Saturday, May 25, 2024

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလဵပ်ႈၸမ်ဝၢၼ်ႈ/ဝဵင်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း 3 ၸႄႈဝဵင်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇထႅင်ႈ

Must read

မိူင်းၵိုင်၊ လၢႆးၶႃႈလႄႈ လွႆလႅမ် ၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း   မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တူင်ႉၼိုင် ၵႂႃႇမႃး ယူႇႁိမ်းၸမ်ဝၢၼ်ႈဝဵင်း သဵင်ၵွင်ႈၸၢင်ႈတႅၵ်ႇၵူႈၶၢဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်  ။

Photo CJ-တၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႅင်း ဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉဢဝ်သူပ်းၵႂၢမ်းသင်ႇႁၢမ်ႈ ၵၢင်ႉၵႄႇဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇဝႆႉဝႃႈ တႃႇႁူမ်ႇ လူမ်ႈပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။

- Subscription -

ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵူၼ်းၼႂ်းထုင်ႉလၢႆးၶႃႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ  လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႈႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  ၸုမ်းဢူၺ်းလီၶႃႈဢေႃႈ တူင်ႉၼိုင်ၸမ်ဝၢၼ်ႈၸမ်ဝဵင်းႁႅင်းၼႃႇ။  သဵင်ၵွင်ႈၸၢင်ႈတႅၵ်ႇလႆႈၵူႈမိူဝ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ၶဝ်သမ်ႉႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းဝႆႉလႄႈ ပေႃးၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7-8 မူင်းၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းသမ်ႉပေႃးဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ။  ပေႃးမွၵ်ႈၵၢင်ၼႂ် 5-6 မူင်းၼႆႉ ၸင်ႇတေႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈႁၢမ်ႈ ၶေႃႈၾၢင်ႉၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း 3 ၸႄႈဝဵင်းၼႆႉ ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်း ၵၢၼ်တၢင်းမိူင်းထႆး ၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။

ထဝ်ႈၸၢႆး ဢႃယု 60 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ   လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ တႄႇဢဝ် မိူင်းၵိုင်၊ လၢႆးၶႃႈ၊ လွႆလႅမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း။    ပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးၵေႃႈၼမ်  ။  ဢၼ်ပႂ်ႉ ႁိူၼ်းတႄႉ မီးၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၺ်း ယဝ်ႈၶႃႈ။ ”- ဝႃႈၼႆ။

 ဢၼ်ပၢႆႈ ၵႂႃႇမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ  ဢမ်ႇၵႃးပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတႆးၵူၺ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းပဢူဝ်း တၢင်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်  ႁူဝ်ပူင်း မိူင်းပွၼ် ထုင်ႉသီႇသႅင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNA ၵဵပ်းသိုၵ်း ၵဵပ်းၵူၼ်းႁႅင်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ ဢၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈထႆး ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃငိုၼ်းမီးၵူႈဝၼ်း။   

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း