Thursday, April 18, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း 3 ဢိူင်ႇ ၼႂ်း 3 ၸႄႈဝဵင်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႅင်ႈ  

Must read

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း 3 ဢိူင်ႇ ၼႂ်း 3 ၸႄႈဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇသွၼ်ႈတၢင်း လၢႆးၶႃႈ၊ ပၢင်လူင် ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ  ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ႁွတ်ႈထိုင်ဢိူင်ႇမိူင်းလၢင်း ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/2/2022 သိုၵ်း RCSS တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပႃး SSPP ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလၢင်း ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း၊  ၵူၼ်းမိူင်း  ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလၢင်း ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း၊ ဢိူင်ႇၼွင်ႁွႆ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်လႄႈ ဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈလႄႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းၼမ်။

- Subscription -

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလၢင်း ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸမ်ထုင်ႉယိူင်း ႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ။ သဵင်ၵွင်ႈလူင် ၵွင်ႈၸၢၵ်ႈ  လႆႈငိၼ်းႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ  ၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈလႄႈ ဝၢႆးဝၼ်း 1-2 မူင်းၼႆႉ ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလၢင်း ပၢႆႈမႃးတီႈၵျွင်း ဝၢၼ်ႈယိူင်း  တေမီး 50 ပၢႆ ၼႆႉ။ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်း 3 ဢိူင်ႇ 3 ၸႄႈဝဵင်း  ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈလႄႈ ဝဵင်း ပၢင်လူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ  ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်းတင်းမူတ်းတေမီးၵႃႈႁိုဝ်တႄႉ ပႆႇၸၢင်ႈႁုပ်ႈလႆႈ ဝႃၼႆ ။

“ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တင်းသၢမ်ဢိူင်ႇ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းမီးၵႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇလႆႈႁူႉ တေမီး ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ မၼ်းၼႆႉၶႃႈ။ ၵမ်ႈၼမ် ပၢႆႈမႃးယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်းလႄႈ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးမီးဝႆႉတီႈလၢႆးၶႃႈၵေႃႈၼမ် တီႈပၢင်လူင်ၵေႃႈမီးၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းပႂ်ႉႁိူၼ်း ဝႆႉ ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ် 1 ၵေႃႉ ၵူၺ်းၶႃႈ”- ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽြႃးလိူၼ်သီႇ၊ ၼႃးလွႆ၊ ၼမ်ႉမေႃတိုင်း၊ ပၢင်မႂ်ႇလွႆ၊ ပၢင်မႂ်ႇတႆး  ဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်း   ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်သမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းလူမ်း၊ သၢႆးၶၢဝ်လႄႈ ၼွင်ႁွႆ  ဢၼ်ပဵၼ်ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ႁွႆ  ၊ လႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလၢင်း ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ် ပူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ လၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း