Saturday, May 25, 2024

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ် တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၸလၢႆးၶုမ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈထီႇ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 13 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉ တီႈ တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ် ။

Photo Google Map-ႁၢင်ႈပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႄႈဝၢၼ်ႈၸလၢႆးၶုမ်ႇ

ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တေႁိုင်မွၵ်ႈ 10 မိၼိတ်ႉၼႆႉ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း မိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ် မၢင်ၵေႃႉ ၼႅတ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၸဵမ်ၸဝ်ႉ သေ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၵၼ်။ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်တင်းၸုမ်းလႂ် ယိုဝ်းၵၼ်တႄႉ ပႆႇႁူႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

 မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/7/2022 ၼၼ်ႉ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႆႉဝႃႈ သဵင်ၵွင်ႈတေတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆသေ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈၼႆႉသမ်ႉလႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈတႄႉလႄႈ  ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းဝဵင်း ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်ႈတၢင်း သဵင်သမ်ႉပေႃးယဵၼ် ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈလၢတ်ႈ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈ တီႈ လၢႆးၶႃႈၼႆႉ  တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၵႂႃႇၼႆႉ ၸွမ်းၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်း ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈယဝ်ႉ  ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး  ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢႆးၶႃႈလၢတ်ႈ  ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/7/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းၵႄႈလၢႆးၶႃႈ – ပၢင်လူင် ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 10 လၵ်း ဢၼ်မီးတၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵႂႃႇ ႁဵတ်းသူၼ်/ ၼႃးလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈႁိမ်းႁွမ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်သေ ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းပၢင်လူင်။ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင် ယၢင်း ဢိူင်ႇႁူၺ်ႈဢွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသေ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉထႃႈ သွၼ်ႈယူႇ ၸွမ်းဝတ်ႉ ဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ မွၵ်ႈႁူဝ်ၵူၼ်း 200 ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး၊ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်၊ ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် – ဝဵင်းပၢင်လူင်လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶွင်ႇ သီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း၊ သိုၵ်းပဢူဝ်း၊ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း၊ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပႃး SSPP လႄႈ သိုၵ်း RCSS ၸိူဝ်းၼႆႉ တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း