Sunday, May 26, 2024

ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆ ၵူၼ်းမူႇၸေႊၺႃးတီႉၺွပ်းပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉ

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း 1027 လေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ တီႉၺွပ်းပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/12/2023 ယၢမ်ႈၶမ်ႈ 6 မူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းၸၢႆးၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸုမ်း ဢမ်ႇႁူႉ ၾၢႆႇၶဝ်ႈမႃးတီႉၺွပ်းထိုင်ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၼႂ်းသႅင်ႇ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇႁူႉဝႃႈ ၺႃးၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈလႂ်။ 

- Subscription -

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ပေႃးထိုင်ၶိင်ႇ 6 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉပိၵ်ႉသႅင်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ။  ၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉမႅၼ်ႈၽွင်းၸမ်တေပိၵ်ႉသႅင်ႇၶဝ်ဢေႃႈ။ မီးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ပူၵ်ႉၼႃႈပူၵ်ႉတႃႁေ ၶဝ်ႈသႅင်ႇမႃး။ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မႃးပေႃႉထုပ်ႉၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၼၼ်ႉသေ  ၸၼ်ၵႂႃႇ။ ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပႂ်ႉသႅင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉသႅၼ်ႇၵၼ်ဢေႃႈ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်မႃးတီႉၺွပ်းၼႆႉ ဢႃယုပႆႇလႅပ်ႇယႂ်ႇၵႃႈႁိုဝ် ” – ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း ဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼႆႉ မီးဢႃယု မွၵ်ႈ 40 ပီ ၊ ၸိုဝ်ႈႁၢၼ်ႉပဵၼ် 999 ပိုတ်ႇဝႆႉၼႂ်းပွၵ်ႉၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/12/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁၢၼ်ႉထၢႆႇၽိုၼ်မိူၼ် (မိတ္တူ) ၼႂ်းပွၵ်ႉႁူဝ်မူၼ်ႇ လႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇ ယမိၼ်းသတူဝ်ႊ ၼႂ်းပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၸိူဝ်းၼႆႉ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတီႉၺွပ်းမိူၼ်ၵၼ်။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸုမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်မႃးတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ လၢႆဝၼ်းယဝ်ႉ။ၶဝ်တေယွၼ်းငိုၼ်းၵႃႈႁိုဝ်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်း။ၵူၼ်းၸၢႆး ဢၼ်ယူႇတီႈႁၢၼ်ႉမိၵ်ႉတူႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉႁူဝ်မူၼ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ၺႃးၺွပ်းၵႂႃႇပႃးဢေႃႈ။ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇ ယမိၼ်းသတူဝ်ႊၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ၸွင်ႇလႆႈတီႉပႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/11/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၼုမ်ႇၸၢႆးမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေး။ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉဢၼ် ၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၼုမ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 20 ပၢႆ ၊ ၸိုဝ်ႈမႄႈႁွင်ႉ ပႃႈၼၢင်းၶမ်းမူဝ်း ယူႇပွၵ်ႉၼိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ။လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ တီႉၺွပ်းၵၼ်ပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶၢဝ်းတၢင်း ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈသင် ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လႄႈသင် ၸိူဝ်းပႂ်ႉဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီသေ ပႂ်ႉလွၵ်ႈငိုတ်ႈယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ မီးမႃးၶိူဝ်းယႂ်း။

ဝၼ်းတီႈ 29/11/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူင်ႉၶၢၼ်ႊၼိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမူႇ ၸႄႊ ၶၢႆႉဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈသေ ယွၼ်ႉဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႈသမ်ႉ မီးဝႆႉပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇ ယွမ်းၶၢႆႉသေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈငႃ ၸူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ ဢဝ်ပေႇႁူ၊ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၢႆသွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း