Tuesday, June 18, 2024

ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

Must read

ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢမ်ႇႁတ်းပွႆႇဝႆႉႁိူၼ်းယေးသေ ၵႂႃႇၸွႆႈၵိၼ်လူႇလူႉတၢႆ၊ ၵႂႃႇၵၢၼ်ၵႂႃႇငၢၼ်း။

 

- Subscription -
Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ/ ပၢံႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပူၼ်ႉမႃး 4-5 ဝၼ်းၼႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ပၢင်ႇၼၼ်ႉ ၺႃးၽူႈလၵ်ႉ ၶိုၼ်ႈႁိူၼ်း ပဵၼ်လၢႆလင်ဢေႃႈ။ ဢမ်ႇဝႆႉ ၵၢင်ဝၼ်း ၵၢင်ၶိုၼ်း ၊   ၵႂႃႇၵၢတ်ႇ၊ ၵႂႃႇသူၼ်၊ ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပွႆႇ ႁိူၼ်းယေးသေ ၵႂႃႇမိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် တေလႆႈမီးၵူၼ်းပႂ်ႉႁိူၼ်း ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ် ၼိုင်ႈၵေႃႉ”- ဝႃႈ ၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶိုၼ်ႈၵူႈမဵဝ်း ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁဵတ်း ႁႃငိုၼ်းယၢပ်ႇ ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ တူၵ်းႁႅင်း  ၵၢၼ်သင်ၵေႃႈဢမ်ႇပဵၼ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း။

“ယၢမ်းလဵဝ် တီႈလၢႆးၶႃႈၼႆႉ ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးၵၢၼ် ၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉၶႃႈ။ ၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်ၵေႃႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ႁႃငိုၼ်းယၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ ဢမ်ႇမီးသင်ၵိၼ်ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈလၵ်ႉ ။ ၵူၼ်းလၵ်ႉၼႆႉ ၶဝ်မီးဝႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်း။ ဢမ်ႇဝႃႈ ၵၢင်ဝၼ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ပေႃးပိူၼ်ႈဢမ်ႇ မီးႁိူၼ်းၼႆ ၶဝ်ၶဝ်ႈလၵ်းၵမ်းလဵဝ်။ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းလုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈမႃးယူႇ ။ၶဝ်တိုၼ်းမႃးလၵ်ႉၵိၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ”- ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ ၶဝ်ႈသၢၼ် 1 ၸေႃးလႂ် 320,000 ပၢႆ 1 ၶႂၢႆးသမ်ႉ 14,000-15,000 ပျႃး   ၼမ်ႉမၼ်း ၸိူဝ်ႉၾႆး ၼႂ်းၵႄႈ 2000 ထိုင် 3000 ပျႃး။ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ်ၵေႃႈၼိုင်ႈပုင်း ထိုင် 150000 ပျႃး  ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၵေႃႈ ဢမ်ႇသုမ်ႇငမ်းထိုင်လႆႈ ။  ပ လိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ တင်ႈၸႂ် ပွႆႇႁႂ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ထၢင်ႇႁၢင်ၵိၼ်သူႇသမ်း ၵႃႉၶၢႆၵၼ်ငၢႆႈငႅမ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း