Tuesday, June 18, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် 500 ပၢႆ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ 500 ပၢႆ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူဝ်းသွၼ်ႈယူႇၸွမ်းပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးတဵတ်ႇ၊ ဢိူင်ႇသၼဵၼ်း၊လႄႈပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းပၢင်လူင် ။

Photo CJ-ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးထိုင်တီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင်

သိုၵ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇဢၼ်ပႃး (SSPP) တင်း RCSS ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်တၢင်းထုင်ႉဝၢၼ်ႈယိူင်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးတင်ႈတႄႇဝၼ်သုၵ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 21/2/2022    ပၢႆႈမႃးယွတ်းယႅတ်းၵူႈဝၼ်း။

- Subscription -

ၵူၼ်း ပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တၢင်းထုင်ႉယိူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းတူင်ႇတၢင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်သေ ပၢႆႈထႃႈၶႃႈဢေႃႈ။ မၢင်တီႈၵေႃႈယင်းပိုတ်းယိုဝ်း ၵၼ်ယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇဢေႃႈ။  ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝႆႉယူႇၶႃႈ ပႆႇလႆႈ ႁူႉၶေႃႈ မုလ်းတႅတ်ႈတေႃးလီ၊ ႁူႉၶၢဝ်ႉၶၢဝ်ႉတႄႉဝႃႈ မီးမွၵ်ႈ 500 ၼႆႉၼႆဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသမ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ။ ပႆႇ မႃးၶွၼ်ႈတုမ် ယူႇဝႆႉတီႈလဵဝ်။   မိူဝ်ႈသိုၼ်း ဝၼ်းတီႈ 20 ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းပၢင်လူင် လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း ၶိုင်ဝႆႉပၼ် သင်ဝႃႈမီးၵူၼ်းပၢႆႈလူင်းမႃးထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

  RCSS တင်း SSPP   ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼမ်ႉတူႈ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး သီႇပေႃႉ လူင်းမႃးထိုင်မိူင်းၵိုင် လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ႁူဝ်ပူင်း ယၢမ်းလဵဝ်ထိုင်မႃးတၢင်းပွတ်းလၢႆးၶႃႈ ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉပၢင်လူင် လွႆလႅမ် မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်းလၢမ်းမႃးထိုင် ၊ ၵူဝ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈယူႇသဝ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလီလီ လႄႈ ၵူဝ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းပၢႆႈလူင်းမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ လီလီဝႃႈၼႆ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း