပၢႆ  ၵူၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၶုၼ် တင်း ဢိူင်ႇႁူၺ်ႈလူင်    ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁဵင်ပၢႆ  ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းၵိုင် ထိုင်တၢင်းလၢႆးၶႃႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ဢၼ်လႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းတိုၵ်ႉမီးဢိတ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း။ 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း