Saturday, June 22, 2024

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း

Must read

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈလၢႆးၶႃႈ – ပၢင်လူင် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ် ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း သွၼ်ႈယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ် မၼ်းဝႆႉ တင်းၼမ်။

သဵၼ်ႈတၢင်းတီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 19/7/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3 မူင်း သဵင်ၵွင်တႅၵ်ႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းၵႄႈလၢႆးၶႃႈ – ပၢင်လူင် ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 10 လၵ်း ဢၼ်မီးတၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵႂႃႇ ႁဵတ်းသူၼ်/ ၼႃးလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁိမ်းႁွမ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႇၵူဝ်သေ ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃး သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ သွင်ၾၢႆႇ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်တၢင်းၸုမ်းလႂ်ယိုဝ်းၵၼ်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ။ ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ် တေႁိုင်မွၵ်ႈ 5 မိၼိတ်ႉၼႆႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်/ ၼႃးလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်သေ ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းတင်းၼမ် ႁူဝ်ၵူၼ်းမီးၵႃႈႁိုဝ်တႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ဝႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ၊ ၼၢင်းယိင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵမ်ႈၼမ် ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ တေမီး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း၊ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ PNA ၊ SSPP ၊ RCSS ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်လူင်လၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း