Monday, May 20, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇႁႆႈၼႃး ၵူဝ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်

Must read

ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းပႆႇယဵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႆႈၼႃး မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ယဵပ်ႇၺႃး မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်။

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 9/4/2023 ၼၼ်ႉမႃး SSPP တင်း RCSS ယိုဝ်းၵၼ် ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်၊  ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈသိုၵ်း ဢဝ်တီႈယူႇတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ၊  ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းလူင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႆႈၼႃး မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ယဵပ်ႇၺႃး မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တူင်ႉၼိုင်ႈ ပၵ်းသဝ်းၸွမ်း သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႆႉၵႂႃႇႁႆႈၼႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ၵႆႉ ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇၾင်လိၼ်ဝႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ။ ၶၢဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈလူဝ်ႇၽုၵ်ႇၽၵ်းၽုၵ်ႇယိူဝ်ႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ လူဝ်ႇၽဵဝ်ႈႁႆႈၽဵဝ်ႈသူၼ် ပေႃးၾူၼ်တူၵ်းယဝ်ႉၼႆ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတီႇၽဵဝ်ႈၶႅမ်ႉယဝ်ႉ။ ၶၢဝ်းၼႆႉ လူဝ်ႇတႅပ်းမႆႉတီႇယိူဝ်ႈဝႆႉဢေႃႈ ၵူၺ်းၼႃႇ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇၶႃႈ။ ၵူဝ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ” – ဝႃႈၼႆ။

ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႆႉ    ၽုၵ်ႇၽၵ်းဝၢၼ်ႇၸိူဝ်ႉၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်း တႃႇၵိၼ် တႃႇၶၢႆ တိုၼ်းလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းလိူၼ်လႂ်လိူၼ်ၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းလႂ်ၶၢဝ်းၼၼ်ႉ။ ပေႃးပူၼ်ႉၶိင်ႇၶၢဝ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇႁဵတ်းၸိုင် မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ဢမ်ႇလိူင်ႇမၢၵ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈၶၼ်လီ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ လွင်ႈၽုၵ်ႇၽၵ်းၽုၵ်ႇယိူဝ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼႆႉၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈ ၽုၵ်ႇၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်းဢေႃႈ။ ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် မၼ်းဢမ်ႇၶႅမ်ႉ။ မၼ်းဢွၵ်ႇယၢပ်ႇၼၼ်ႉၼႃႇ။ ၶၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆႈလီ သုမ်းဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆဢိူင်ႇလၢႆဝၢၼ်ႈ လႆႈပၢႆႈသွၼ်ႈတီႈလွတ်ႈၽေး မိူၼ်ၼင်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇမူၼ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ႁွမ် ဢိူင်ႇမၢၵ်ႇလၢင်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၵွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်မီ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသၢင်း လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢႆးသႅင်  ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈပၢႆႈၽေး။

ယူႇတီႈ သိုၵ်း 2 ၸုမ်းသေ ယႃႇပေႁၢင်ႈမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး သင်ဝႃႈ ၾင်မၢၵ်ႇႁၢင်ႈမၢၵ်ႇဝႆႉၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်တၢင်းသေၵမ်းၼႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တုၵ်းယွၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း