Friday, June 14, 2024

သင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ 700 ပၢႆႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇပၵ်းပႆႉသၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်

Must read

ၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်မိူင်းလၢႆးၶႃႈ 700 ပၢႆ ပႆတၢင်းၵႂႃႇပၵ်းပၢႆႉ သၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇ ႁိၼ်တီႈ တီႈႁူဝ်ၼမ်ႉ ဝၢၼ်ႈၼႃးႁီး လႄႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၼွင်ယႆး ၼႂ်းဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

Photo By SHAN/ သင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ 700 ပၢႆႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇပၵ်းပႆႉသၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်

ၼႂ်းဝၼ်းထိ 29-09-2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း သင်ႇၶလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 700 ပၢႆ တုမ်ၵၼ်တီႈ   ဝတ်ႉၵျွင်းၵၢင်တူင်ႈသေ၊  ဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်းသေ ပႆတၢင်းၶိုၼ်ႈၵႂႃႇပၵ်းပၢႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈ ၼႃးႁီး ဢၼ်ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ တီႈၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်တေၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်။

- Subscription -

“ ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႆႉ   လိူဝ်သေဝႃႈ ၸဝ်ႈၶွင်ႈၶွမ်ႊပၼ်ႊၼီႇ လႄႈၵူၼ်း လူင်မၼ်းၵူၺ်း တေ လႆႈၵိၼ် ငိုၼ်းဢိတ်းဢိတ်း ။ ပေႃးၶဝ်ၶုတ်း တႄႉတႄႉၼႆထိူၼ်ႇၶိူဝ်းသၽႃႇဝ ႁဝ်းၵေႃႈ တေ လုလႅဝ်၊   တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပၢႆးယူႇလီ ၊ လူမ်းတႃႇထူၺ်ႈၸႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ် တေပႃး ထၢတ်ႈ ၵွင်ႉ၊ ၼမ်ႉၵိၼ်ႁဝ်းၵေႃႈတေပႃးၵွင်ႉ၊ ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်ၼႆၵေႃႈ တေပႃးၵွင်ႉသၢၼ် ။ ၵွပ်ႈၼၼ် လႄႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၸုမ်းၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈထုင်ႉယိူင်း ဢိၵ်ႇတင်းပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းသဵင်ႈ ၸင်ႇ လႆႈႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၶုတ်း ။ ၶဝ်မႃးယွၼ်းၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၵေႃႈ မီးသၢမ်ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ”  ၼႆ ၸဝ်ႈၶူးတေႇၸၼိယ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉၵျွင်းၵၢင်တူင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ  ၼင်ႇၼႆ။

တီႈထၢၼ်ႇႁိၼ်ဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁူဝ်ၼမ်ႉ ဝၢၼ်ႈၼႃးႁီး ၊ တီႈပၢင်ႇၼွင်ယႆး  လႄႈ လႆႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၵၼ်ၵႂႃႇပၵ်းပၢႆႉ သွင်တီႈဝႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇႁၵ်ႉသႃၶူဝ်းငဝ်ႈတိုၼ်းသၽႃႇဝသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ  ။

Photo By SHAN/ သင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ 700 ပၢႆႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇပၵ်းပႆႉသၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်

ၸၢႆးၵျေႃႇၸေႇယ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸေႈမိူင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈ ဢဝ်လွင်ႈၼႆႉတၢင်ႇပၼ်တီႈ ၶွမ်ႊမတီႊႁၵ်ႉသႃၶူဝ်းတိုၼ်းသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၼႂ်းသၽႃးမိူင်းတႆး ယဝ်ႉသေ ၾၢႆႇတၢင်းၶွမ်ႊမတီႊ တေလူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

“ၾၢႆႇၶွမ်ႊမတီႊ ႁၵ်ႉသႃၶူဝ်းတိုၼ်းသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၼႂ်းသၽႃးမိူင်းတႆး။   တေ ထူပ်းပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်း။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သင်ၶၸဝ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈယႃႉပႃႇထိူၼ်ႇ တၢင်းႁၢင်ႈလီ ၾိင်ႈတိုၼ်းသၽႃႇဝ ၶဝ်ၼၼ်ႉ ၊ ႁဝ်းၶႃႈပဵၼ်ၽွင်းတႅၼ်းၼႆၵေႃႈ တေၸုၵ်းၽၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း၊ ပေႃးတေတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းတိုၼ်းႁူမ်ႈမိုဝ်းတင်းၵူၼ်းမိူင်းသေ ႁူမ်ႈသၢၼ်ၶတ်းၸွမ်းၵႂႃႇ။ၵၢၼ်ႁႃပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းၼႆႉ မၼ်းၵိုင်ႇလီပဵၼ် ဢၼ်ၵူၼ်ႈမိူင်း ယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ၊ ဢၼ်တေမီးသုၼ်ႇၽွၼ်းလီတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း ”  ၼႆ ၸၢႆးၵျေႃႇၸေႇယ လၢတ်ႈ  ။

ၸဝ်ႈၶူးတေၸၼိယ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ  – “ ၶူဝ်းၶွင်သၽႃႇဝႃႉၼႆႉ ပေႃးၵႂႃႇယႃႉမၼ်းၵေႃႈပဵၼ်ၽေးတေႃႇၵူၼ်းႁဝ်းၵမ်းလဵဝ်။  ၵွပ်ႈၼႆဢမ်ႇဝႃႈၸုမ်းလႂ်ပူၵ်ႉၵူဝ်ၵေႃႉလႂ်ၵေႃႈ   ႁႂ်ႈမေႃဢီးလူပေႃႈမႄႈၵူၼ်ႈမိူင်း ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇပဵၼ်ၽေးတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း၊ ဢမ်ႇပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၵေႃႈယႃႇႁႂ်ႈလႆႈယႃႉ ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း” ဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢၼ်တေမႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တီႈလၢႆးၶႃႈၼႆႉ လႆႈႁူႉဝႃႈပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁိူဝ်ႈႁိူင်း ။ ပဵၼ်ၶိူဝ်းၶၢႆႇသႆလဵဝ်ၵၼ်တၢင်း ၶွမ်ႊပၼီႊ ပျေႉဢွင်ႇႁဵင်း ဢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ယူႇတီႈမိူင်းၵိုင်လႄႈ ထုင်ႉပၢင်လူင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၶတ်းၸႂ်ၵပ်းသိုပ်ႇၸူး ၶွမ်ႊပၼီႊ ပျေႉဢွင်ႇႁဵင်းတႄႉ ၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း