Friday, June 14, 2024

သၢဝ်ဝၢၼ်ႈယိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉၸၵ်ႉထူင် ဝူင်ႈၵၢင် ပၢင်လူင် – လၢႆးၶႃႈ

Must read

သၢဝ်ဢွၼ်ဝၢၼ်ႈယိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ ၸၵ်ႉထူင် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်လႅင် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ပၢင်လူင် – လၢႆးၶႃႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းၼၢင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ။

Photo by သၢဝ်ဢွၼ်ႇ- ထူင်သၢဝ်ဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၺႃးၸူၼ်ၸၵ်ႉၶူတ်ႈသေ သၢႆမၼ်းၶၢတ်ႇၵႂႃႇ

ဝၼ်းထိ 21 /06/2019 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 09:30 မူင်း ၼၼ်ႉ သၢဝ်သၢဝ် သႅၼ်းဢႃႇယု ႁိမ်း 20 ပီ ၵႂႃႇလၢႆးၶႃႈ ၸွမ်းပႃႈ တင်းလုင်း။ ၽွင်းပူၼ်ႉၼွင်ဝၢၼ်ႈလႅင် ၵႂႃႇထိုင်ႁိမ်းၵူတ်ႉ ႁူၺ်ႈၼမ်ႉလိၼ်းဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ လုင်းတင်းပႃႈ သမ်ႉႁေႃႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇဢွၼ်တၢင်း၊ မၼ်းၼၢင်းသမ်ႉၸွမ်းတၢင်းလင် လႄႈ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ လမ်းၸွမ်းလင်သေ လၢၵ်ႈထူင်မၼ်းၼၢင်း။ ႁူထူင်ၶၢတ်ႇပႅတ်ႈ၊ မၼ်းၼႃးၵေႃႈ ႁွင်ႉပၢဝ်ႇႁႃ လုင်းတၢင်းပႃႈ ။ ၵူၼ်းႁၢႆႉဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်သေ ပၢႆႈပူၼ်ႉပႅတ်ႈ။

- Subscription -

ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇဢၼ်ၺႃးၸၵ်ႉၶူတ်ႈၸၼ်ထူင်ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၵူၼ်းႁၢႆႉမီးသီၽိဝ်လမ်ဝႆႉ၊ ယွမ်ႉသီၶူၼ်ႁူဝ်သေဢေႃႈ ဢသၢၵ်ႈမၼ်းၸၢႆး ၵေႃႈ လႅပ်ႈမီး 20 ပၢႆ ပၢႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ။ ၾူၼ်းၶဝ်ႈမႃးလႄႈ ၶႃႈၵိုတ်းသေ ဢုပ်ႇၾူၼ်း၊ မၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ မႃးၸွမ်းလင်ၶႃႈ သေ ၸၵ်ႉထူင်ၶႃႈ။ ထူင်ၶႃႈ သိၵ်ႇၵႂႃႇ ၊ ၶႃႈႁွင်ႉႁႃ လုင်းတင်းပႃႈ ႁဝ်းလႄႈ မၼ်းၵေႃႈ ၶီႇလူတ်ႉ ပၢႆႈပႅတ်ႈ၊ မၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈသင် ၵႂႃႇ၊ ၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇပဵၼ်သင်ၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈတူၵ်းၸႂ်ႁႅင်းဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ – ပၢင်လူင်ၼႆႉ လီပဵၼ်ပွတ်း၊ လူႉပဵၼ်တွၼ်ႈ၊ မၢၵ်ႇႁိၼ် ၶုၵ်ႉၶုၵ်ႉ ၶၢၵ်ႉၶၢၵ်ႉၵေႃႈ မီးပဵၼ်တီႈ  ၶၢဝ်းတၢင်း ဢမ်ႇထိုင် 30 လၵ်းသေတႃႉ ပေႃးၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ႁိုင်မွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်း။

ထုင်ႉပၢင်လူင် လၢႆးၶႃႈ ၼႆႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းတၢင်းယၢမ်ႈလူႉ ၊ ၵိၼ်ယႃႈၵိၼ်ၾိၼ်ႇ မီးၼမ်၊ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵူၺ်း ၽူႈယိင်းၸိူဝ်းလဵၼ်ႈယႃႈမႃႉ ယင်းမီး။ ၵွပ်ႈၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈၵိၼ်ၾိၼ်ႇ ၼမ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်း ၊ ဝၢၼ်ႈသူၼ် ႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးမီး လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ၾၢႆႇတပ်ႉပလိၵ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇတူၺ်းထိုင်လႆႈ – ၽူႈတႅၼ်းၸေႈမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း