Saturday, June 22, 2024

ၵူၼ်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ  မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၽွင်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇၼႃး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၸွမ်းၶႃ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃ။

Photo CJ-ၸၢႆးသေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆၶူး ဢိူင်ႇၼႃးတဵတ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လူင် ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတီႈဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်း လၢႆးၶႃႈ ဝၼ်းတီႈ 8/3/2022

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈ ၸၢႆးသေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆၶူး ဢိူင်ႇၼႃးတဵတ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လူင်   ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇၼႃး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵတ်း ဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈ တွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွမ်းၶႃ။

- Subscription -

ၸၢႆးသေး ၵေႃႉၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵတ်းၵႃႈ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ယဵပ်ႇၺႃးၶႃႈဢေႃႈ သင်ပဵၼ်တိၼ်ယဵပ်ႇၺႃးတႄႉ တၢႆၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈယူဝ်ႉ တႅၵ်ႇႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ။ တူဝ်ၶႃႈၼႆႉ သဵၼ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 8 ထတ်း/ ပေႇ ၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးဝႃႈ ႁူႉတူဝ်မႃးၵေႃႈ ၶႃႈၵမ်းတူၺ်း ၸွမ်းတူဝ်ၸွမ်းၶႃၼႆႉ မီးႁွႆးၸဵပ်း ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၶမ်ဝႆႉၸွမ်းၶႃ။ ၽိူဝ်ႇမႃးႁွတ်ႈထိုင်ႁူင်းယႃၵေႃႈ မေႃယႃၶဝ် ဢဝ်ဢွၵ်ႇပၼ် ဢၼ်ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၶမ် ဝႆႉၼၼ်ႉ 2 တီႈၶႃႈ။ ဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလေႃႉ။ ပေႃးပဵၼ်တႄႉ ပဵၼ်ၵေႃႉလဵဝ် ပေႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တၢင်းႁိူၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ ယၢပ်ႇၸႂ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇၼႅတ်ႈမႃးၸွႆႈဢဝ် မၼ်းၸၢႆးသေ မႃးသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃပၢင်လူင် ၵမ်း လဵဝ်။ မၢၵ်ႇဢၼ်တႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၸၢႆးသေးၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၸုမ်းလႂ် ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ မၼ်းၸၢႆး တႄႉ လူႉၵွႆတင်းလမ်း ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/3/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်သၼ် ၶူင်ႈမၢၵ်ႇၼွတ်ႈ ဢိူင်ႇပၢင်ႁူႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၼၢင်းဢူး ဢႃယု 35 ပီ ပႃးတွင်ႉလႆႈ 7 လိူၼ်၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းၶႃ။

တင်ႈတႄႇ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ မႃးႁွတ်ႈထိုင် တူင်ႉၼိုင် တၢင်းပွတ်းသၼ်လွႆ ၼႂ်းၵႄႈပၢင်လူင် – လၢႆးၶႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆသေ ၸဵမ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၼၢင်းယိင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း