Saturday, June 15, 2024

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉလႄႈမႄႈမၢၼ်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးမီးတီႈလၢႆးၶႃႈ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇလၢႆပိူင်

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ  ၼၼ်ႉ မႄႈမၢၼ်း လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇယူႇတႃႇၵိၼ် ပႃးၸဵမ် ၽႃႈဢွမ်ႈ လႄႈ ဢႃႇႁႃႇရ ၼမ်ႉၼူမ်း၊ ဢီႈယႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ မီးမႄႈမၢၼ်း 6 ၵေႃႉ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု 6 လိူၼ်လူင်းတႂ်ႈ မီး 20 ပၢႆ ၊ တွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် လၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင်။

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ လႆႈသဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉတႄႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉၼႆႉ တေမီး 20 ပၢႆ။ ၼႂ်း 20 ပၢႆ တိုၵ်ႉၵိူတ်ႇမႂ်ႇၵေႃႈမီး။ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးမေႃယႃ။ တိုၵ်ႉၵိူတ်ႇမႂ်ႇလႄႈ လူဝ်ႇၽႃႈဢွမ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးဢေႃႈ။  ယွၼ်ႉဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ် တိုၵ်ႉၵိူတ်ႇ သေ တၢႆၵေႃႈမီးဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ် ဢၼ်ပၢႆႈ ႁွတ်ႈထိုင်တၢင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ  ႁူဝ်ၵူၼ်း မီးႁိမ်း 500 ၵေႃႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၶၢဝ်ႉ ၵူၼ်းၵႄႇ လူဝ်ႇၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ယႃႈၵိၼ် ယႃတႃး ၊ တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၶူဝ်းဢုၼ်ႇ ၼမ်ႉၼူမ်း ၽွင်ဢႁႃႇရ ၊ တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈယိင်းၵေႃႈ လူဝ်ႇၶူဝ်းၸႂ်ႉၶူဝ်းတိုဝ်း တႃႇၶဝ်ဝႃႈၼႆ။။

“ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ တေမီးပၢင်သဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မွၵ်ႈ 7 တီႈ။ မၢင်ၵေႃႉ လၢတ်ႈဝႃႈ တေဢမ်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းယဝ်ႉ ၼႆၵေႃႈမီးဢေႃႈ”- ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လၢႆးၶႃႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵၢင်ပီ 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်မီး SSPP, TNLA ၶဝ်ႁႅၼ်းသိုၵ်း လိုပ်ႈတိုၵ်းၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ သိုၵ်း RCSS ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ သီႇပေႃႉ၊ ၼမ်ႉတူႈ၊ ၵေးသီး၊ မိူင်းၵိုင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် လႆႈ ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း