Saturday, July 13, 2024

ၼုမ်ႇယိင်းၵူၼ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၺႃးတီႉၺွပ်းပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ

Must read

ၼုမ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ၺႃးတီႉၺွပ်းပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/3/2023 ၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၼၼ်ႉ ၼုမ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ပွၵ်ႉ 5 ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈယဵၼ်ႇ( ဟိုရင် ) ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ။

- Subscription -
Photo : ႁၢင်ႈၼၢင်းယိင်းဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ

ၵူၼ်းႁူမ်ႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မီးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ မႃးႁွင်ႉဢဝ် တၢင်ႇၵႃးၵႂႃႇ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ယဵၼ်ႇၼႆႉ မွၵ်ႈၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 8 မူင်းၼႆႉဢေႃႈ။ မၼ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈ တမ်ႉပႆႇယဝ်ႉၵွၼ်ႇ လုၵ်ႉၵႂႃႇႁဵတ်းၼၼ်ဢေႃႈ။ၵူၼ်းႁိမ်းၼၼ်ႉဝႃႈ ဢၼ်မႃးႁွင်ႉမၼ်းတႄႉ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ လႄႈ ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈဢေႃႈ။ ပေႃးမၼ်းၶိုၼ်ႈရူတ်ႉယဝ်ႉၵေႃႈ။ ၾူၼ်းဝႃႈ သင်ဝႃႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇႁႃမၼ်းဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ။ဢၼ်ၸပ်းတူဝ်မၼ်းၵႂႃႇၵေႃႈ မီးၾူၼ်းလႄႈ မၢတ်ႇပူင်ႇတိၼ်ႇၵွႆး။ဢမ်ႇလႆႈပႃးၶူဝ်းလဵင်းသင်ၵႂႃႇ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼုမ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼႆႉ ၸိုဝ်ႈ ၼၢင်းထႅတ်ႉထႅတ်ႉဝိၼ်း ( ႁိုဝ်) ၼၢင်းယွတ်ႈၼုမ်ႇ ဢႃယု 18 ပီ လုၵ်ႈယိင်းလုင်းၸၢႆးယီႈဢွင်ႇ ပႃႈၼၢင်းမွၼ်းသႃႇ ယူႇပွၵ်ႉ 5 ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈယဵၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်။ တိုၵ်ႉဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းဝႆႉ။ မၼ်းၼၢင်းၼႆႉ ၵႂၢမ်းၶႄႇၵေႃႈ လၢတ်ႈလႆႈလီလီ ။

ၵူၼ်းႁူမ်ႈႁိူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ မၼ်းဢွင်ႇၸၼ်ႉသိပ်းဝႆႉယဝ်ႉဢေႃႈ ၵႂၢမ်းၶႄႇၵေႃႈလၢတ်ႈလႆႈလီဢေႃႈ။တူၺ်းတႄႉ မၼ်းႁႃၵၢၼ်ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊသေလႄႈ ၺႃးပိူၼ်ႈမႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇၸိူင်ႉၼႆဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ ၼၢင်းထႅတ်ႉထႅတ်ႉဝိၼ်း(ႁိုဝ်) ၼၢင်းယွတ်ႈၼုမ်ႇၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 16/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မီးၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ သိုပ်ႇၾူၼ်းၵပ်းၸူး ၵူၼ်းႁူမ်ႈႁိူၼ်း ၶိၼ်းၵၼ် တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းႁူမ်ႈႁိူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈၼႆႉၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ထွမ်ႇတူၺ်းသဵင်မၼ်း မွၵ်ႈဢႃယု 50 ၼႆႉဢေႃႈ။ထူဝ်းမႃးထၢမ်ဝႃႈ ပဵၼ်သင်ၵၼ်တင်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆဢေႃႈ။ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ထၢမ်ဝႃႈ ၸွင်ႇၶႂ်ႈလႆႈၶိုၼ်း တူဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပေႃးၶႂ်ႈလႆႈၶိုၼ်းၵေႃႈ မႃးႁဝ်းၶိၼ်းၵၼ်သေတီႈတီႈၼႆဝႃႈ။ယွၼ်းလၢတ်ႈတေႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇပၼ်လၢတ်ႈ ပၢႆလႃႇပႃးၵွၼ်ႇဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်သိုပ်ႇမႃးႁႃၵူၼ်းႁိူၼ်းယိင်းဢွၼ်ႇၼႆႉ လႅပ်ႈတေၶႂ်ႈယွၼ်းငိုၼ်းၵႃႈထုတ်ႇတူဝ် ၵူၺ်းၵႃႈ ၵႃႈႁိုဝ်ၼႆတႄႉဢမ်ႇလၢတ်ႈပႃး – ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၼုမ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇၺႃးတီႉၺွပ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းႁူမ်ႈႁိူၼ်း တိူင်ႇလၢတ်ႈဝႆႉတီႈ ပလိၵ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ တၢင်းမုင်ႈမွင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၶၢတ်ႇႁၢႆ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမၢင်ၸိူဝ်း တႃႇႁႃလႆႈငိုၼ်းၼမ်ၶမ်းလိူင်ႇ ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၵၢၼ်ပႂ်ႉလၢၼ်ႉပႂ်ႉသႅင်ႇ ႁွတ်ႈထိုင်လၢႆလၢႆဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၊ မျႃႉဝတီႇ၊ မိူင်းလႃး ၊ ဝဵင်းပၢင်သၢင်း ၊ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။မၢင်ၸိူဝ်း ထုၵ်ႇယွၵ်ႇလႅၼ် ၺႃးတီႉၺွပ်းပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးမႃးၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း