Thursday, April 18, 2024

ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁွတ်ႈထိုင်ပၢင်လူင် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼႂ်းၵႄႈလွင်ႈမႆႈၸႂ်

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းပၢင်လူင် ဝႆႉ လႆႈၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈၼိုင်ႈဝူင်ႈၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းထုင်ႉယိူင်းငဝ်းလၢႆးတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ယူႇသေတႃႉ မႆႈၸႂ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းႁိူၵ်ႈလႄႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽွင်ႈ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

တၢင်းၶဝ်ႈဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်း

သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇတင်း RCSS ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်၊ ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ ႁူဝ်ပူင်း လူင်းမႃးထိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈပၢင်တိုၵ်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင် ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၸဵမ်မိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ် ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊၼႆႉ။

- Subscription -

 ၵူၼ်းထုင်ႉယိူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမႃး ၶိုၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈ ၽွင်ႈယဝ်ႉဢေႃႈ။ တေဢမ်ႇပွၵ်ႈၵေႃႈသမ်ႉ လူဝ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၶႃႈၼေႃႈ။  တင်းပွၵ်ႈတင်းမႆႈၸႂ်ၼင်ႇၵဝ်ႇၵေႃႈ။ ၵူဝ်သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ။  ဢၼ်ပႆႇပွၵ်ႈမႃးတႄႉ တိုၵ်ႉမီး တင်းၼမ်ၶႃႈတီႈပၢင်လူင်။ ၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးတေပဵၼ်မႃးထႅင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ၊ ပေႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမႃး သမ်ႉၵူဝ်လႆႈပၢႆႈၶိုၼ်းထႅင်ႈ ၼႆလႄႈ   ပႆႇပွၵ်ႈမႃးၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်း ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇတၢင်းပၢင်လူင်တႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇတိုင်း၊ ဝၢၼ်ႈ ၽြႃးလိူၼ်သီႇ၊ ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမိုဝ်း၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵတ်း၊ ဝၢၼ်ႈယိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဢၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းယၢမ်းလဵဝ် ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၊ ၸိူဝ်းၵိုတ်းဝႆႉတီႈပၢင်လူင် ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။

“သိုၵ်းတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၵူဝ် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၵူဝ်တႄႉ ၵူဝ်ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းတႄႉ တူင်ႉၼိုင် ႁွၼ်ႈထဝ်ႈ ၵႂႃႇ မႃးၵၼ်ယူႇ။ ၶူဝ်းလၢႆးၵေႃႈမီး တပ်ႉပွင်းၸူႉၵေႃႈမီးဢေႃႈ။”- ၵူၼ်းထုင်ႉယိူင်း လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်းဢူၺ်းတီပွတ်းႁွင် ဢၼ်ပႃး (SSPP) တင်း RCSS ၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်သေ ၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉ တီႈ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်။ ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းၽႄႈလၢမ်းထိုင် ၼႂ်းၵႄႈလၢႆးၶႃႈ – ပၢင်လူင်ထႅင်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွတ်း တွၼ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႅင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း