Tuesday, June 18, 2024

ဢွၼ်ႇၸၢႆးလဵင်ႉၵႂၢႆး   ထုၵ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ 3 ၵေႃႉ  ပေႃႉထုပ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း

Must read

ဢွၼ်ႇၸၢႆးတႆးလဵင်ႉၵႂၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ 3 ၵေႃႉ  ၽိတ်းမေႃး ပေႃႉထုပ်ႉ  လႄႈလႆႈၸဵပ်းမၢတ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

Photo: ၸၢႆးမၢတ်ႈ ဢႃယု 13 ပီ ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈၵေႃႉၺႃးပေႃႉထုပ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/7/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸၢႆးမၢတ်ႈ ဢႃယု 13 ပီ ယူႇပွၵ်ႉ 7 ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၵႂႃႇလဵင်ႉၵႂၢႆးတၢင်းပၢင်ႇလဵၼ်ႈၵွပ်ႉၼၼ်ႉသေ ထုၵ်ႇၸုမ်း မွင်ႇၽဵဝ်းဝုၺ်ႇယၼ်ႇ လႄႈဢူၺ်း မၼ်း 3 ၵေႃႉ ၽိတ်းမေႃးပေႃႉထုပ်ႉ ၸၢႆမၢတ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၸွမ်းၼႃႈ/ ၼႃႈဢူၵ်းလႄႈ ၸွမ်းၵွင်းလၢင်   ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၸၢႆးမၢတ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး လဵင်ႉၵႂၢႆး ယူႇပွၵ်ႉ 7  ။ မွင်ႇၽဵဝ်းဝူၺ်ႇယၼ်ႇၶဝ်ၼႆႉသမ်ႉ ၵႂႃႇပိတ်ႉပေႃႉမင်ႁႅင်းၼႃႇလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးၼၼ်ႉ   ၼႃႈပေႃးၵႂ်ႈလူင်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မွင်ႇၽဵဝ်းဝူၺ်ႇယၼ်ႇၶဝ် 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ  ဢႃယု သႅၼ်းပၢၼ်မီးမွၵ်ႈ 17-18 ပီ  ။ ၸၢႆးမၢတ်ႈၼႆႉသမ်ႉ ဢမ်ႇမေႃလၢတ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ။ VDO ၶလိပ်ႉဢၼ်ၶဝ်ၽိတ်းမေႃးပေႃႉထုပ်ႉၵၼ်ၼၼ်ႉၽႄႈၼိူဝ် Social Media မႃးႁႅင်းၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ။

Photo: ၸၢႆးမၢတ်ႈ ဢႃယု 13 ပီ ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈၵေႃႉၺႃးပေႃႉထုပ်ႉ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ပေႃႈလဵင်ႉ ၸၢႆးမၢတ်ႈ ၶဝ်  ၵႂႃႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈၵွၼ်း ပွၵ်ႉ 7 ႁႂ်ႈဢဝ်လိူင်ႈပၼ် ႁႂ်ႈလႆႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း။   ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ယွၼ်းၼွမ်းတွင်းပၢၼ်ႇသေ တေသၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ၶိုၼ်းငိုၼ်း 4 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸၢႆးမၢတ်ႈၼႆႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းၼႃႈ၊ ၸွမ်းဢူၵ်းလႄႈ ၸွမ်းတူဝ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယူႇတီႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တႃႈၵုင်ႈလႄႈ လၢႆးၶႃႈ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇသူႇၸႂ်းပၼ်ႁႅင်း ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း