Thursday, July 18, 2024

ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ် တီႉလႆႈၽူႈလၵ်ႉ ၶိုင်ဢၢင်ႈလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ

Must read

ၵူၼ်းလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈလိူင်ႇၼမ်တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၶိုင်လၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈတေႃႇၼႃႈတေႃႇတႃၸဝ်ႈၶွင်လႄႈ ၺႃးၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉလမ်းတီႉၺွပ်းသင်ႇသွၼ်သေယဵတ်ႈပၼ်မိုဝ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဝႆႉ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:30 မူင်း   ၸၢႆးလွတ်ႈ ၶိုင်ဢၢင်ႈလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ  ၵူၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈႁၢၼ်ႉလဵၵ်ႉၸတီး တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇၵၢတ်ႇ ပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ႁၼ်မႅၼ်ႈသေ ၼႅတ်ႈလဵၼ်ႈဢွၵ်ႇမႃးႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ  ။

ၸဝ်ႈၶွင် ႁၢၼ်ႉလဵၵ်ႉသတီး ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ ၵိုတ်းဝႆႉတီႈ ၼႃႈႁၢၼ်ႉ တေယၢၼ်ႁၢၼ်ႉမွၵ်ႈ 2 ဝႃးၼႆႉၵူၺ်း။ ၵူၼ်းလၵ်ႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ထၢင်ႇပဵၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းမႃးၸၢႆႇၵၢတ်ႇ မႃးၵိုတ်းဝႆႉသေ ၶိုင် ဢၢင်ႈလၵ်ႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်းမၼ်းၸၢႆး ၶိုင်ဢၢင်ႈလၵ်ႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁဝ်း ႁၼ်မႅၼ်ႈသေ ဢွၼ် ၵၼ် ၼႅတ်ႈလႅၼ်ႈဢွၵ်ႇမႃးတီႉလႆႈ တူဝ်ၵူၼ်းလၵ်ႉၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တူဝ်ၽူႈလၵ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈဢၢပ်ႈပၼ် ၼႂ်းမိုဝ်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ တႃႇဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃး ၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင် ဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

“မိူဝ်ႈတီႉလႆႈ တူဝ်ၽူႈလၵ်ႉၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၸႅတ်ႈထၢမ်မၼ်း –  သူမီးၵူၼ်းလႂ်ၵေႃႉ။ မၼ်းဝႃႈ မီးပီႈၶူၺ် မၼ်းထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ပႂ်ႉဝႆႉတီႈၾင်ႇၼွင်ၶမ်း ၼႆသေ ၵမ်းၼႆႉ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ လမ်းတီႉ ပီႈၶူၺ်မၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈပီႈၶူၺ်မၼ်းတၼ်း ႁူႉ တူဝ်သေ တၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

 ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ ၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 9 လမ်းယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၼမ်  ပဵၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်း မႃးၸၢႆႇၵၢတ်ႇ ၵိုတ်းဝႆႉတၢင်းၼွၵ်ႈၵၢတ်ႇ ။ ၵွပ်ႈၼႆၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ လႆႈၾၢင်ႉတူဝ်ပႂ်ႉတူၺ်းဝႆႉယူႇတႃႇသေႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၽူႈလၵ်ႉ ဢၼ်တီႉလႆႈ တီႈၼႃႈႁၢၼ်ႉလဵၵ်းၸတီး 2/11/2022

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၸမ်သွင်ပီၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မီးၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ယူႇတီႈ ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇတီႉၺွပ်းလႆႈ တူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉမႃးသေပွၵ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢုၼ်ႇၸႂ်သင် ၼႆယဝ်ႉ။

“ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ လူဝ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸွႆႈတူၺ်းၵၼ်ၽွင်ႈယဝ်ႉ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇၸွႆႈၵၼ်ၸိုင် ဢမ်ႇ လႆႈယဝ်ႉ။ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးသင်သေဢိတ်းယဝ်ႉ။ ပွၵ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၵႃႈလႆႈသႂ်ႇၸႂ်ၸွမ်းယဝ်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၼႆႉ မၼ်းႁၢႆၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉလူး တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ၸမ်သွင်ပီၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢုၼ်ႇၸႂ် ၵမ်ႉရူတ်ႉၵႃး/ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ႁၢႆ၊ ၶဝ်လၵ်ႉၼႂ်းႁိူၼ်းယေး၊ ၸူၼ်ၵၼ်ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း၊ ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ် ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶိူဝ်းယႂ်း။ ပၢင်တေႃႇ လွင်း၊ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်းလိူင်ႇၼမ်ႁႅင်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 24/9/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ယႃႉတိူၵ်ႈၶူဝ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ပေႃးမၢၵ်ႇမိူဝ် လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းၶမ်းတင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း