Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လၢႆးၶႃႈ

သိုၵ်း SSPP – RCSS ယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

သိုၵ်း RCSS – SSPP ယိုဝ်းၵၼ် တီႈၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၽူင်ႉပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း ဢမ်ႇယွမ်းၵႃး 3 လမ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 28/9/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်း SSPP တင်း RCSS ၽႃႇၺႃးၵၼ်   တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉတွၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမွၼ်း ၾၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း ယၢၼ်ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း...

ၽူလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ်တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်း သုမ်းငိုၼ်းၼမ်

ၸုမ်းၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းၶမ်း တင်းၼမ်လၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 24/9/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ လွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ထုၵ်ႇၸုမ်းၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ယႃႉတိူၵ်ႈၶူဝ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ပေႃးမၢၵ်ႇ...

ၵူၼ်းမႄးတၢင်းတီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၼႂ်းထိူၼ်ႇ လူႉတၢႆ

ၵူၼ်းမေးတၢင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇႁႃႁဵပ်း ၼႂ်းထိူၼ်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း လူႉတၢႆ  ၼႂ်းၵႄႈပၢင်လူင် - လၢႆးၶႃႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 12/9/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်း မွင်ႇၶၢၼ်ႉၺႃးၼၢႆႇ ဢႃယု 16 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းသိူဝ်ႇတၢင်း ၵူၼ်းမႄးတၢင်း ၵႂႃႇႁႃႁဵပ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇၸွမ်းဢူၺ်း ၵေႃႉမၼ်းၸၢႆး ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်...

ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢႆးၶႃႈ  သူင်/လေႉၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်  မိူင်းထႆး

ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ႁႃငိုၼ်းယၢပ်ႇ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ တၢမ်ႇသိုၵ်းသိူဝ်ဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇတူဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈၼႂ်း ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် မိူင်းထႆးၼမ်  ။ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆ 6 လိူၼ်ၼႆႉ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်။မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းသူၼ် လႆႈၶၢႆၵႃႈထုၵ်ႇၵႃႈပေႃး ၊ ဢၼ်လႆႈသိုဝ်ႉၵၼ်သမ်ႉၵႃႈယႂ်ႇၶၼ်သုင်။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ   ပၼ်ႁႃပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယဵၼ်ဝႆႉယူႇသေတႃႉ သိုၵ်းသွင်ၸုမ်းသမ်ႉ...

ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢမ်ႇႁတ်းပွႆႇဝႆႉႁိူၼ်းယေးသေ ၵႂႃႇၸွႆႈၵိၼ်လူႇလူႉတၢႆ၊ ၵႂႃႇၵၢၼ်ၵႂႃႇငၢၼ်း။   ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပူၼ်ႉမႃး 4-5 ဝၼ်းၼႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ပၢင်ႇၼၼ်ႉ ၺႃးၽူႈလၵ်ႉ ၶိုၼ်ႈႁိူၼ်း ပဵၼ်လၢႆလင်ဢေႃႈ။ ဢမ်ႇဝႆႉ ၵၢင်ဝၼ်း ၵၢင်ၶိုၼ်း ၊   ၵႂႃႇၵၢတ်ႇ၊ ၵႂႃႇသူၼ်၊...

ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇလူႉတၢႆ ၽွင်းၵႂႃႇသူၼ်

ၵူၼ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽွင်းတေၵႂႃႇသူၼ် ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 24/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၸၢႆးၺႃႇလိင်ႇ ဢႃယု 45 ပီ ၵႂႃႇသူၼ်သေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် တီႈႁိမ်းလႅၼ် ၼႃး ႁူဝ်ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၼွင်လူင် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၾၢႆႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ် တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၸလၢႆးၶုမ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈထီႇ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 13 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉ တီႈ တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ် ။ ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈလၢႆးၶႃႈ - ပၢင်လူင် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ် ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း သွၼ်ႈယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ် မၼ်းဝႆႉ တင်းၼမ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 19/7/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3 မူင်း သဵင်ၵွင်တႅၵ်ႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းၵႄႈလၢႆးၶႃႈ - ပၢင်လူင် ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 10 လၵ်း ဢၼ်မီးတၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းပၢင်လူင်...

ဢွၼ်ႇၸၢႆးလဵင်ႉၵႂၢႆး   ထုၵ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ 3 ၵေႃႉ  ပေႃႉထုပ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း

ဢွၼ်ႇၸၢႆးတႆးလဵင်ႉၵႂၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ 3 ၵေႃႉ  ၽိတ်းမေႃး ပေႃႉထုပ်ႉ  လႄႈလႆႈၸဵပ်းမၢတ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/7/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸၢႆးမၢတ်ႈ ဢႃယု 13 ပီ ယူႇပွၵ်ႉ 7 ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၵႂႃႇလဵင်ႉၵႂၢႆးတၢင်းပၢင်ႇလဵၼ်ႈၵွပ်ႉၼၼ်ႉသေ ထုၵ်ႇၸုမ်း မွင်ႇၽဵဝ်းဝုၺ်ႇယၼ်ႇ လႄႈဢူၺ်း...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလဵပ်ႈၸမ်ဝၢၼ်ႈ/ဝဵင်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း 3 ၸႄႈဝဵင်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇထႅင်ႈ

မိူင်းၵိုင်၊ လၢႆးၶႃႈလႄႈ လွႆလႅမ် ၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း   မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တူင်ႉၼိုင် ၵႂႃႇမႃး ယူႇႁိမ်းၸမ်ဝၢၼ်ႈဝဵင်း သဵင်ၵွင်ႈၸၢင်ႈတႅၵ်ႇၵူႈၶၢဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်  ။ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉဢဝ်သူပ်းၵႂၢမ်းသင်ႇႁၢမ်ႈ ၵၢင်ႉၵႄႇဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇဝႆႉဝႃႈ တႃႇႁူမ်ႇ လူမ်ႈပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵူၼ်းၼႂ်းထုင်ႉလၢႆးၶႃႈ...

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်းၺႃးယႃႉ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းလူႉၵွႆ

ႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်း  ၺႃးယႃႉၶူဝ်းၶွင်ႁူင်းႁဵၼ်း၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ မႃးပၵ်းသဝ်း သေ ယႃႉ လႄႈ တေတႅမ်ႈသဵၼ်ႈမၢႆသေ သူင်ႇၸူးထိုင်  ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၶဝ်ႁႂ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၶိုၼ်းဝႃႈၼႆ။ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ တီႈဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ  ပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 20 ဝၼ်းယဝ်ႉသေ  တေဢၢၼ်းပိုတ်ႇၶိုၼ်း...

ၵူၼ်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ  မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၽွင်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇၼႃး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၸွမ်းၶႃ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈ ၸၢႆးသေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆၶူး ဢိူင်ႇၼႃးတဵတ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လူင်   ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇၼႃး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵတ်း ဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ...

ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁွတ်ႈထိုင်ပၢင်လူင် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼႂ်းၵႄႈလွင်ႈမႆႈၸႂ်

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းပၢင်လူင် ဝႆႉ လႆႈၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈၼိုင်ႈဝူင်ႈၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းထုင်ႉယိူင်းငဝ်းလၢႆးတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ယူႇသေတႃႉ မႆႈၸႂ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းႁိူၵ်ႈလႄႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽွင်ႈ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇတင်း RCSS ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်၊ ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ ႁူဝ်ပူင်း လူင်းမႃးထိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈပၢင်တိုၵ်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင် ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၸဵမ်မိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ် ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊၼႆႉ။  ၵူၼ်းထုင်ႉယိူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် 500 ပၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ 500 ပၢႆ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူဝ်းသွၼ်ႈယူႇၸွမ်းပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးတဵတ်ႇ၊ ဢိူင်ႇသၼဵၼ်း၊လႄႈပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းပၢင်လူင် ။ သိုၵ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇဢၼ်ပႃး (SSPP) တင်း RCSS ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်တၢင်းထုင်ႉဝၢၼ်ႈယိူင်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးတင်ႈတႄႇဝၼ်သုၵ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 21/2/2022    ပၢႆႈမႃးယွတ်းယႅတ်းၵူႈဝၼ်း။ ၵူၼ်း ပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တၢင်းထုင်ႉယိူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ႁႅင်းလႄႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း 3 ဢိူင်ႇ ၼႂ်း 3 ၸႄႈဝဵင်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႅင်ႈ  

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း 3 ဢိူင်ႇ ၼႂ်း 3 ၸႄႈဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇသွၼ်ႈတၢင်း လၢႆးၶႃႈ၊ ပၢင်လူင် ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/2/2022 သိုၵ်း RCSS တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပႃး SSPP ၼၼ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img