Monday, May 20, 2024

ႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈႁၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 3 လမ်း

Must read

ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 24-25/10/2022 ၼႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 3 လမ်း ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဢုၼ်ႇၸႂ်သေဢိတ်း။

ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ဝၼ်းတီႈ 25 ၼႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈႁၢႆ 2 လမ်းၵမ်းလဵဝ်။ ႁၢႆတီႈၵၢတ်ႇလူင် လမ်းၼိုင်ႈ။ တီႈပွၵ်ႉ 4 လမ်းၼိုင်ႈ။ ဢၼ်လႆႈႁူႉသဵၼ်ႈမၢႆမၼ်း ဢၼ်ႁၢႆသေ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁူႉၼႆႉ တေ မီးထႅင်ႈၵႃႈႁိုဝ်။ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးသင်သေဢိတ်းယဝ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 12 မူင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁၢႆလမ်းၼိုင်ႈ တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇၵၢတ်ႇ မိူဝ်ႈၽွင်းၵႂႃႇၸၢႆႇၵၢတ်ႇသေ ဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးရူတ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်သွင်ပီၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မီးၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ႁိူၼ်း ယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵႆႉၺႃးၽွၵ်ႈယႃႉသွၵ်ႈတဝ်ႈ လၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၼႂ်းႁိူၼ်းယေး  မႃး  လၢႆလင်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/9/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶဝ်ႈ သွၵ်ႈတဝ် ယႃႉတိူၵ်ႈၶူဝ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ပေႃးမၢၵ်ႇမိူဝ် လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းၶမ်းတင်းၼမ်။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢုၼ်ႇၸႂ် ၵမ်ႉရူတ်ႉၵႃး/ ရူတ်ႉၶိူင်ႈႁၢႆ၊ ၶဝ်လၵ်ႉၼႂ်းႁိူၼ်း ယေး၊ ၸူၼ်ၵၼ်ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း၊ ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ် ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶိူဝ်းယႂ်း။ ပၢင်တေႃႇလွင်း၊ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်းလိူင်ႇၼမ်ႁႅင်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း