Sunday, May 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လၢႆးၶႃႈ

သၢဝ်ဝၢၼ်ႈယိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉၸၵ်ႉထူင် ဝူင်ႈၵၢင် ပၢင်လူင် – လၢႆးၶႃႈ

သၢဝ်ဢွၼ်ဝၢၼ်ႈယိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ ၸၵ်ႉထူင် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်လႅင် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ပၢင်လူင် - လၢႆးၶႃႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းၼၢင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ။ ဝၼ်းထိ 21 /06/2019 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 09:30 မူင်း ၼၼ်ႉ သၢဝ်သၢဝ် သႅၼ်းဢႃႇယု ႁိမ်း 20 ပီ ၵႂႃႇလၢႆးၶႃႈ ၸွမ်းပႃႈ...

သင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ 700 ပၢႆႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇပၵ်းပႆႉသၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်

ၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်မိူင်းလၢႆးၶႃႈ 700 ပၢႆ ပႆတၢင်းၵႂႃႇပၵ်းပၢႆႉ သၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇ ႁိၼ်တီႈ တီႈႁူဝ်ၼမ်ႉ ဝၢၼ်ႈၼႃးႁီး လႄႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၼွင်ယႆး ၼႂ်းဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 29-09-2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း သင်ႇၶလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 700 ပၢႆ တုမ်ၵၼ်တီႈ   ဝတ်ႉၵျွင်းၵၢင်တူင်ႈသေ၊  ဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်းသေ...

Latest news

- Advertisement -spot_img