Tuesday, June 18, 2024

ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇလူႉတၢႆ ၽွင်းၵႂႃႇသူၼ်

Must read

ၵူၼ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽွင်းတေၵႂႃႇသူၼ် ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝႃႈၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၸၢႆးၺႃႇလိင်ႇ လၢႆးၶႃႈ ၵေႃႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/7/2022

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 24/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၸၢႆးၺႃႇလိင်ႇ ဢႃယု 45 ပီ ၵႂႃႇသူၼ်သေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် တီႈႁိမ်းလႅၼ် ၼႃး ႁူဝ်ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၼွင်လူင် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၾၢႆႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၸွမ်းၶႃမၼ်းၸၢႆး။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၼ်းၵႂႃႇသူၼ်သေ ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ  ၸွမ်းမၢၵ်ႇၵဝ်ႈလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ်။ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃလၢႆးၶႃႈ ယဝ်ႉ။ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇဢေႃႈ။ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၽႂ် ၸုမ်းလႂ် ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 24 ဝၼ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 3  တီႈ။ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၸၢႆးၺႃႇလိင်ႇ ယဵပ်ႇၺႃး တီႈလႅၼ်ၼႃးႁူဝ်ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၼွင်လူင်  ၊ ထိုင်မႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း တႅၵ်ႇထႅင်ႈ  တီႈလွႆ ၵမ်ႉၵူႇ ၾၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈပၼ်းလႄႈ ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၼွင်လူင် – ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇထႅင်ႈ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/7/2022 ၼၼ်ႉ ၸၢႆးၸိင်း ဢႃယု 30 ပီ ပဵၼ်ၸၢဝ်းတဢၢင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇလႅင် ဢိူင်ႇပၢင်ႇ ၵေႇတု ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇလဵင်ႉဝူဝ်းၵႂၢႆးၼႂ်းထိူၼ်ႇသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၸွမ်းတူဝ်ၶိင်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃလွႆလႅမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း