Thursday, April 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လၢႆးၶႃႈ

သဵၼ်ႈတၢင်း ပၢင်လူင် – လၢႆးၶႃႈ မီးၸုမ်းဢမ်ႇၾၢႆႇလွၵ်ႈငိုတ်ႈၸူၼ်ႁိမ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း

ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ပၢင်လူင်-လၢႆးၶႃး မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ပႂ်ႉႁေႉတၢင်းသေ လွၵ်ႈငိုတ်ႈႁိမ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/9/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶီႇရူတ်ႉၵႃးသႅၼ်းၵႃႈလၼ်ယႂ်ႇသေ ပႂ်ႉႁေႉတၢင်း  လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၸူၼ်ႁိမ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိုၵ်းတူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ပၢင်လူင် - လၢႆးၶႃႈ ဝႃႈၼႆ ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢႆးၶႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၶႃႈၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈမိူဝ်းဢေႃႈ ။ မီးၵူၼ်းဢဝ်ၵွင်ႈမႃးငႃႁေ ၸႂ်ႉၶႃႈၵိုတ်း။ ဢမ်ႇတၵ်းသဵင်တၵ်းပၢၵ်ႇသင်သေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမႃးမိၼ်တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ SSPP ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ယဵၼ်ဝႆႉသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးမိၼ်ၼိူဝ်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁတ်းပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉပိုတ်ႇၵၢတ်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈပႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တႄႇပဵၼ်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6 ႁူဝ်ၶမ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပၼ်ႇၼိူဝ်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၵူႈဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/8/2023 ၵေႃႈမႃးပၼ်လဵပ်ႈထႅင်ႈ ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။ “ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းပၼ်ႇလဵပ်ႈၼိူဝ်ဝဵင်းၼႆႉ ဝၼ်း 2-3 ပွၵ်ႈ။ မိၼ်တႄႉမိၼ်သုင်ယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ လွမ်မႆႈၸႂ်ယူႇ။” -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇႁႂ်ႈ SSPP/SSA ထွႆဢွၵ်ႇၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ႁႂ်ႈထွႆဢွၵ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ 2 ပွၵ်ႈယဝ်ႉသေတႃႉ ၾၢႆႇ SSPP/SSA ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈသင်လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်လၢႆးသိုၵ်း လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ႁႂ်ႈၶၢႆႉပၢႆႈဢွၵ်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ SSPP/SSA ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပၼ်ၾၢင်ႉမႃးဝႃႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ထွႆဢွၵ်ႇလၢႆးၶႃႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူင်းၼွင် – လၢႆးၶႃႈ ၶႂ်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၼွင် ပၢႆႈမႃးမီးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝူင်ႈယဝ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ယၢမ်းလဵဝ် ထိုင်ၶၢဝ်းၶဝ်ႈသူၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ၶႂ်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 159 ၵေႃႉ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉလူင် မိူင်းၼွင် (မင်ႇၵလႃႇ ယၢၼ်ႇဢွင်ႇ) ဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/4/2023 ၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇႁႆႈၼႃး ၵူဝ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်

ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းပႆႇယဵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႆႈၼႃး မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ယဵပ်ႇၺႃး မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 9/4/2023 ၼၼ်ႉမႃး SSPP တင်း RCSS ယိုဝ်းၵၼ် ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်၊  ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈသိုၵ်း ဢဝ်တီႈယူႇတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ၊  ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းလူင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႆႈၼႃး မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ယဵပ်ႇၺႃး မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “သိုၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တူင်ႉၼိုင်ႈ ပၵ်းသဝ်းၸွမ်း သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း...

ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈႁၢႆ  ဢမ်ႇၸၢင်ႈပိုင်ႈၽႂ်ၸွႆႈႁႃ

ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ႁၢႆသေတႃႉဢမ်ႇၸၢင်ႈပိုင်ႈၽႂ်ၸွႆႈႁႃႁႂ်ႈႁၼ်ၶိုၼ်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၼႆႉၵေႃႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ႁၢႆလမ်းၼိုင်ႈ။ ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ၶႃႈဝႆႉတီႈသုမ်ႉတၢင်းၼႃႈၵၢတ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈ ။ ပဵၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈမိူင်းထႆး သႅၼ်း ႁွၼ်ႊတႃႊ 100 ဢေႃႈၼၼ်ႉ။တိုၵ်ႉႁႃသိုဝ်ႉဝႆႉ...

ၼုမ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းၼၼ်ႉ ႁၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ

ၼၢင်းထႅတ်ႉထႅတ်ႉဝိၼ်း ( ႁိုဝ်) ၼၢင်းယွတ်ႈၼုမ်ႇ ဢႃယု 18 ပီ ယူႇပွၵ်ႉ 5 ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈယဵၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/3/2023 ၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၼၼ်ႉ  ႁၼ်တူဝ်ၶိုၼ်းတီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေး)။ ၼႃႉယိင်း   ၼၢင်းယွတ်ႈၼုမ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ႁၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ...

ၼုမ်ႇယိင်းၵူၼ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၺႃးတီႉၺွပ်းပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ

ၼုမ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ၺႃးတီႉၺွပ်းပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/3/2023 ၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၼၼ်ႉ ၼုမ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ပွၵ်ႉ 5 ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈယဵၼ်ႇ( ဟိုရင် ) ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ။ ၵူၼ်းႁူမ်ႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မီးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ မႃးႁွင်ႉဢဝ် တၢင်ႇၵႃးၵႂႃႇ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ယဵၼ်ႇၼႆႉ မွၵ်ႈၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းၵူၼ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈႁၢႆ 10 ဝၼ်းပၢႆပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း

ၼုမ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃ့ၼိုင်ႈၵူၼ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁၢႆၵႂႃႇ 10 ဝၼ်းပၢႆပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း။ ၼၢင်းၶမ်းယဵၼ်ႇ ဢႃယု 14 ပီ ၸိုဝ်ႈပေႃႈ လုင်းၵျေႃႇလႃ့ ၸိုဝ်ႈမႄႈ ပႃႈၸိင်ႇဢူ့ ယူႇပွၵ့် 5 ၊ႁူဝ်ၼွင်လူင် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/12/2022 ၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ပႆႇလႆႈ...

ၼုမ်ႇၸၢႆးဢွၼ်ႇၵေႃ့ၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၶေႃးၼဵင်ၶေႃးဢွမ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇၽႃႇတတ်း

ၼုမ်ႇၸၢႆးဢွၼ်ႇၵေႃ့ၼိုင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈထုင့်ယိူင်း ပဵၼ်ၶေႃးၼဵင်ၶေႃးဢွမ်းတဵမ်လမ်းၶေႃး ထူၺ်ႈၸႂ်ယၢပ်ႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇၽႃႇတတ်း။ ၸၢႆးသိုဝ့်လူႇ ဢႃႇယု 14 ပီ ယူႇဝၢၼ်ႈၵွင်းၶၢမ်၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ ထုင့်ယိူင်း၊ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ၶေႃးၼဵင်ၶေႃးဢွမ်း တဵမ်လမ်းၶေႃးတင်းသွင်ၾၢႆႇ ထူၺ်ႈၸႂ်ယၢပ်ႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇၽႃႇတတ်း။ ၸၢႆးဢူၵ့်ၵႃႇ တႅၼ်းၽွင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶႃႈဢွၼ်ၵႂႃႇ...

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ၶုတ်းၺႃး ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈပုတ်ႉထၽြႃး ၵဝ်ႇၵႄႇလႄႈၶူဝ်းၶွင်ဢႃယု ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ

ၵေႃးပၵလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈပတ်းၽဵဝ်ႈႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် ၵွင်းမူးၵဝ်ႇၵႄႇလၢႆလၢႆသူႇ ဢၼ်မီးႁိမ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇသေ ႁၼ်မႅၼ်ႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈပုတ်ႉထၽြႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႄႇ သူႇလဵၵ်ႉ/ယႂ်ႇ မွၵ်ႈ 70 သူႇ တေဢဝ်ၵႂႃႇ ထႃႇပၼႃႇဝႆႉၶိုၼ်းတီႈၵွင်းမူးၵိုၵ်းပိုၼ်း ဢၼ်မီးတီႈ ပၢင်ႇၵႂၢင်ႈၵၢင်ဝဵင်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26-27 / 12/ 2022 ၵူၼ်းလူင်ပွၵ်ႉယွမ်ႇလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တၵ်ႉၵႃႇၼႂ်းပွၵ်ႉႁူဝ်ၼွင်ဢွၼ်ႇ ပွၵ်ႉ 5 ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပတ်းၽဵဝ်ႈၵွင်းမူးၵဝ်ႇၵႄႇ ဢႃယု...

ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ် တီႉလႆႈၽူႈလၵ်ႉ ၶိုင်ဢၢင်ႈလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ

ၵူၼ်းလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈလိူင်ႇၼမ်တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၶိုင်လၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈတေႃႇၼႃႈတေႃႇတႃၸဝ်ႈၶွင်လႄႈ ၺႃးၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉလမ်းတီႉၺွပ်းသင်ႇသွၼ်သေယဵတ်ႈပၼ်မိုဝ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဝႆႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:30 မူင်း   ၸၢႆးလွတ်ႈ ၶိုင်ဢၢင်ႈလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ  ၵူၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈႁၢၼ်ႉလဵၵ်ႉၸတီး တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇၵၢတ်ႇ ပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ႁၼ်မႅၼ်ႈသေ ၼႅတ်ႈလဵၼ်ႈဢွၵ်ႇမႃးႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ...

ႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈႁၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 3 လမ်း

ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 24-25/10/2022 ၼႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 3 လမ်း ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဢုၼ်ႇၸႂ်သေဢိတ်း။ ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ဝၼ်းတီႈ 25 ၼႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈႁၢႆ 2 လမ်းၵမ်းလဵဝ်။ ႁၢႆတီႈၵၢတ်ႇလူင် လမ်းၼိုင်ႈ။ တီႈပွၵ်ႉ 4 လမ်းၼိုင်ႈ။...

ၵႃးၽၵ်းၶဵဝ် လမ်းၼိုင်ႈ  လူတ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈလၢႆးၶႃႈ – မိူင်းၼွင်

ၵႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈသေ လူတ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈလၢႆးၶႃႈ - မိူင်းၼွင် လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 1 မူင်း ၵႃးၵူၼ်းၵႃႉၽၵ်း လမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းၼွင်သေ မႃးပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈ ႁေႃႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ ႁိမ်းၵွင်းမူးမၢၵ်ႇႁိၼ်ၼမ်ႉ ၼႂ်းၵႄႈလၢႆးၶႃႈ - မိူင်းၼွင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ...

ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁၢႆလမ်းၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈၽွင်းၵႂႃႇၸၢႆႇၵၢတ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁၢႆလမ်းၼိုင်ႈ တၢင်းၾၢႆႇ ႁွင်ႇၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မိူဝ်ႈၽွင်းၵႂႃႇၸၢႆႇၵၢတ်ႇ။ ၸၢႆးသု ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉၶိူင်ႈႁၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၶႃႈၵိုတ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈဝႆႉ တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇၵၢတ်ႇသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇသိုဝ်ႉၶူဝ်း ၼႂ်း ၵၢတ်ႇ မွၵ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img